Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Hejtmanka Petra Pecková podepsala ve Francii s partnerskými regiony společné prohlášení o ochraně demokratických hodnot

Hejtmanka Petra Pecková podepsala ve Francii s partnerskými regiony společné prohlášení o ochraně demokratických hodnot

10. 10. 2023

Spolupráce mezi čtyřmi partnerskými regiony – Středočeským krajem, Porýním-Falc, Burgundskem-Franche-Comté a Opolském vojvodstvím, tzv. Čtyřdohoda, slaví 20 let. Ku příležitosti jubilea připravil hostitelský region Burgundsko-Franche-Comté třídenní program, kterého se zúčastnili za Středočeský kraj hejtmanka Petra Pecková, radní pro oblast vzdělávání a sport Milan Vácha a radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký.

Hejtmanka Petra Pecková podepsala ve Francii s partnerskými regiony společné prohlášení o ochraně demokratických hodnot

Hejtmanka Petra Pecková podepsala ve Francii s partnerskými regiony společné prohlášení o ochraně demokratických hodnot

Zástupci všech čtyř regionů se ve francouzském městě Châteauneuf-en-Auxois usnesli na podepsání společného prohlášení, kterým se staví za ochranu demokratických hodnot. „Velice si ceníme toho, že partnerské regiony mají zájem o spolupráci především v oblasti vzdělávání a kultury, ale je pro nás důležité, že s nimi sdílíme i stejné hodnoty. Proto jsme se rozhodli podepsat společné prohlášení, které rovněž reaguje na současné tendence v Evropě,“ vysvětlila hejtmanka Petra Pecková, která připojila svůj podpis za Středočeský kraj.

Celý text prohlášení:
Před 20 lety se naše čtyři regiony – Středočeský kraj, Bourgogne-Franche-Comté, Opolské vojvodství a
Porýní-Falc, pustily do dlouhodobého partnerství, které ztělesňuje úlohu regionálních orgánů ve
službách evropského ideálu. Dnes, více než kdy jindy v kontextu ruské agrese proti Ukrajině, nás spojuje
závazek k míru, mezilidské výměně a solidaritě.

Tento závazek se nám zdá být o to důležitější, že s největším znepokojením sledujeme v několika
evropských zemích nástup protievropských sil k moci. Myšlení a činy protievropských stran a vlád
oslabují nezávislost soudnictví a sdělovacích prostředků a ohrožují mír a sociální soudržnost v Evropě.
Také v našich regionech je znepokojivý posun voličů směrem k nacionalistickým a protievropským
stranám.

Proto na konci 20. výročí našeho čtyřstranného partnerství:
- Připomeňme si, že fašismus a nacismus se v Evropě zrodily před více než 90 lety a vedly k ničivé
válce, která si vyžádala milionů obětí;

- V předvečer evropských voleb vystupujeme proti protievropským a populistickým silám;
- Zaměřme se na setkávání mezi občany, výměnné pobyty a výměnu zkušeností ve vědě, kultuře
a hospodářství ve službách míru a prosperity;
- Znovu potvrzujeme náš závazek bránit a podporovat demokracii a svobodu, na nichž je
evropský ideál založen.