Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Kraj chce dobudovat cyklotrasu Greenway Jizera

Kraj chce dobudovat cyklotrasu Greenway Jizera

22. 9. 2022

Středočeský kraj hodlá budovat další cyklostezky v koridoru dálkové páteřní cyklotrasy č. 17 Greenway Jizera (GWJ). Radní na svém dnešním zasedání projednali a schválili projektové záměry. Stezky by měly být do roku 2029 vybudovány Krajskou správou a údržbou silnic a spolufinancovány Evropskou unií. Po výstavbě bude délka cyklostezek 57,7 km a ve spojení s těmi stávajícími vznikne kontinuální koridor pro bezmotorovou dopravu napříč krajem od Prahy severovýchodním směrem až do Libereckého kraje. 

Kraj chce dobudovat cyklotrasu Greenway Jizera

Kraj chce dobudovat cyklotrasu Greenway Jizera

„Budování stezek v koridoru GJW přesně zapadá do naší strategie, kdy kraj investuje především do rozvoje dálkových páteřních cyklotras, které se napojují do dalších krajů. Rozvoj sítě cyklostezek financujeme z vlastních, národních i unijních zdrojů. Nejinak tomu bude v případě GWJ. Budeme podávat žádosti na spolufinancování z fondů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP/ITI2) nebo ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ upřesňuje náměstek hejtmanky pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký. Pokud by neprošly žádosti o dotace, bude kraj hledat jiné řešení financování. Náklady na vybudování by měly podle aktuálních propočtů přesáhnout částku 490 milionů korun, nicméně v průběhu let se může cena ještě měnit.

Rada projednala a schválila čtveřici projektových záměrů, které by měly GWJ dotvořit. Jde o úseky Loukov – Mnichovo Hradiště – Bakov nad Jizerou, Dalovice – Hrdlořezy, Mladá Boleslav – Benátky nad Jizerou a Benátky nad Jizerou – Káraný. „Po vybudování tak propojíme města s obcemi v údolí řeky Jizery a vznikne komfortní, a hlavně bezpečná komunikace pro bezmotorovou dopravu. Zároveň se GWJ zcelí od Káraného u Čelákovic až na hranice Středočeského a Libereckého kraje,“ konstatuje Petr Borecký.

O jednotlivých úsecích:

Loukov – Mnichovo Hradiště – Bakov nad Jizerou

Spojnice (22,2 km) obcí Loukov, Loukovec, Mohelnice nad Jizerou a města Mnichovo Hradiště a Bakov nad Jizerou. Práce by měly vyjít na zhruba 188 milionů korun. Nyní je trasa GWJ vedena po silnicích III a II. třídy s vysokou intenzitou dopravy a po místních komunikacích.

Dalovice – Hrdlořezy

Cyklotrasa bude vedena po nově budované cyklostezce nebo po stávajících místních nebo účelových komunikacích s malou intenzitou dopravy. Stávající trasa je vedena po nezpevněných turistických cestách, místních komunikacích anebo „panelkách“.  Náklady by neměly přesáhnout částku 30 milionů korun. Délka trasy je 3,5 km a bude přímo navazovat na lávku přes Jizeru a cyklostezku v areálu Krásná louka, které v současnosti buduje město Mladá Boleslav. 

Mladá Boleslav – Benátky nad Jizerou

V současnosti je trasa vedena po místních komunikacích, nezpevněnými cestami přes lesy a louky, částečně po silnici III. třídy s vysokým podélným sklonem, kde se odklání od Jizery, a část vede neudržovaným úzkým, místy nebezpečným koridorem turistické cesty v blízkosti Jizery. Celková délka úseku je 14,6 km, cena výstavby je více než 124 milionů korun.

Benátky nad Jizerou – Káraný

V současnosti je trasa vedena po nezpevněných turistických, polních a lesních cestách a místních komunikacích s provozem. Celková délka úseku je 17,4 km, stavba by měla vyjít na bezmála 148 milionů korun.