Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Třicet let spolupráce napříč hranicemi

Třicet let spolupráce napříč hranicemi

20. 11. 2023

V jubilejním roce, ve kterém město Přeštice slaví třicet let partnerských vztahů s bavorským Nittenau, se otevírá nová kapitola přátelství, které tvoří nedílnou součást historie obou měst. Aktivity uspořádané během celého letošního roku na obou stranách zdůraznily význam přeshraniční spolupráce a pevné pouto mezi oběma komunitami.

V jubilejním roce, ve kterém město Přeštice slaví třicet let partnerských vztahů s bavorským Nittenau, se otevírá nová kapitola přátelství, které tvoří nedílnou součást historie obou měst.
Foto: Město Přeštice

V jubilejním roce, ve kterém město Přeštice slaví třicet let partnerských vztahů s bavorským Nittenau, se otevírá nová kapitola přátelství, které tvoří nedílnou součást historie obou měst. Foto: Město Přeštice

Starosta města Přeštice Tomáš Chmelík (STAN) uvádí: „Není to jen o formálním partnerství dvou měst, ale o vytváření mostů mezi našimi kulturami, tradicemi i lidmi. Právě tyto mosty nám umožňují rozšiřovat si obzory a budovat hlubší porozumění mezi našimi kulturami i přes jazykovou bariéru. Přeshraniční spolupráce není jen o podepsaných dohodách a oficiálních setkáních, ale o sdílení tradic, kulturní výměně a vzájemném obohacování. A v případě Přeštic a Nittenau přerostla i v mnohá osobní přátelství. Zachování této spolupráce bude i nadále posilovat naše města a otevírat nové možnosti pro generace, které přijdou po nás.“

Jednou z významných aktivit letošního roku byly oboustranné návštěvy Sboru dobrovolných hasičů v Přešticích a Berghamu. Pro letošní výročí hasiči dokonce vytvořili speciální trička s grafikou obou sborů, symbolizující jejich intenzivní spolupráci po celých třicet let. Návštěvy a výměna zkušeností nejsou výjimkou ani v jiných oblastech a u dalších spolků, a to od svazů chovatelů zvířectva až po sportovní kluby obou měst.

Dokonce i ti nejmenší se zapojili do přátelských výměn. Pravidelně se navštěvují děti z mateřských školek. Letos v červnu děti z MŠ Dukelská v Přešticích a MŠ Skočice navštívily Kindergarten St. Josef v Nittenau.

Zářijová třídenní cyklovyjížďka mládeže z Přeštic do Nittenau byla výzvou pro sportovní nadšence, ale i unikátní příležitostí objevit krásu krajiny podél malebných břehů řek Úhlavy a Řezné. Trasa o délce 220 kilometrů nabídla účastníkům neopakovatelný pohled na proměnlivou přírodu, rozmanité scenérie a historická místa. Překonání vzdálenosti se tak stalo symbolickým spojením obou měst.

Jedinečným zážitkem byla „Přeshraniční cesta časem (falešné hranice)“, kterou zajišťoval Evangelický sbor Přeštice. Jednalo se o unikátní událost, během které se účastníci (smíšená skupina z Přeštic a Nittenau) společně vydali na výpravu krajinou německo-českého příhraničí. Díky divadelnímu podání skupiny Ovigo měli možnost slyšet a spatřit autentické příběhy lidí, kteří riskovali životy při pokusech o překročení hranice. Zajímavostí bylo, že příběhy dokumentovaly akci státní bezpečnosti známou jako „Kámen“. Cílem této akce bylo zadržet co nejvíce lidí, kteří se pokoušeli překročit hranici směrem do Německa, potrestat je a následně zveřejnit jejich příběh s úmyslem vytvořit ve společnosti atmosféru strachu. K tomu účelu byla vytvořena "falešná hranice", vizuálně nerozeznatelná od skutečné. Tato akce si zaslouženě získala obdiv jak zpracováním, tak obsahem i přínosem.

Vrcholem výročních oslav bylo setkání představitelů a občanů obou měst na podzim, kde byly oceněny významné osobnosti a organizace, které stály u zrodu partnerského vztahu nebo se na jeho budování významně podílely. Letošní aktivity uzavíralo město Přeštice, které pořádalo jak formální program pro pozvanou delegaci, tak doprovodné aktivity pro veřejnost (unikátní formát soutěží Hry bez hranic, výtvarnou soutěž Malujeme naše města). 

Zdroj: denik.cz