Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Stříbro zavádí novou dopravní službu. Od října začne jezdit Senior Expres.

Stříbro zavádí novou dopravní službu. Od října začne jezdit Senior Expres.

2. 10. 2023


Nová dopravní služba pro seniory od 65 let a majitele průkazu TP, ZTP a ZTP/P začne od října fungovat ve Stříbře. 

Senior Expres ve Stříbře
Foto: Deník/Monika Šavlová

Senior Expres ve Stříbře Foto: Deník/Monika Šavlová

Od jarních měsíců připravovalo vedení města Stříbra novou službu. Jedná se o speciální městskou dopravu, která by měla výrazně zjednodušit život zde žijícím seniorům ve věku od 65 let a osobám se zdravotním postižením bez omezení věku, kteří jsou držiteli průkazu TP, ZTP či ZTP/P. Podmínkou využívání vozidla k přepravě je trvalý pobyt ve městě či jeho místních částech (Těchlovice, Lhota, Milíkov, Jezerce, Otročín, Butov). K tomuto účelu bylo zakoupeno vozidlo, které je vybaveno plošinou pro přepravu vozíčkářů. Pro lepší rozpoznání je označeno speciálními polepy s označením Senior Expres, znakem města Stříbra a telefonním číslem, na kterém je možno si přepravu objednat.


Senior Expres je městská dopravní služba, která by měla sloužit především k dopravě za návštěvou lékaře, nenahrazuje však úkony pečovatelské či záchranné služby. Využívat ji mohou klienti pouze na území města a v jeho místních částech a to maximálně 10x za měsíc, přičemž cena za jednu cestu je 30 Kč bez ohledu na počet ujetých kilometrů. „Využít Senior Expres mohou dle uvedených podmínek senioři a majitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P také k přepravě za nákupem či třeba návštěvou rodiny, ale pokud bude na stejný čas vznesen požadavek od jiného klienta na přepravu za účelem návštěvy lékaře, bude ten upřednostněn,“ vysvětlil starosta města Martin Záhoř. Tím, že si dotyčný přepravu objedná, souhlasí s danými podmínkami, mezi něž patří nutnost při nástupu předložot řidiči doklad, z něhož bude patrný věk anebo jiný průkaz opravňující k využití vozidla.
Zájemci mohou využívat službu v pracovním týdnu v době 7 do 14.30 hodin. Objednávat přepravu je třeba alespoň jeden den před plánovanou jízdou, nejdříve pak 14 dní předem telefonicky na číslo 374801801. „V případě volného termínu je možno klientovi vyhovět i tentýž den, ale nelze na to spoléhat,“ dodává místostarosta Karel Lukeš (STAN).

Pro usnadnění práce dispečera je lépe mít před objednáváním připraveny základní informace: datum, čas a přesný cíl jízdy, upřesnit počet přepravovaných osob (s majitelem průkazky ZTP/P je možno přepravit i doprovod klienta), zda-li klient bude přepravovat i vozík nebo chodítko a důležité je nahlásit telefonní kontakt na přepravovanou osobu nebo její doprovod. „Pokud si cestující objedná přepravu na nákup a chce následně odvézt zpět, je nutné objednat si každou jízdu na určitý čas zvlášť,“ upozorňuje starosta Záhoř.
Řidič Senior Expresu nedoprovází klienta k lékaři, v přiměřené míře může pomáhat při nástupu a výstupu do vozidla a se zavazadly. Dopravovat vozidlem lze vodícího či asistenčního psa. V případě nevhodného chování klienta může být jízda předčasně ukončena bez práva vrácení jízdného. Samotná jízda začíná nástupem klienta a končí vystoupením z vozidla.


„Podmínky přepravy se mohou v průběhu fungování změnit. Prozatím budeme sbírat zkušenosti a budeme rádi za každou připomínku či zkušenost z řad cestujících,“ dodává závěrem starosta města. „Věříme, že senioři a lidé s hendikepem tuto službu ocení, potřebné informace budou zveřejněny ve Stříbrském zpravodaji a jsou také na profilu města na sociálních sítích, “ dodává místostarosta Karel Lukeš (STAN).

Zdroj: https://tachovsky.denik.cz/