Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Dáváme hlas dětem

Dáváme hlas dětem

24. 5. 2021

V pátek 14. května se v ZŠ Křesetice odehrála unikátní tisková konference, již uspořádal nadační fond Eduzměna ve spolupráci se Středočeským krajem.

Dáváme hlas dětem

Dáváme hlas dětem

V roli novinářů se představilo 27 žáků třetí, čtvrté a páté třídy, kteří svým bezprostředním způsobem diskutovali s hejtmankou Petrou Peckovou (STAN) a radním pro školství a sport Milanem Váchou (STAN). Řeč byla o tom, jak se stát hejtmankou či radním, co dělá kraj pro občany, jaký názor mají děti na on-line výuku, co by chtěly zachovat, i o tom, co jim během doby, kdy byly školy zavřené, chybělo nejvíc. Diskuse se dotkla ale i dalších témat - recyklace, cestování, vysokorychlostních tratí, roušek, YouTube či domácích zvířat.

Nadační fond Eduzměna vznikl s cílem modernizovat české školství a připravit a uskutečnit systémovou změnu vzdělávacího systému. Prvním projektem je tvorba modelu regionální podpory vzdělávání, jejíž pilot se odehrává právě na Kutnohorsku. Jednou z hlavních myšlenek projektu je zapojit všechny účastníky vzdělávacího systému tak, aby tou nejlepší školou byla vždy ta škola nejbližší a aby děti opouštěly školu připravené na 21. století.

„Děti je třeba brát jako rovnocenné partnery, kteří nám dokáží nabídnout trefnou zpětnou vazbu a maji skvělé nápady. Otevřený a moderní přístup při výuce vychovává v dobrém slova smyslu sebevědomé mladé lidi, kteří mají zájem o svět kolem sebe a nebojí se zeptat,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková.

Středočeský kraj uzavřel na začátku letošního roku s Nadačním fondem Eduzměna Memorandum o spolupráci, která se týká právě pilotního projektu na Kutnohorsku. „Když to shrnu – hlavním cílem všech, tedy rodičů, učitelů, žáků i zřizovatelů škol – je podporovat všechny děti, připravit jim rovné příležitosti a nabídnout jim dobré podmínky pro jejich rozvoj,“ říká Milan Vácha a dodává: „Věřím, že ke zmíněné podpoře patří i takové akce, jakou jsme měli možnost zažít dnes. A za to patří křesetickým i Eduzměně velký dík.“