Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Kraji hrozí ztráta stovek milionů. Koalice Středočeského kraje chce uzavřít nevýhodnou smlouvu

Kraji hrozí ztráta stovek milionů. Koalice Středočeského kraje chce uzavřít nevýhodnou smlouvu

28. 8. 2018

Zastupitelé STAN nepodpořili návrh Rady Středočeského kraje o dohodě o narovnání se společností Mladá RP

Kraji hrozí ztráta stovek milionů. Koalice Středočeského kraje chce uzavřít nevýhodnou smlouvu

Kraji hrozí ztráta stovek milionů. Koalice Středočeského kraje chce uzavřít nevýhodnou smlouvu

Zastupitelé STAN nepodpořili návrh Rady Středočeského kraje o dohodě o narovnání se společností Mladá RP a smlouvě o smlouvě budoucí. Spor se týká pronájmu části pozemků někdejšího vojenského výcvikového prostoru u Milovic. Tam se na dlouho zastavily práce na odstraňování dále nevyužitelných staveb – zchátralých panelových domů i hangárů – které tam zůstaly po odchodu sovětské armády v roce 1991. Zároveň se zastavily všechny rozvojové plány.

Klub jako celek souhlasil s tím, aby se kraj se společností dohodl, a dlouhodobý spor ukončil, aby se mohl areál revitalizovat. Zastupitelé STAN nicméně zpochybnili podkladový materiál, který koalice připravila pro pondělní jednání zastupitelstva Středočeského kraje k tomuto bodu, navrhli jej odložit na další jednání zastupitelstva.

Podle těchto dokumentů má být dohoda prvním stupněm mimosoudního vyrovnání. Mimo jiné má být vyčísleno a vráceno „neodbydlené“ nájemné (20,7 milionu korun) – a také vypořádání dalších plateb: zejména valorizace nájemného podle inflace, plateb daně z nemovitosti, plateb nájemníků a podnájemníků po odstoupení od nájemní smlouvy. Kraj má zaplatit za provedené demoliční práce – přičemž mají být započteny všechny souvislosti (třeba hodnota vytěžených druhotných surovin). Znalecké posudky cen, například suti, však dosud nejsou k dispozici.

„Nesouhlasíme s tím, jak koalice materiál připravila. Je to bianco šek, který může kraj nakonec zavázat k plnění v řádu stovek milionů korun, aniž by to posléze mohli zastupitelé ovlivnit. Kraj se vzdal nároku 62,5 milionu korun, které si dle stávající smlouvy společnost Mladá RP odbydlela. Navrhovali jsme, aby se s nájemcem dohodla konkrétní výše narovnání. To by měla koalice předložit a dohodnout mechanismus, jak se k té částce dojde, a kdo by ji měl určit,“ uvedl předseda zastupitelského klubu STAN Věslav Michalik. 

Klub STAN předložil návrh, aby bylo projednání bodu přerušeno do doby, než znalecký posudek určí výši vyrovnání, tento však koalice  ve večerních hodinách zamítla. Dnešní rozhodnutí vnímají zastupitelé STAN jako pokračování vleklého problému, který začal už za hejtmana Davida Ratha (ČSSD) uzavřením špatné smlouvy.