Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Aktuality Projekty na prevenci kriminality budou letos zaměřeny nejen na elektronickou bezpečnost, ale i na zvýšení bezpečnosti ve školách

Projekty na prevenci kriminality budou letos zaměřeny nejen na elektronickou bezpečnost, ale i na zvýšení bezpečnosti ve školách

16. 2. 2017

Radní Středočeského kraje schválili ve čtvrtek 16. února Program prevence kriminality na rok 2017. Obsahuje čtyři projekty, které by měly přispět ke snížení kriminality a zvýšení pocitu bezpečí jeho občanů, respektive k větší informovanosti o možnostech, jak předcházet určitému typu trestné činnosti. Realizace projektů bude stát zhruba 1,5 milionu korun. Z toho 1,25 milionu korun by měla pokrýt finanční dotace Ministerstva vnitra.
Projekty na prevenci kriminality budou letos zaměřeny nejen na elektronickou bezpečnost, ale i na zvýšení bezpečnosti ve školách

Projekty na prevenci kriminality budou letos zaměřeny nejen na elektronickou bezpečnost, ale i na zvýšení bezpečnosti ve školách

„V letošním roce chceme především pokračovat ve velmi úspěšném projektu prevence kriminality Bezpečné město, respektive obec. Projekt je založen na koordinované spolupráci mezi městem (obcí), Policií ČR, městkou policií, Úřadem práce, Probační a mediační službou. Cílem tohoto projektu je snížení kriminality a zvýšení bezpečnosti obyvatel daného města i jeho návštěvníků,“ sdělil statutární zástupce hejtmanky a náměstek pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Vít Rakušan (STAN) a doplnil, že nově bude též připravena nová odborná metodická publikace, která podrobně popíše, jak nastavit spolupráci subjektů zapojených do projektu Bezpečné město. 
 
Dalším výstupem tohoto projektu bude vybudování webu „Bezpečný Středočeský kraj“, který bude obsahovat mapy kriminality, statistiky kriminality, krimi zprávy, informace z oblasti prevence kriminality, tj. rady občanům, letáky, publikace, preventivní videospoty či pozvánky na akce, aktuální dopravní zpravodajství, mapy dopravních nehod atd. 
 
Středočeský kraj bude pokračovat i v aktivitách zaměřených na snížení míry recidivy, a to prostřednictvím projektu s názvem „Šance po propuštění“. Jedná se o resocializační program, jehož služby jsou zaměřeny na podporu osob vycházejících z výkonu trestu odnětí svobody, zejména recidivistů. „Tento projekt zajišťuje propuštěným vězňům kontinuální a dlouhodobou podporu, a to zejména v oblastech sociální stabilizace, zaměstnanosti a zadluženosti,“ upřesnil V. Rakušan.
 
Třetí projekt je z oblasti vzdělávání a je zaměřený na prevenci kybernetické kriminality. Pro děti ve věku 10 až 15 let bude připraveno 10 krátkých videospotů v rozsahu cca 3 - 5 minut a budou se věnovat vybraným aktuálním tématům elektronické bezpečnosti a prevence, se kterými se tato cílová skupina setkává. V návaznosti na videospoty budou vytvořeny i metodické vzdělávací materiály.
 
Poslední projekt je zaměřen na ochranu měkkých cílů, zejména na školy a školská zařízení. „V roce 2017 plánujeme spustit projekt „Ozbrojený útočník ve škole“, který reaguje na aktuální nebezpečí. Jedná se o uplatnění souboru preventivních opatření, jejichž hlavním cílem je snížit pravděpodobnost výskytu hrozby útoku ozbrojeného útočníka ve školách, které jsou zřizovány Středočeským krajem. Patří k nim bezpečnostní audit školy, proškolení bezpečnostního managmentu školy a metodická pomoc školám při tvorbě tzv. Plánu školy pro mimořádnou událost - ozbrojený útočník ve škole,“ závěrem upozornil náměstek pro oblast bezpečnosti Vít Rakušan. Součástí projektu bude i vytvoření Zákrokové karty IZS  a především odborný seminář pro pedagogický sbor školy pod vedením Policie ČR na téma „AMOK - ozbrojený útočník ve školním prostředí“ včetně nácviku postupu všech složek při napadení školy ozbrojeným útočníkem.