Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Hnutí STAN mění pravidla. Středočeský kraj má šanci získat z daní navíc 2,5 miliardy

Hnutí STAN mění pravidla. Středočeský kraj má šanci získat z daní navíc 2,5 miliardy

10. 1. 2020

Středočeský kraj má šanci získat od státu do svého rozpočtu až dvě a půl miliardy navíc. Počítá s tím novela zákona o rozpočtovém určení daní, kterou sepsalo hnutí STAN.

Hnutí STAN mění pravidla. Středočeský kraj má šanci získat z daní navíc 2,5 miliardy

Hnutí STAN mění pravidla. Středočeský kraj má šanci získat z daní navíc 2,5 miliardy

Současný stav přerozdělování peněz krajům (rozpočtové určení daní) je špatný a obsahuje řadu nedostatků, které jsou diskriminační jednak pro sociálně slabší regiony, ale také pro kraje, které zaznamenávají příliv nových obyvatel, jako je právě Středočeský kraj. Zatímco přerozdělení daňových výnosů pro obce už obsahuje snadno měřitelná kritéria, krajům tato dosud chyběla - například k lidnatosti kraje se při rozdělování sdílených daní nijak nepřihlíží.

„Starostové na tento problém upozorňují dlouhodobě, a jak jsem zaznamenal, stejně to vnímá i hejtmanka Pokorná Jermanová,“ uvedl šéf středočeských Starostů a nezávislých Věslav Michalik. Hejtmanka loni v červnu přislíbila legislativní změnu, ale nakonec nic nepředložila. „STAN přichází se spravedlivým přerozdělením pro všechny kraje. Daňový výnos navrhujeme dělit na základě nově zavedeného systému, a to dle dvou základních kritérií – počtu obyvatel a počtu kilometrů silnic 2. a 3. třídy,“ vysvětlil Michalik.

Návrh hnutí STAN by měla už v pondělí posoudit krajská rada vedená hejtmankou Pokornou Jermanovou, a projednat by jej mělo na konci ledna i středočeské zastupitelstvo.

„Pokud bychom s touto novelou uspěli, odpadlo by každoroční dohadování s vládou o dorovnání nesrovnalostí při rozdělování peněz krajům, a to ať z národních zdrojů či zdrojů Evropské unie,“ uvedl předseda STAN Vít Rakušan.

Tyto peníze pro kraje navíc by měl stát rozdělovat z vybrané silniční daně a z daně z minerálních olejů - u obou v rozsahu 8,92 %. Novela zákona o rozpočtovém určení daní má rovněž ambici pomoci strukturálně a sociálně slabším regionům, a to zavedením solidárního příspěvku. „Jestliže návrh zohledňuje přesuny obyvatelstva v rámci České republiky, je nezbytné pro jeho vyváženost, aby ve snaze o řešení těchto problémů také reagoval na problémy, znevýhodnění, sociálně napjatou situaci a podpořil takto postižené kraje,“ vysvětlil spoluautor návrhu, liberecký hejtman Martin Půta.

Míru potřebnosti takového příspěvku by vyhláškou určovala vláda. Měřítkem by byla míra strukturálního postižení, mezi něž spadá míra zjištěné nezaměstnanosti, celkový objem vyplacených dávek státní sociální podpory, případně další kritéria.