Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Kraj přidá školám 100 milionů korun

Kraj přidá školám 100 milionů korun

26. 2. 2021

Školy, které jsou zřizované krajem, si nad stávající rozpočet rozdělí částku 100 milionů korun. Většina z toho půjde na pořízení počítačů, software, stojů určených pro výuku, na lepší vybavení učeben, laboratoří nebo dílen. Za pět milionů korun pak budou připraveny studijní programy nebo semináře pro pedagogy, jejichž cílem je zvýšit kvalitu vzdělávání.

Kraj přidá školám 100 milionů korun

Kraj přidá školám 100 milionů korun

„Pro vedení kraje je školství jednou z hlavních priorit. Posílením rozpočtu se snažíme kompenzovat dlouhodobé podfinancování školství a opomíjení takzvaných měkkých aktivit,“ vysvětluje radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN).

Celkem 95 milionů si školy rozdělí na zlepšení materiálně technických podmínek pro výuku. „Chceme mít moderní školy s perspektivními obory a konkurenceschopnými absolventy. Dotační možnosti budou ze strany státu omezené, proto bude nutné řešit financování i z krajských prostředků,“ dodává Milan Vácha. Ten upřesňuje, že typickým příkladem použití těchto prostředků bude pořízení ICT pro výuku včetně SW a ICT pro pedagogické pracovníky v souvislosti s distanční výukou. Dále se z těchto prostředků mohou pořídit servery, wi-fi sítě, vybavení učeben, dílen a laboratoří nebo strojní zařízení pro odbornou výuku.

Pět milionů korun bude směřovat na podporu kraje v oblasti kvality vzdělávání a evaluace. „Právě v této oblasti chceme pomocí těchto finančních prostředků nastartovat základní procesy pro krajem zřizované školy a propojit aktivity Vzdělávacího institutu Středočeského kraje (VISK) s koncepčními záměry Odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje,“ říká Milan Vácha. Mezi plánované aktivity proto bude patřit pilotní série interaktivních seminářů Formativního hodnocení pro pedagogické sbory, systémová supervize, analytická činnost, systémová podpora vybraných kvalifikačních studií pro nominované pracovníky z krajských škol a podpora studia programu MAKERS připraveného ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem.

Středočeský kraj je zřizovatelem 184 škol a školských zařízení, z toho je 116 středních škol, do nichž navýšené prostředky budou směřovat především.