Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Kraj uvolní další finance na renovaci památkově chráněné budovy mladoboleslavské průmyslovky

Kraj uvolní další finance na renovaci památkově chráněné budovy mladoboleslavské průmyslovky

17. 1. 2023

Střední průmyslová škola v Mladé Boleslavi prochází rekonstrukcí, která povede k celkovému snížení energetické náročnosti budovy z roku 1927. Jde o význačné architektonické dílo ak. arch. Jiřího Krohy a chráněnou památku. Náklady jsou zhruba 112,6 milionu korun, z toho přibližně 45 milionů tvoří dotace z Operačního programu Životní prostředí a zbývající částka jde z krajského rozpočtu. Radní schválili poskytnutí dalších 20,67 mil. Kč na spolufinancování rekonstrukce. 

Foto: Střední průmyslová škola Mladá Boleslav

Foto: Střední průmyslová škola Mladá Boleslav

Renovace historicky cenného objektu zaměřená na snížení energetické náročnosti budovy spočívá v zateplení části plochých střech budovy, instalaci nových oken a dveří a výměně zdroje vytápění. Tam, kde to umožňují podmínky, se zateplují i stropy. Součástí projektu je i instalace moderní vzduchotechniky.

„Budova mladoboleslavské průmyslovky je samozřejmě velmi specifická. Je to architektonický skvost, který mezi našimi školami nemá obdoby, ale přináší s sebou vysoké nároky na provoz. Rekonstrukce se dlouho odkládala, ale nakonec jsme se rozhodli ji realizovat i za cenu vysoké spoluúčasti kraje. Hledali jsme nejefektivnější a současně nejekonomičtější řešení ve vztahu k dlouhodobým spotřebám energie, samozřejmě s ohledem na to, že jde o památkově chráněnou budovu. Při projektování jsme počítali s roční úsporou energie zhruba 370 000 korun. Při vývoji cen energií je zřejmé, že to bude ještě více,“ uvedl krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha. Rekonstrukce bude dokončena v letošním roce.

Střední průmyslová škola v Mladé připravuje odborníky jak pro povolání na středních technických pozicích, tak pro vysokoškolské studium. Velký důraz je kladen na práci s výpočetní technikou, která zasahuje nejenom do řady odborných předmětů, ale je i hlavní náplní výuky studijního oboru Informační technologie. Významným prvkem zařazeným do odborné přípravy je výuka programu CATIA, používaného ve většině regionálních firem přímo či nepřímo spolupracujících s firmou Škoda Auto a.s., nebo přímo ve vývoji této firmy. Znalost programu CATIA velmi výrazně zvyšuje možnosti uplatnění absolventů školy na trhu práce. Studenti se s tímto programem setkají ve všech studijních oborech. Příprava studentů je s výrobou automobilů ve firmě Auto Škoda a.s. Mladá Boleslav nerozlučně spojena. Škola tam na základě smlouvy vysílá studenty na praxe, využívá i řady pomůcek a zařízení firmy při výuce odborných předmětů apod. V současné době zde studuje téměř 450 studentů a studentek.