Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Dvě středočeská odborná učiliště se dočkají zásadní modernizace

Dvě středočeská odborná učiliště se dočkají zásadní modernizace

6. 8. 2023

V rámci modernizace krajských středních škol radní odsouhlasili vyhlášení dvou veřejných zakázek – na modernizaci svařovny ve Středním odborném učilišti Hluboš u Příbrami a modernizaci odborné učebny pro instalatéry ve Středním odborném učilišti Hubálov u Mnichova Hradiště. Celková předpokládaná hodnota obou veřejných zakázek je téměř 22,7 milionu korun.

Dvě středočeská odborná učiliště se dočkají zásadní modernizace

Dvě středočeská odborná učiliště se dočkají zásadní modernizace

Zkvalitnění podmínek pro praktické vyučování žáků v SOU Hluboš, takový je cíl plánované modernizace stávající svařovny. „ Dlouhodobě podporujeme rekonstrukce a modernizace našich středních škol. Naší snahou je, kromě zvýšení bezpečnosti při práci, také umožnit žákům práci s těmi nejmodernějšími nástroji a pomůckami. Mimo to, že se tak zvýší možnost jejich uplatnění na trhu práce, významným způsobem se také mění jejich vztah k oboru. Práce s moderními nástroji  pozitivně ovlivňuje práci nejen žáků, ale i učitelů odborného výcviku,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha. 

V hlubošské škole jsou svářecí metody vyučovány v oborech Opravář zemědělských strojů, Mechanik opravář motorových vozidel a v oboru Opravářské práce.  „ Současná svařovna je technicky zastaralá a kromě toho, že neodpovídá současným požadavkům na výuku svařování, nestačí ani kapacitně. Pro skupinu 12 žáků je v současnosti k dispozici pouze 6 pracovních míst. V nové bezbariérové svařovně budou mít žáci k dispozici 12 pracovních míst, přípravnu se 4 pracovními místy a moderní trenažér virtuálního svařování,“ vysvětluje radní Vácha. Stavebními úpravami dojde k rozšíření stávajícího objektu, změní se zastavěná plocha, obestavěný prostor a celkový vzhled. V objektu vzniknou jednotlivé místnosti, svářecí dílna, přípravna materiálu, kancelář učitele odborného výcviku, nové sociální zařízení a technická místnost pro skladování materiálu. Součástí projektu jsou kromě stavebních úprav objektu také nákup vybavení svařovny – svářečky, dělící přístroj, svářecí a brousící stoly, trenažer virtuálního svařování. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí téměř 11,7 milionu korun, včetně DPH. Část projektu, vybavení svařovny a svařovací simulátor, bude soutěžena jako samostatná veřejná zakázka. 

Předmětem druhé veřejné zakázky je rekonstrukce odborných učeben instalatérů v prostorách Středního odborného učiliště v Hubálově u Mnichova Hradiště. Kromě šaten a sociálního zázemí pro žáky budou vybudovány 2 odborné učebny a kabinet pro učitele pro obor instalatér. Zároveň bude provedena výměna odpadů, rozvodů vody, budou realizovány stavební úpravy interiéru včetně výměny oken a dveří, výmalby a položení podlahových krytin. Pro zabezpečení vybavení bude v objektu instalováno zabezpečovací zařízení s napojením na pult centrální ochrany. S ohledem na snížení energetické náročnosti objektu bude zateplena celá fasáda domu a půdní prostory a v učebnách instalováno nucené větrání s rekuperací. Cena zakázky je odhadována na cca 11 milionů korun.

Dokončení obou rekonstrukcí je plánováno na srpen 2024.


Mohlo by vás také zajímat

Jsme ČTYŘKOALICE

22. 7. 2024

Jsme ČTYŘKOALICE

Jsme ČTYŘKOALICE

22. 7. 2024

Jsme ČTYŘKOALICE

Malotřídka v Dolních Studénkách nadchla i ministra Beka

Mohlo by vás také zajímat

Jsme ČTYŘKOALICE

22. 7. 2024

Jsme ČTYŘKOALICE

Jsme ČTYŘKOALICE

22. 7. 2024

Jsme ČTYŘKOALICE

Malotřídka v Dolních Studénkách nadchla i ministra Beka