Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Veřejná doprava nemůže být na úrovni minulého století

Veřejná doprava nemůže být na úrovni minulého století

17. 2. 2020

Největším resortem Plzeňského kraje co do objemu financí je resort dopravy, proto je i finančně nejnáročnějším. Jak vždy zdůrazňoval náměstek hejtmana pro tuto oblast Ing. Pavel Čížek (STAN), jeho hlavním cílem bylo, aby každá vynaložená koruna sloužila občanům, aby ji právě oni pocítili ve zlepšené kvalitě silnic, vlaků i autobusů. Daří se to? O tom si povídáme s následujícím rozhovoru.

Veřejná doprava nemůže být na úrovni minulého století

Veřejná doprava nemůže být na úrovni minulého století

Pane náměstku, jak se změnila situace ve vašem resortu za uplynulé tři roky?

Máme velmi dobře „našlápnuto“. Změny jsou přímo revoluční, i když toto slovo nemám moc rád. V silnicích jsme maximálně využili nabízené evropské i státní peníze a zásadně jsme přidali i z vlastních krajských peněz.

Ve vlakové dopravě se plný efekt změn projeví během dalších tří let, ale již nyní si cestující z Horažďovic mohou užívat komfortu nových vlaků. Téměř stejné vlaky vyjedou postupně ve směru na Karlovy Vary a z Klatov přes Plzeň do Berouna. Nové, nebojím se říci luxusní autobusy, vyjedou na linky v celém kraji v červnu letošního roku. A velký pokrok v cyklistice bude znát již letos při zprovoznění několika nových cyklostezek.

Většina vašich předchůdců si stěžovala na nedostatek financí, které měly na krajské komunikace a další záležitosti. Jak jste to pociťoval vy sám?

Současné zastupitelstvo a rada měly po krajských volbách stejnou výhodu jako nynější vláda. Tou výhodou je to, že nejsme v době hospodářské krize. Firmy a lidé se snaží, pracují, platí daně a tak i kraje mají více peněz. Přesto jsem velmi rád, že jsme se v koalici dohodli, že zkvalitnění silnic a dopravy je prioritou. Je to vidět na tom, že za první 3 roky volebního období dáváme z daňových příjmů kraje na silnice 6x více peněz než za první 3 roky minulého volebního období. Rostou pochopitelně i náklady na vlakovou a autobusovou dopravu – např. rostou oprávněně mzdy řidičů, vyvíjí se cena nafty, roste cena elektřiny. To vše se nám daří pokrýt rozpočtem kraje.

Jednou z priorit Plzeňského kraje je dopravní obslužnost. Jak jste v tomto směru spokojen či nespokojen?

Veřejná doprava je velmi důležitá pro zlepšení životního prostředí. (Každé auto, které denně nevyjíždí na cestu do práce s jedním člověkem je dobré.) Ale nemůže to být veřejná doprava na úrovni minulého století. Má–li být pro cestující alternativou k dnešním pohodlným autům, musí být komfortní. Spoje musí jezdit včas a musí dobře navazovat autobusy na vlaky. A hlavně cesta veřejnou dopravou nesmí být pro uživatele ztrátou času. Cesta pohodlným vlakem s klimatizací, internetovým připojením a možností občerstvení dává naopak cestujícím čas na práci či zábavu s četbou, počítačem či chytrým mobilem. Přestupy mezi vlakem a autobusem musí být krátké a maximálně pohodlné. Proto jsou důležitá modernizovaná přestupní místa u nádraží se zastávkami autobusu, s přístřešky a parkovišti pro auta i kola. Udělali jsme zde v příjemné spolupráci s městy a obcemi kus práce. Vznikla nová přestupní místa v Blovicích, Nýřanech, Přešticích, Nepomuku, Žihli, v Plzni a připravují se mnohá další.

Co se týká různých slev v dopravě, jak se to dotýká rozpočtu?

