Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Tiskové zprávy Plzeňský kraj Čížek: Aktualizovali jsme koncepci cykloturistiky a cyklodopravy pro Plzeňský kraj

Čížek: Aktualizovali jsme koncepci cykloturistiky a cyklodopravy pro Plzeňský kraj

11. 5. 2021

Ihned po nástupu do vedení kraje v roce 2016 jsme začali plnit náš volební slib a kraj začal investovat do léta zanedbaného rozvoje cyklodopravy. Začali jsme úzce spolupracovat s obcemi na přípravě staveb a zavedli pozici krajského cyklokoordinátora. Schválením Aktualizace koncepce cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji postupujeme v koncepčním a dlouhodobém rozvoji. Dojde k zjednodušení, zpřehlednění a zlepšení logické a dopravní struktury páteřní sítě tras a vzniku sítě cyklotras, které budou nedílnou součástí dopravního systému.

Čížek: Aktualizovali jsme koncepci cykloturistiky a cyklodopravy pro Plzeňský kraj

Čížek: Aktualizovali jsme koncepci cykloturistiky a cyklodopravy pro Plzeňský kraj

Plzeňský kraj měl zpracovanou koncepci jen jako krátkodobé řešení k rozvoji cykloturistiky a cyklodopravy v pro roky 2013 – 2015. Od roku 2015 nebyl schválen žádný jiný koncepční dokument, který by uvedenou problematiku řešil. Hlavním parametrem stanovení vedení cyklotras nebyla dopravní, ale turistická hlediska. Trasy byly navíc řešeny pouze ideově a byly vedeny takřka výhradně po silnicích I., II. a III. tříd.

„Byli jsme na tom velmi špatně, poslední roky se nám to myslím daří zlepšovat, ale do budoucna chceme být dokonce příkladem pro ostatní kraje. Chceme ve spolupráci s městy a obcemi propojit krajské město s ostatními městy, máme vytipovánu síť hlavních cyklotras mimo silnice. Podařilo se již realizovat některé úseky hlavní cyklotrasy od Prahy přes Rokycany a Plzeň na Domažlice, propojili jsme Plzeň s novou CHKO Brdy a připravují se další trasy. Potřebujeme na to více peněz od státu, proto zakládáme pracovní skupinu krajů a ministerstva dopravy. A kdo chce na kole i sportovní zážitek, ať si zajede na Radnicko, do Břas, do Újezda u Svatého kříže na cyklotraily a pumptracky. Velmi aktivní obce tam s podporou kraje vytváří cyklistické zázraky,“ shrnuje dosavadní úspěchy náměstek hejtmanky pro dopravu Pavel Čížek (STAN).

Kdo někdy jel na kole po frekventované silnici, ví, že takový zážitek by si příště raději nechal ujít. Přitom na kole občas jezdí tři čtvrtiny našich obyvatel a k dostupnosti přispívá i rozvoj elektrokol. Je naprosto nutné zajistit jejich bezpečnost. Proto vznikla krajská koncepce výstavby cyklostezek.

„Při její přípravě jsme vytipovali jako prioritu výstavbu základní sítě cyklostezek. Jde o jakési “cyklistické silnice první třídy”. Tyto cyklotrasy či cyklostezky chceme stavět tak, aby byly co nejpřímější a aby měly co nejmenší převýšení. Vedou proto často podél řek po lukách i po polních a lesních cestách. Po takových stezkách se cyklisté dostanou co nejrychleji k cíli, mohou sloužit jako spojení mezi městy, ideální jsou na dojíždění do práce. Stezky připravují naše města a obce s podporou evropských dotací a dotací Plzeňského kraje,“ vysvětluje Pavel Čížek.

Cílem aktualizované koncepce je vznik sítě cyklotras, které budou nedílnou součástí dopravního systému. „Koncepce řeší provázanost místních, regionálních a nadregionálních cyklistických tras tak, aby cyklodoprava byla bezpečnější – ať již slouží rekreaci nebo cestám za každodenními potřebami lidí. Snad se za pár let dočkáme kvalitní sítě stezek naší krásnou krajinou,“ dodává náměstek Pavel Čížek.

Dálkové cyklotrasy jsou rozděleny do tří úrovní. Mezinárodní cyklotrasy Eurovelo č. 4, Eurovelo č. 13, CS 3 a CS 37 vedou cyklistickou dopravu z Plzně do Prahy, z Německa ke Středozemnímu moři nebo z Čech do Francie. Nadregionální cyklotrasy vedou z krajské metropole tak, aby spojovaly jednotlivá krajská města nebo významná města Plzeňského kraje. Jedná se o CS 31 Plzeň – Nepomuk – Jihočeský kraj, CS 35 Plzeň – Kralovice – Karlovarský kraj a CS 38 Plzeň – Klatovy – EV13.

Další nadregionální cyklotrasy rozvíjejí Mezinárodní dálkové cyklotrasy nebo jsou turisticky významné. Jedná se o trasy Stříbro – Karlovarský kraj, Magistrála Český les, Otavská cyklotrasa a o Brdskou magistrálu.

Poslední úrovní cyklotras, které koncepce řeší, jsou regionální cyklotrasy, které ve dvou okruzích propojí cyklotrasy vyšší úrovně. Prvním je Plzeňský okruh a druhým Vnitřní krajský okruh.

V koncepci jsou stanoveny také koridory pro cyklistickou dopravu v okolí významných městských aglomerací, které nejsou řešeny v rámci jednotlivých cyklotras, ale pro jejich existenci jsou významné dopravní požadavky. Jedná se o aglomeraci Tlučná, Vejprnice, Nýřany, aglomeraci Kralovice – Kožlany a aglomeraci Domažlice – Kdyně.

ZDE odkaz na mapu
Mezinárodní cyklotrasy (červené):

EuroVelo 4: Trasa střední Evropou
EuroVelo 13: Stezka železné opony
CS 3: Regensburg – Plzeň – Praha
CS 37: Panevropská cyklotrasa / Paříž – Strasburg – Norimberk – Plzeň – Praha


Nadregionální cyklotrasy (modré):

CS 12: Otavská cyklotrasa CS 31: Plzeň – Nepomuk – Blatná – Jihočeský kraj
CS 33: (Klášterní cyklotrasa)
CS 35: Plzeň – Kralovice – Chyše – Karlovarský kraj
CS 36: Magistrála Český les
CS 37: Stříbro – Konstantinovy Lázně – klášter Teplá – Karlovarský kraj
CS 38: Plzeň – Klatovy – Nýrsko – Železná Ruda
CS 315: Brdská magistrála


Regionální významné cyklotrasy (zelené):

CS 352: Vnitřní krajský okruh
CS 2151: Plzeňský okruh
CS XXX: Stříbro – Tachov


Aktualizaci koncepce cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji najdete v příloze.

Autor: Václav Cinádr

Aktualizace koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji