Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Kraj plní své slovo. Sloučení dvou škol na Kralupsku provází otevřenost a komunikace

Kraj plní své slovo. Sloučení dvou škol na Kralupsku provází otevřenost a komunikace

9. 12. 2021

Týden po rozhodnutí krajského zastupitelstva o sloučení SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou se SOŠ a SOU Neratovice se včera vpodvečer přes on-line platformu setkal radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN) se zaměstnanci kralupské školy i s rodiči a žáky. Středočeský kraj tak splnil dříve avizovaný slib spočívající v otevřené a aktivní komunikaci se všemi zainteresovanými stranami.

Kraj plní své slovo. Sloučení dvou škol na Kralupsku provází otevřenost a komunikace

Kraj plní své slovo. Sloučení dvou škol na Kralupsku provází otevřenost a komunikace

Cílem setkání bylo poskytnout zaměstnancům školy, rodičům a žákům maximum informací, a to ať už o důvodech, proč ke slučování dochází, tak o příštích měsících. „Jakmile zastupitelstvo rozhodlo o sloučení kralupské a neratovické školy, slíbili jsme, že se spojíme se zaměstnanci i rodiči, což jsme včera udělali. Chceme být otevření a o totéž jsme poprosili rodiče i zaměstnance kralupské školy. Debatovali jsme několik hodin on-line a já bych chtěl všem poděkovat za kultivovanou diskusi,“ řekl krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN).

V úvodu obou on-line setkání Milan Vácha vyvrátil fámy a dezinformace, které se v souvislosti se slučováním objevují ve veřejném prostoru: „Nikdo nebude dělat rozdílové zkoušky, nikdo nemusí přecházet na novou školu už v pololetí. Všichni, kteří o to budou mít zájem, automaticky přejdou pod neratovickou školu, a to se týká i zaměstnanců“, uvedl Milan Vácha. Zároveň shrnul argumenty, proč ke sloučení dochází. Důvodů je víc – především nízká naplněnost oborů v kralupské škole (výjimkou nejsou ani ročníky, ve kterých není žádný žák a špatný technický stav budov v areálu školy, který by potřeboval investice v řádech desítek až stovek milionů. Dalším faktorem jsou zejména naddimenzované reálné kapacity středních škol v okrese Mělník, vzdělávací nabídka z hlediska struktury vyučovaných oborů v rámci okresu a měst, ale i kvalita vzdělávání.

Ředitelka nástupnické SOŠ a SOU Neratovice Marcela Hrejsová rodiče ujistila o tom, že škola bude dělat všechno pro to, aby sloučení proběhlo hladce. Je připravena řešit individuální požadavky rodičů a žáků a hledat cesty pro to, aby se v novém působišti cítili dobře žáci i učitelé. Stejný přístup nabídl i ředitel Integrované střední školy technické Mělník Vladimír Wasyliw, kam mohou také žáci od září přejít.

Rodiče žáků kralupské školy nejvíce poukazovali na komplikovanost dojíždění, které žáky připraví o čas a
rodiny o peníze. O možnosti ubytování v neratovickém domově mládeže přemýšlejí jen někteří. Dotazy směřovaly také k organizaci maturit nebo přijímacího řízení. „Každá škola udělá všechno pro to, aby maturity proběhly bez problémů. Vnímáme všechny argumenty rodičů a uvědomujeme si, že rodiny nečeká jednoduché období. Jsme připraveni řešit problémy individuálně. Naším společným cílem je co nejcitlivější přístup k žákům, protože právě jich se chystané sloučení dotkne nejvíce. Každé slučování škol je bolestné, ale je to krok ke zlepšení celé krajské vzdělávací soustavy,“ uzavřel Milan Vácha.