Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Tiskové zprávy Plzeňský kraj Chceme Plzeň zapojit do varovných upozornění aplikace Záchranka

Chceme Plzeň zapojit do varovných upozornění aplikace Záchranka

17. 6. 2019

Nedávná událost, kdy byla v Plzni-Skvrňanech nalezena letecká puma z II. světové války a následně bylo evakuováno na 20 000 osob, ukázala nutnost při takto nenadálých událostech obyvatele efektivně a rychle o krizových situacích informovat. Navrhujeme proto využití mobilní aplikace Záchranka.

člen Komise pro eGoverment Pavel Cvrček (STAN)

člen Komise pro eGoverment Pavel Cvrček (STAN)

„Mobilní aplikace Záchranka je s cca 900 000 instalacemi jednou z nejpopulárnějších mobilních aplikací u nás. Umožňuje zavolání rychlé záchranné služby spolu s předáním doprovodných informací jako je umístění volajícího či informace související se zdravotním stavem,“ uvedl člen Komise pro eGoverment Pavel Cvrček (STAN).

Aplikace nově podporuje funkci tzv. varovných upozornění, kdy jsou uživatelé aplikace informování o akutním riziku v oblasti. V současné době je do této funkce zapojena pouze Praha s tím, že zapojení dalších měst je vítáno (ověřeno u autorů aplikace). Navrhujeme, aby se město Plzeň připojilo a pro případ podobných událostí využívalo i tento komunikační kanál, který považujeme za efektivní. Zároveň by město mělo popularizovat užitečnou aplikaci samotnou. Je bohužel smutným faktem, že nyní tuto roli mají často bulvárnější periodika jako např. Krimi-Plzen.cz.

Příklad použití

Při nastalém riziku, které vyžaduje informování většího množství osob v oblasti, město či složka IZS rozešle tuto informaci skrze kanál mobilní aplikace Záchranka. Uživatelům aplikace se tato informace objeví na displeji jejich mobilních telefonů. Jedná se o obdobu zasílání hromadných SMS zpráv v menších obcích.

Komise pro eGoverment

Tento podnět bude na Komisi pro eGoverment podávat Pavel Cvrček (STAN). Za poslední dobu se díky jeho práci povedlo prosadit hned několik dílčích úspěchů:

Městská aplikace https://usneseni.plzen.eu/ která má umožňovat rychlé a jednoduché vyhledávání usnesení orgánů města Plzně (Zastupitelstva a Rady). Byla velmi nepřehledná a každý kdo v ní cokoliv kdy hledal, se musel obrnit velkou trpělivostí. Pavel Cvrček se na to už nemohl dál dívat, a tak napsal rozšíření prohlížeče, kdy je vidět i to podstatné – nadpis usnesení, který byl normálně skryt pod nic neříkající číselný odkaz a dělá aplikaci nefunkční. Správa informačních technologií uvedla toto vylepšení do praxe.

Další dlouhodobou prací je co největší podpora zveřejňování otevřených dat pro fimy a veřejnost. Otevřená data podporují ekonomiku, efektivnost a transparentnost. Na náš podnět bylo na portálu Otevřená data města Plzně (https://opendata.plzen.eu/) publikováno několik nových otevřených dat - seznam podniků zapojených do projektu Vlídná WC, parkovací automaty a parkovací zóny, městské cyklostojany, rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Mohou je tak využít mapové aplikace či jiné aplikace třetích stran. 

Prosazujeme elektronickou veřejnou správu, zapojení inovací a schopnost občanů je pohodlně využívat.

Autor: Václav Cinádr

Fotoalbum