Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Jindřiška Romba: Mateřské školy v Dobříši

Jindřiška Romba: Mateřské školy v Dobříši

31. 10. 2023

Dobříšské mateřské školy byly sice v době letních prázdnin uzavřené na cca 5 týdnů, ale rozhodně nezahálely. Prázdniny jsou jediná doba, kterou lze využít k případným opravám, úpravám, úklidu a dalších aktivit. Město Dobříš je zřizovatelem celkem třech mateřských škol. Co se v nich dělo o těchto prázdninách?

Jindřiška Romba, místostarostka města Dobříš

Jindřiška Romba, místostarostka města Dobříš

Začněme u 4. MŠ, ta uzavření využila na maximum. Pustila se do více akcí najednou. Zrenovovala a vybavila školní zahradu herními prvky. Ve spolupráci s úředníky města, paní Markétou Samcovou, panem Melicharem, a městem Dobříš vznikl nový herní prostor – netradiční herní pole v podobě kóje na hry s auty, zvířátky a box na hry v kamínkovém lomu. Součástí je i zcela nový hrad o velikosti 10x8m. Současně uzpůsobila a upravila vnitřní prostor mateřské školy, čímž navýšila svoji kapacitu v prostoru červené třídy. Veškeré úpravy vyhovují stávajícím hygienickým požadavkům.  Nedá mi zde nevyzdvihnout pečlivost koordinace, sledování a řízení všech akcí paní ředitelkou spolu s paní ekonomkou. Obě si tak na část prázdnin vyzkoušely novou funkci „stavbyvedoucí“, obě odvedly skvělou práci. A jako stavbyvedoucí se více než osvědčily. Navýšení kapacity školy se podařilo i přes pár stavebních oříšků dokončit včas. A bylo možné stavební navýšení kapacity mateřské školy promítnout do kapacity administrativní, rejstříkové již od tohoto září. Poděkování patří paní ředitelce za její práci, ale také Krajskému úřadu Středočeského kraje – odboru školství. Díky kterému se navýšení kapacity školy propsalo do rejstříku škol zavčasu. 

5. mateřská školka také nezahálela. O prázdninách se zde prováděly potřebné drobnější ale i náročnější opravy a rekonstrukce. V jedné ze tříd se vyrovnávala podlaha, prováděla se oprava stěn, měnilo se lino a malovalo se. Na chodbách staré budovy paní učitelky svépomocí obnovovaly stávající barevnou nástěnnou obrázkovou výmalbu. Na zahradě probíhala modernizace dvou pískovišť, včetně instalace jejich slunečního zastínění a zabudování nového pružinového houpadla. Během prázdnin byla rovněž zahájena postupná kultivace prostorů zahrady a okolí budov areálu mateřské školy, zejména kolem hlavní hospodářské budovy, kde bylo odstraněno nevyhovující kovové venkovní schodiště do patra budovy a je připravována oprava přístupové cesty k hlavnímu vchodu. Vedle toho byla zahájena první etapa digitalizace a zasíťování mateřské školy s cílem vybudovat základní podmínky pro využívání moderních PC a IT technologií v rámci předškolní výchovy. 

Na závěr se podívejme na 2. mateřskou školku. I zde paní ředitelka každé letní prázdniny využívá k opravám a případným renovacím. Školu postupně modernizuje dle aktuálních potřeb a možností. Tyto prázdniny došlo k výměně části plotu, opravu a nové nátěry doznaly dřevěné prvky na školní zahradě a zušlechťovala se i zahradní zeleň. Náležitá péče byla věnována i vnitřním prostorám, výmalbou chodeb, dětských šaten, umýváren, toalet – počínaje renovací maleb a nátěrů v kancelářích a kuchyni (ne)konče. Generální úklid prostor, vybavení, pomůcek ale i záclon patří mezi běžnou prázdninovou aktivitu. Do školní kuchyně se instalovala nová elektrická pečící pánev, zakoupen byl nářezový stroj. Od září se mohou děti i pedagogové těšit na nové didaktické pomůcky, jako je např. interaktivní tabule, nebo třeba i na 2 trampolíny k rozvoji pohybových schopností dětí. Připravuje se i zasíťování školy IT technologiemi. Novinkou, kterou škola zavádí od září 2023 je prodloužená provozní doba s počátkem již od 06.15 do 17.15 hod. Ta reflektuje zájem rodičů dojíždějícím za prací mimo území města.

Všem ředitelkám a jejich týmu patří poděkování za obrovské pracovní nasazení. 

 

Autor: Jindřiška Romba