Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Kraj podpoří projekt excelentního výzkumu a inovací ve Středočeském kraji

Kraj podpoří projekt excelentního výzkumu a inovací ve Středočeském kraji

28. 11. 2022

Krajští zastupitelé na dnešním zasedání schválili žádost Středočeského inovačního centra (SIC) o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu MERIT (Central Bohemian Mobility Programme for Excellence in Research, Innovation and Technology, česky Středočeský program mobility pro excelentní výzkum, inovace a technologie) v celkové výši přes 33 milionů korun.

Kraj podpoří projekt excelentního výzkumu a inovací ve Středočeském kraji

Kraj podpoří projekt excelentního výzkumu a inovací ve Středočeském kraji

Středočeský kraj je jedním z finančních partnerů pětiletého projektu MERIT.  Tento program vědecké mobility byl podpořen grantem prestižního evropského dotačního titulu Horizon Europe a bude spuštěn 1. ledna 2023. Koordinátorem programu je Středočeské inovační centrum. Využití dotace vysvětluje hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková: „Podpora vědeckého výzkumu a inovací, využití vědeckých výsledků středočeským firmami a nasazení v běžném životě patří od počátku našeho působení v čele Středočeského kraje k prioritám. Úspěch našeho skvělého inovačního centra při získání mezinárodního grantu MERIT považuji za přelomový. SIC byl čtvrtým nejúspěšnějším žadatele ze 116 evropských žadatelů a druhý v historii České republiky. Podpora takové jedinečné příležitosti vzdělávacího, rozvojového a adaptačního programu pro vědce a jejich rodiny je pro vedení kraje samozřejmou povinností. Znalosti a zkušenosti zahraničních vědců budou čerpat nejen středočeské vědecké instituce, malé a střední firmy, ale i zapojené středočeské střední školy, kde doktorandi budou po část svého pobytu i vzdělávat naše studenty.“

Cílem programu MERIT je přenos zahraničních znalostí a zkušeností do regionálních výzkumných center a firem. Pětiletý program do regionu přiláká 30 špičkových postdoktorandů z celého světa. Zabývat se budou vývojem nových léčiv nebo studiem vesmíru a budou moci využívat unikátní výzkumnou infrastrukturu kraje, např. nejsilnější laser na světě. Program MERIT získal na své spolufinancování prestižní grant z programu Horizon Europe, výzvy MSCA-COFUND ve výši téměř 90 milionů korun. „SIC se stalo historicky druhým úspěšným žadatelem do této výzvy v celé ČR. Naposledy uspěl s programem SoMoPro Jihomoravský kraj v roce 2015 a od té doby Česká republika v roli koordinátora podobného programu nebyla. Společně s námi uspěl v této výzvě i Fyzikální ústav Akademie věd a oba programy budou probíhat paralelně,“ dodává Martina Vycudilíková, manažerka programu MERIT ze společnosti SIC.

Celkové náklady projektu činí 152,5 milionů korun. Z grantu Horizont Evropa bude kryto 60 %, tj. 91 milionů korun., 22 %, tedy 33 milionů korun pak bude hrazeno z rozpočtu Středočeského kraje pomocí individuální účelové dotace po celou dobu jeho realizace, tedy v letech 2023–2027. První část dotace na rok 2023 bude poskytnuta ve výši téměř 8 milionů korun. Zbylých 18 % pak bude uhrazeno z rozpočtu hostujících výzkumných organizací.