Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Kraj podpořil projekt polytechnické učebny pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Kraj podpořil projekt polytechnické učebny pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

10. 12. 2021

Základní škola v Městci Králové, kam chodí žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, chce v rámci projektu vybudovat novou polytechnickou učebnu. Děti ji využijí k procvičování učiva, ale i během odpolední družiny nebo zájmových kroužků.

Kraj podpořil projekt polytechnické učebny pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Kraj podpořil projekt polytechnické učebny pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Projektový záměr dnes podpořili krajští radní. Schválili, že v případě realizace kraj poskytne 850 000 korun na
předfinancování projektu a dalších 45 000 korun bude příspěvek kraje na spolufinancování. „Projekt nazvaný Polytechnika hrou přinese dětem další rozvoj a škole modernizaci. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami to bude znamenat další aktivitu, budou se moci snadněji zapojit do výuky a vyzkouší si zase něco nového. Učebnu bude moci využívat i školní družina v rámci své zájmové činnosti, např. pro práci se stavebnicemi nebo robotickými hračkami. Novým vybavením se má navíc rozšířit spektrum výukových pomůcek i pro environmentální výuku, pracovní vyučování a podobně,“ uvedl krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN).
ZŠ Městec Králové je krajská základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V současné době ji
navštěvuje 22 dětí. Učebna, která se má proměnit v polytechnickou, aktuálně slouží zejména k výuce informatiky. Součástí projektu je také nákup pásového schodolezu. Tím škola dořeší svou bezbariérovost, na které se začalo pracovat už loni.