Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Dvě krajské školy dostanou dotaci na práci se sociálně znevýhodněnými žáky

Dvě krajské školy dostanou dotaci na práci se sociálně znevýhodněnými žáky

28. 4. 2023

Středočeský kraj získal první část ministerské dotace určené na podporu dvou škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků. Dotace je určena na roky 2023–2025 v celkové výši 2,7 mil. Kč s tím, že finanční prostředky budou vypláceny postupně. Přijetí 1,4 mil. Kč dnes schválili radní.

Dvě krajské školy dostanou dotaci na práci se sociálně znevýhodněnými žáky

Dvě krajské školy dostanou dotaci na práci se sociálně znevýhodněnými žáky

Peníze z Výzvy Ministerstva školství budou čerpat dvě krajské školy – ZŠ a Praktická škola Kutná Hora a ZŠ Pečky. „Obě školy vzdělávají žáky se speciálním vzdělávacími potřebami, kteří se nemohou vzdělávat na běžné základní škole. Peníze z dotace chtějí školy využít například na asistenty pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním, na školní speciální a sociální pedagogy, kariérové poradce, doučování a podobně,“ uvedl krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Finance z Národního plánu obnovy se budou rozdělovat až do konce roku 2025. O peníze na podporu znevýhodněných škol mohou žádat základní školy, do kterých chodí nadprůměrné zastoupení žáků se sociálním znevýhodněním. Dotace na žáka může být od 2000 korun do 16 000 korun. Cílem je pomoci odstraňovat nerovnost, která mimo jiné vede k vysokým celospolečenským nákladům. ZŠ a PŠ Kutná Hora tak nyní získá 1,090 mil. Kč a ZŠ Pečky 316 000 korun.