Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Aktuality Návrh programu zasedání mimořádného 25. Zastupitelstva Středočeského kraje

Návrh programu zasedání mimořádného 25. Zastupitelstva Středočeského kraje

30. 6. 2020

Které se uskuteční dne 9. 7. 2020 od 10 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.

Návrh programu zasedání mimořádného 25. Zastupitelstva Středočeského kraje

Návrh programu zasedání mimořádného 25. Zastupitelstva Středočeského kraje

Název materiálu

Okruhy zařazení

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

Schválení programu

Procesní záležitosti

Poskytnutí individuální účelové dotace krajským nemocnicím z rozpočtu Středočeského kraje pro krytí dodatečných výdajů nad rámec standardních výdajů s přímou souvislostí na zajištění ochrany veřejného zdraví v souvislosti s pandemií COVID-19

 

Finanční záležitosti

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 18.5.2020 do 22.6.2020

Různé

Závěr