Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Zveme na konferenci Zdravá krajina Plzeňského kraje

Zveme na konferenci Zdravá krajina Plzeňského kraje

13. 2. 2023

Naše krajina není v dobrém stavu. Sucho, eroze nebo povodně ji dnes zasahují mnohem víc než kdy v minulosti. Proto chceme krajině vrátit její původní funkci a rozmanitost. Problémy v krajině nezmizí ze dne na den, ale pomocí malých dílčích opatření dokážeme zlepšit její stav.

Zveme na konferenci Zdravá krajina Plzeňského kraje

Zveme na konferenci Zdravá krajina Plzeňského kraje

Na konferenci Zdravá krajina Plzeňského kraje si představíme příklady dobré praxe přizpůsobení se klimatické změně z ČR i zahraničí. Konferenci zahájí Josef Bernard, náměstek hejtmana pro oblast životní prostředí a zamědělství a Eva Volfová, náměstkyně člena vlády na Ministerstvu životního prostředí, která odprezentuje možnosti podpory ze strany státu.

Konference proběhne ve čvtrek 2. března 2023 od 9:00 do 16:00 v konferenčním sále Středního odborného učiliště elektrotechnického, Vejprnická 678/40, Plzeň.

Celý program najdete v příloze níže

Základní témata

• Teoretický úvod ke změnám klimatu

• Aktivita Zdravá krajina Plzeňského kraje

• Adaptace na klimatickou změnu v dalších regionech

• Krajinné plánování

• Alternativní hospodaření na zemědělské a lesní půdě

• Možnosti dotační podpory

Registrace probíhá do 14. 2. 2023 na tomto odkazu.

Konference je zdarma, kapacita je však omezena.

Příklady dobré praxe v Plzeňském kraji najdete na webu Zdravá krajina.

Autor: Jana Holatová