Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Do středočeských Zdib zamíří z Prahy tramvaje. V plánu je i konečná v Odolene Vodě

Do středočeských Zdib zamíří z Prahy tramvaje. V plánu je i konečná v Odolene Vodě

31. 10. 2023

Středočeský kraj připravuje výstavbu nové tramvajové trati z pražských Kobylis do Zdib. Zastupitelé schválili smlouvu o spolupráci s obcemi Zdiby a Sedlec. První tramvaje by měly z okraje Prahy do Zdib zajíždět na konci roky 2027.

Do středočeských Zdib zamíří z Prahy tramvaje. V plánu je i konečná v Odolene Vodě

Do středočeských Zdib zamíří z Prahy tramvaje. V plánu je i konečná v Odolene Vodě

Do čtyř let by měly z pražské tramvajové zastávky Vozovna Kobylisy začít zajíždět tramvaje přes Dolní Chabry do středočeských Zdib. Zastupitelé na svém dnešním zasedání schválili znění smluv o spolupráci s obcemi Zdiby a Sedlec.

„Protažení tramvajové trati by mělo odlehčit dopravou přetíženému okraji metropole. Postavíme kvalitní a spolehlivé kolejové propojení, čímž posílíme roli veřejné hromadné dopravy a celkově zatraktivníme danou lokalitu. Jinak řečeno, cílem je komplexní řešení veřejné dopravy v obcích. Nedávno jsme dokončili dokumentaci k žádosti o územní rozhodnutí a podali na stavební úřad. kterou podáme na stavební úřad v září. Zahájení výstavby trati plánujeme na rok 2025, hotovo by mělo být na konci roku 2027,“ říká Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy.

Pro naplnění cílů jsou nejvýznamnějšími body smlouvy o spolupráci se Zdiby výstavba nové komunikace Nová Průběžná, která povede po jižní straně obce. Na silnici II/608 se napojí mezi jižním okraje obce a Celním úřadem. Zaústěna bude do ulice Chaberské. Současná ulice Průběžná již kapacitně nestačí zejména autobusové dopravě.  Kraj se zaváže i k osazení zeleně anebo úpravě vodních toků a doplnění stávajícího odvodňovacího systému. „Za námi půjde i zadávací řízení na zhotovitele akce. Kraj bude v celé akci zastupovat Krajská správa a údržba silnic,“ připomíná Petr Borecký. 

Co se týče smlouvy s obcí Sedlec, pak se kraj zavazuje k doplnění stávajícího splaškového odvodňovacího systému. Totiž splašková kanalizace terminálu Sedlec bude napojená na stávající kanalizaci obce. Z důvodu vyčerpané kapacity čističky odpadních vod ve vlastnictví obce je nutné ji zkapacitnit. Naopak srážková voda bude z terminálu odvedena do trojice retenčních nádraží, doplněných poldrem jako bezpečnostním přelivem pro ochranu před přívalovými deští. Projekt počítá i s odlučovači ropných látek a dočišťovači.

Trať bude dlouhá zhruba 5,2 kilometru. Začínat by měla v zastávce Vozovna Kobylisy a pokračovat v ose současné „staré ústecké“ silnice II/608 až do Dolních Chabrů. Na konci silnice je převedena na její východní okraj a pokračuje do Zdib a dále k obratišti v budoucím terminálu Sedlec. „Součástí terminálu Sedlec je i parkoviště P+R s kapacitou 834 parkovacích míst. Projekčně je tento terminál připraven pro budoucí navazující tramvajové trati do Líbeznic a Odolene Vody. Na tento záměr jsme si nechali vypracovat technickou studii, kterou nyní představujeme obcím. Koridor bude od terminálu v Sedlci kopírovat dálnici, současně však musí zohlednit její plánované rozšíření na 3+3 jízdní pruhy. Samotná stavba trati do Odoleny Vody by mohla začít v roce 2030,“ připomíná Petr Borecký.

Na trase je počítáno s osmi zastávkami, trať by měly obsluhovat linky 10 a 17. V případě té první by měla tramvaj spojit Sedlec a Zdiby se zastávkami Kobylisy, Palmovka, Flora, I. P. Pavlova, Anděl a Sídliště Řepy. Linka 17 pak míří z Kobylis na Staroměstskou, Palackého náměstí do Libuše v Praze 4, přičemž ve špičce by měla jezdit každých 8 minut, v sedlech pak 10 minut, večer ve dvacetiminutových intervalech a o víkendech co čtvrthodinu. Linka 10 bude do Zdib a Sedlce zajíždět vždy v přepravních špičkách, přičemž souhrnný interval spojů v přepravních bude 4 minuty.

Náklady na celou akci jsou zhruba 2,5 miliardy korun, přičemž 85 procent by měla pokrýt unijní dotace.