Málokdo z cestujících si uvědomí, že ho nevozí za peníze za lístek dráhy či ČSAD. Cena dopravy je mnohem vyšší než to, co se vybere na jízdném. V minulosti se na jízdném vybrala méně než jedna pětina ceny jízdy vlaku či autobusu. Více než čtyři pětiny platil a platí Plzeňský kraj jako veřejnou službu svým občanům. Aby to bylo zřejmé, nové vlaky už jezdí a nové autobusy budou jezdit, v barvách Plzeňského kraje. A mimochodem – v barvách, které vybrali naši spoluobčané v anketě na vzhled nových vlaků. Vysoké náklady na vlaky a autobusy nechceme řešit zvýšením ceny jízdného, ale naopak snížením cen pro pravidelně dojíždějící s tím, že čím delší trasu člověk jede, tím se mu snižuje cena jízdy za kilometr. Chceme pohodlím a výhodnými cenami přilákat více cestujících. Od července zavedeme pohodlný jednoduchý krajský tarif, kdy bude každá jízdenka přestupná a bude platit zároveň na vlak, autobus i městský autobus, tramvaj či trolejbus. Ceny této jízdenky se budou pohybovat od 12 do 72 Kč podle počtu projetých zón. A navíc bude možné platit za jízdenky jednoduše platební či Plzeňskou kartou.

Dá se říci, že v uplynulých letech se také do dopravní infrastruktury investovalo? Kam především?

Samozřejmě do silnic. Jen pro srovnání: za první 3 roky tohoto volebního období šlo na silniční investice a jejich přípravu přímo z krajských daňových příjmů 1 975 milionů Kč. V minulém období to bylo za první 3 roky 316 mil.Kč. Z evropských peněz jsme postavili silnice za 569 mil.Kč a od státu jsme dostali 834 mil.Kč.

Jdeme cestou důkladné přípravy každé rekonstrukce. Při projektování se dělají důkladné sondy a tam, kde nejde jen o provizorní opravu povrchu, ale o nový asfalt (balenou živici), se mění i podloží silnice. Nevyhýbáme se složitým opravám a spolu s městy a obcemi budujeme nové průtahy. Jsou to náročné stavby, při nichž se dělají i nové kanalizace, vodovody, staví se chodníky, vjezdy, parkovací místa a mění se celý podklad nové silnice. Také opravujeme řadu mostů.

Za každou stavbou je velká snaha naší Správy a údržby silnic. A to nás v nejbližší době čeká ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby západního obchvatu Plzně. Výběrové řízení připravila Správa a údržba silnic a bude hlavním investorem této dosud největší stavby Plzeňského kraje.

Letos se budou konat krajské volby, co byste ještě rád stihl…?

Jsem zvyklý na to, že správa veřejného majetku, veřejných věcí je dlouhodobá a podílí se na ní více generací zvolených lidí. Proto se vždy snažím navázat na své předchůdce, na každý dobrý projekt. Jsem rád, že jsem v kraji žádný dřívější projekt nezastavil, ale ve všech připravovaných pokračuji. Mnohé další projekty jsem naopak přidal. Většina z nich ponese své ovoce za 2, 3, 4 roky. Ještě v letošním roce bych rád zahájil a dokončil pár desítek silničních staveb, rozběhl nový dispečink veřejné dopravy tak aby na sebe navazovaly jednotlivé spoje, dokončil výběrová řízení na vlakové dopravce na všech menších tratích, připravil koncepci investic do dopravní sítě na 7 let a koncepci cyklodopravy. Doufám, že se podaří dokončit cyklotrasu z Plzně do Brd a výrazně zlepšit mezinárodní cyklostezku z Plzně na Domažlicko a hranici s Německem. Velmi se těším na nové cyklostezky a sportovní cyklistické okruhy pro dospělé i děti v oblasti Břas, Radnic a Újezda u svatého kříže. A rád se svezu novými autobusy.

Autor: Václav Cinádr