Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Žádost o kotlíkovou dotaci mohou podat lidé s nižšími příjmy v listopadu

Žádost o kotlíkovou dotaci mohou podat lidé s nižšími příjmy v listopadu

27. 10. 2021

Rodiny s nižšími příjmy si budou moci v listopadu podat předžádost v programu na kotlíkové dotace, kde mohou získat dotaci až 95 % nákladů na plynový kondenzační kotel nebo na kotel na biomasu. Příjem předžádostí spustí Plzeňský kraj 15. 11. 2021. Žadatelé musí však splňovat podmínky o maximální výši příjmu na jednoho člena domácnosti. Výjimku mají pouze domácnosti složené z důchodců pobírajících starobní či invalidní důchod 3. stupně.

Žádost o kotlíkovou dotaci mohou podat lidé s nižšími příjmy v listopadu

Žádost o kotlíkovou dotaci mohou podat lidé s nižšími příjmy v listopadu

Výzvu na podávání tzv. předžádostí do dotačního titulu "Předžádost - Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany" vyhlásil Plzeňský kraj 12. 10. 2021. Příjem předžádostí bude spuštěn 15. 11. 2021 v 8:00 přes aplikaci eDotace.

Základním kritériem pro určení, kdo může využít dotaci pro domácnosti s nižším příjmem, je výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, která v roce 2020 nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč čistého příjmu na osobu v domácnosti měsíčně. Sledovány budou běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek. Na webu Plzeňského kraje je dostupná kalkulačka, kde lze jednoduše vypočítat, zda žadatel podmínky splňuje, najdete ZDE.

Výjimku tvoří domácnosti složené pouze z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, kteří nebudou muset dokládat příjmy, protože jsou automaticky způsobilí pro dotaci. Základní podmínkou získání dotace je, že žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývaného rekreačního objektu. Podpora bude poskytována na výměny realizované od 1. ledna 2021.

Předžádosti budou plynule přesunuty do dotačního programu, žádat půjde i poté

Po vyhlášení přesného znění podmínek ze strany ministerstva životního prostředí připraví Plzeňský kraj finální dotační program, do kterého budou elektronicky podané předžádosti automaticky přesunuty. "Samozřejmě bude možné podávat žádosti ještě dalším zájemcům, kteří si nestihnou podat předžádost. Vyhlášení tohoto programu očekáváme na začátku příštího roku, ale jsme vázáni na vyhlášení přesného znění podmínek ze strany ministerstva," říká náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí, zemědělství, evropských záležitostí a regionálního rozvoje Josef Bernard a dodává: "Jsme si vědomi toho, že pro některé domácnosti může být povinná výměna kotle problém, proto jim chceme usnadnit cestu k dotaci a zároveň umožnit bezproblémovou realizaci výměny kotle tak, aby vyhověli legislativě."

Cílem dalšího programu na kotlíkové dotace je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. Od 1. září 2022 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.

Jak podat předžádost a proč nečekat na vyhlášení programu?

Prvním krokem je podání elektronického formuláře předžádosti v aplikaci eDotace, kde žadatel uvede základní údaje o žadateli a novém zdroji vytápění. Podmínkou podání elektronického formuláře je zřízení uživatelského účtu v aplikaci eDotace.

Pokud žadatel podá „předžádost“ a tím získá pořadové číslo, má prozatím splněno. Po vyhlášení nového programu začátkem roku bude muset žadatel doložit písemné přílohy určené v budoucí výzvě na krajském úřadě osobně na podatelnu nebo poštou.

Veškeré informace ke kotlíkovým dotacím včetně prokliků na aplikaci eDotace a modelační kalkulačku najdete ZDE. Žadatelé mohou rovněž využít kontakty na zaměstnance úřadu, kteří jim s dotací pomohou.

Autor: Václav Cinádr