Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Kraj přispěje 20 miliony korun na školské projekty v Žižicích a Ondřejově

Kraj přispěje 20 miliony korun na školské projekty v Žižicích a Ondřejově

1. 11. 2022

Celkem 20 milionů korun poskytne Středočeský kraj ze svého Infrastrukturního fondu obcím Žižice a Ondřejov na jejich projekty z oblasti školství. Rozhodlo o tom krajské zastupitelstvo.

Kraj přispěje 20 miliony korun na školské projekty v Žižicích a Ondřejově

Kraj přispěje 20 miliony korun na školské projekty v Žižicích a Ondřejově

Dotaci lze poskytnout na projekty, které splňují účel vymezený v tematickém zadání „Podpora rozvoje a obnovy základních a mateřských škol“. Tyto projekty musí být zároveň spolufinancovány z jiných veřejných zdrojů. Poskytnutím dotace chce Kraj ulevit obcím a snížit jejich finanční zatížení při realizaci náročných projektů v oblasti školství.

„Velmi dobře víme, jaké starosti jsou spojené s nedostatečnými kapacitami ve školách a školkách. Bohužel nemáme prostředky na to, abychom mohli financovat stavbu nových tříd a škol, ale vyhradili jsme peníze na spolufinancování projektů právě v oblasti regionálního školství. Žádosti Žižic a Ondřejova jsme schválili a každá z uvedených obcí dostane z Infrastrukturního fondu dotaci 10 milionů korun,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Obec Žižice dotaci využije k financování komplexní rekonstrukce a rozšíření kapacity budovy mateřské školy. Ondřejov požádal o dotaci na stavbu svazkové základní školy, která byla zahájena 30. září 2022. Její kapacita bude 540 žáků a celkové náklady jsou odhadovány na zhruba 570 milionů korun.

„Kraj vnímá problémy s nedostatečnou kapacitou škol jako velkou prioritu. Je jasné, že bez pomoci státu se obce neobejdou, a proto chceme i nadále usilovat o to, aby byly obnoveny státní dotační tituly, které jsme před lety sestavovali. A i na příští rok počítáme s Infrastrukturním fondem Kraje zaměřeným na školské projekty obcí,“ doplnila hejtmanka.