Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Kraj bude žádat o dotaci na prevenci rizikového chování i na podporu duševního zdraví ve školách

Kraj bude žádat o dotaci na prevenci rizikového chování i na podporu duševního zdraví ve školách

19. 12. 2022

Prevence rizikového chování a podpora duševního zdraví ve školách, to je téma, kterému se věnuje i Středočeský kraj. Radní schválili projektový záměr zaměřený na vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti a předfinancování projektu ve výši bezmála 400 000 korun.

Kraj bude žádat o dotaci na prevenci rizikového chování i na podporu duševního zdraví ve školách

Kraj bude žádat o dotaci na prevenci rizikového chování i na podporu duševního zdraví ve školách

Projekt bude zaměřený na vzdělávání pedagogických pracovníků, supervize školních poradenských pracovišť a podporu činnosti krajského krizového intervenčního týmu pro práci ve školách a školských zařízeních. „Včasná identifikace dítěte ohroženého rizikovým chováním nebo rozvojem duševní nemoci je pro jeho další život velmi klíčová. Často je to právě učitel nebo vychovatel v domově mládeže, kdo si všimne, že něco není v pořádku. I proto chceme podpořit vzdělávací projekty, které pedagogům pomohou rozšířit vědomosti pro práci s jednotlivci i kolektivy,“ vysvětlil krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha. Podle jeho slov v obecné rovině platí, že cílená efektivní prevence vedoucí k předcházení vzniku rizikového chování je v konečném důsledku levnější než následné řešení problémů s nežádoucími projevy chování.

Projekt je v souladu se Strategií primární prevence rizikového chování dětí a mládeže ve Středočeském kraji na léta 2022-2027.  Celkový rozpočet projektu je 830 000 korun a dotace by měla být 815 500 korun.