Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj 10 milionů korun na projekt Národní poutě na Tetín 2021

10 milionů korun na projekt Národní poutě na Tetín 2021

28. 6. 2021

Středočeští zastupitelé dnes schválili výši finanční pomoci kraje, která napomůže obci Tetín s realizací projektu Národní poutě, zaměřené na uctění výročí úmrtí svaté Ludmily. V tomto roce je to přesně 1100 let od její mučednické smrti.  „Peníze ve výši 10 milionů korun poskytneme obci formou individuální návratné finanční výpomoci a poslouží k financování úprav veřejných prostranství akce. Národní pouť připravují v Tetíně s 850 obyvateli již pět let a je zcela zřejmé, že po současném nárůstu cen stavebních hmot a stavebních prací by ji obec bez pomoci dalších subjektů nemohla sama uskutečnit.  Víme, že na financování dílčích projektů si už zajistila finanční prostředky z IROP, SFŽP, SFDI i Ministerstva průmyslu a obchodu. I my proto rádi napomůžeme realizovat projekt, jehož význam přesahuje střední Čechy,“ říká náměstek pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN). 

10 milionů korun na projekt Národní poutě na Tetín 2021

10 milionů korun na projekt Národní poutě na Tetín 2021

Upřesnil také, že peníze na individuální dlouhodobou finanční návratnou pomoc budou obci poskytnuty ze Středočeského Fondu návratných finančních zdrojů. Jedná se o volné finanční prostředky, které aktuálně nejsou z fondu čerpány. Jak náměstek Věslav Michalik upozornil, poroste-li zájem obcí o poskytnutí návratné finanční výpomoci z tohoto Fondu, je vedení kraje připraveno o tyto finanční prostředky (10 milionů korun) Fond opět navýšit. 

„S obcí bude nyní uzavřena veřejnoprávní smlouva a podle ní bude povinna vrátit celou částku kraji nejpozději do konce roku 2031. Minimální roční splátka činí jeden milion korun. V případě dobrých finančních možností obce mohou být splátky navýšeny, čímž bude splácení návratné finanční výpomoci urychleno,“ dodal náměstek V. Michalik.

Národní pouť je obcí připravována jako akce celostátního významu a její uspořádání je naplánováno na 17. až 19. září 2021. Spojuje lidi různých vyznání a politického přesvědčení od Kyjeva po Huston. Středočeský kraj svůj zájem na jejím uspořádání deklaroval i podpisem memoranda, které soustřeďuje celou řada dalších subjektů podporujících uspořádání této pouti. Mimo jiné je to i Arcibiskupství pražské.