Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj V Plzeňském kraji rostou počty cestujících ve veřejné dopravě

V Plzeňském kraji rostou počty cestujících ve veřejné dopravě

3. 10. 2019

Jedny z největších změn ve veřejné dopravě v Plzeňském kraji se udály v polovině prosince 2018. V oblastech, kde se změny udály, se zvýšil počet cestujících. Jedná se především o oblasti okresů Rokycany a Plzeň – jih (konkrétně okolí tratě Plzeň – Horažďovice).

V Plzeňském kraji rostou počty cestujících ve veřejné dopravě

V Plzeňském kraji rostou počty cestujících ve veřejné dopravě

V železniční dopravě proběhly největší změny na trati č. 190 Plzeň – Horažďovice, kde byly nasazeny nové jednotky Regiopanter a zvýšen počet spojů železniční dopravy.

V prvním pololetí roku 2019, v pracovních dnech, narostl počet cestujících o 10 % oproti roku 2018, o víkendech téměř o 30 %.

Významnou změnou bylo též zrychlení spojů na trati směrem na Rokycany a Prahu zprovozněním tzv. ejpovického tunelu. „V osobních a spěšných vlacích vzrostl, za první pololetí letošního roku, počet cestujících o 10 % v pracovní dnech a o 15 % o víkendech oproti roku 2018,“ vypočítává úspěch náměstek hejtmana pro oblast dopravy, Pavel Čížek (STAN) a dodává, „trend je pozitivní zejména proto, že v oblasti byly zrušeny souběžné autobusové spoje a cestující nevyměnili autobus za vlastní automobil. Data za rychlíky bohužel nemáme, ale i tam lze očekávat nárůst cestujících.“

Jízdní řády se měnily i v příměstské autobusové dopravě. Cílem změn byla úprava spojení tak, aby autobusy nejezdily ve stejný čas jako drážní doprava a více na ní navazovaly. Zvyšoval se také počet spojů, včetně dopoledních a víkendových. „Největší nárůst cestujících byl na Radnicku, téměř o 50 % oproti roku 2018,“ informuje Martin Fencl ze společnosti POVED (Plzeňský organizátor veřejné dopravy), dopravní specialista společnosti, která změny připravuje. „Nárůst počtu cestujících byl i na Zbirožsku, o 18 %. Pozitivní je i růst cestujících v oblasti jižního Plzeňska o 3 %, přestože některé spoje nemohly být zavedeny kvůli nedostatku řidičů,“ doplňuje Fencl. Sedmiprocentní nárůst byl též na trase směr Zruč-Senec a Tymákov. Cestující oceňují také komfortní přestup u hlavního vlakového nádraží v Plzni mezi autobusovou a vlakovou dopravou.

Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard je s nárůstem spokojený. „Veřejná doprava je naší prioritou a čísla potvrzují naše předpoklady. Moderní stroje, integrace jízdného, rekonstrukce přestupních terminálů a další zvýšení komfortu dopravy přináší vyšší počet cestujících. Jdeme správnou cestou! Zorganizovali jsme otevřené soutěže za 12 miliard Kč bez ztráty květinky a na jejich základě jsme  objednali 24 nových vlaků a sto nových autobusů pro náš kraj,“ dodává na závěr Bernard. 

Autor: Václav Cinádr  |  Zdroj: POVED s.r.o.