Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Bojujeme proti nespravedlivému rozdělení sdílených daní!

Bojujeme proti nespravedlivému rozdělení sdílených daní!

22. 9. 2023

Zastupitelé Středočeského kraje na svém dnešním zasedání schválili zákonodárnou iniciativu, jejímž cílem je návrh novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem je současné nastavení přerozdělování peněz vybraných na daních krajům, které je nastaveno nerovnoměrně a neodpovídá skutečnosti.

Bojujeme proti nespravedlivému rozdělení sdílených daní!

Bojujeme proti nespravedlivému rozdělení sdílených daní!

Středočeský kraj a další kraje se v minulosti neshodly s Ministerstvem financí na navýšení objemu rozpočtového určení daní, které by vyrovnalo současné disproporce. Současná kritéria znevýhodňují Středočeský kraj ze všech krajů nejvíce a například v loňském roce činil jeho deficit cca 300 milionu korun. „Snažíme se o to, aby rozdělování sdílených daní reflektovalo současnou situaci v krajích a nevycházelo tak z doby, která absolutně neodpovídá současnosti. Doslova není možné systém zamrazit a nezohledňovat okolnosti, které se dějí. Ve Středočeském kraji došlo od roku 2000 k nárůstu počtu obyvatel o téměř 300 tisíc, to se ovšem v rozdělení sdílených daní neprojevuje a kraj je z tohoto hlediska výrazně diskriminován. Podle námi požadovaného přepočtu bychom například do rozpočtu 2022 získali navíc 1,14 miliardy korun. Nehodláme se vzdát a budeme za spravedlivé finance pro náš kraj a Středočechy bojovat,“ zdůrazňuje náměstek pro oblast dotací a financí Michael Kašpar.

Nově by se finance měly rozdělovat podle jasně stanoveného klíče. Ten by měl zohledňovat počet obyvatel, délku silnic v krajské správě (tzv. silnice II. a III. třídy, které tvoří největší část silniční sítě a jsou ve vlastnictví krajů), rozlohu a strukturu kraje. Dále pak organizaci zdravotnické záchranné služby (počet výjezdových základen v kraji), počet žáků středních škol zřizovaných krajem, počty urgentních příjmů I. typu v krajem zřizovaných nemocnicích a pro všechny kraje shodný vyrovnávací koeficient.

Předkládaný návrh počítá se zahrnutím prostředků na opravy a rekonstrukce silnic II. a III. tř. (Státní fond dopravní infrastruktury-SFDI) ve výši 4,0 mld. Kč do RUD krajů navýšením jeho podílu na sdílených daních. Dále počítá, v souladu s průběhem projednávání možností změn nastavení RUD krajů v Radě Asociace krajů České republiky, s navýšením základního podílu na sdílených daních tak, aby žádný kraj vyjma Hlavního města Prahy, nebyl se srovnání nového nastavení a v současnosti platného nastavení deficitní. Celkově tato úprava představuje změny procentuální výše RUD krajů, a to ze stávajících 9,78 % na 10,8135 %, z čehož navýšení kompenzační (odstranění deficitů některých krajů) činí 0,6192 % a navýšení o prostředky SFDI činí 0,4143 %.