Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Starostové nepodpořili rozpočet Plzeňského kraje pro rok 2014, ale podpořili investiční rozvoj

Starostové nepodpořili rozpočet Plzeňského kraje pro rok 2014, ale podpořili investiční rozvoj

9. 12. 2013

TOP 09 a Starostové nepodpoří rozpočet Plzeňského kraje pro rok 2014 v takové podobě, jak jej předkládá současná levicová koalice ČSSD a KSČM. Vadí jim především jeho nevyrovnanost, dlouhodobá neudržitelnost a velké provozní náklady.
Starostové nepodpořili rozpočet Plzeňského kraje pro rok 2014, ale podpořili investiční rozvoj

Starostové nepodpořili rozpočet Plzeňského kraje pro rok 2014, ale podpořili investiční rozvoj

„Jako konstruktivní opozice si ceníme ochoty ČSSD diskutovat o rozpočtu s opozicí a kladně hodnotíme pozitivní dílčí změny v rozpočtu kraje oproti roku 2013, jako je navýšení Programu stabilizace a obnovy venkova z 25 mil. Kč na 50 mil. Kč, navýšení podpory místních akčních skupin a zařazení rezervy pro terénní sociální služby. Bohužel ČSSD a KSČM zcela rezignovaly na nutné strukturální změny rozpočtu jako je např. snižování čtvrtmiliardové každoroční ztráty nemocnic, snižování nákladů na úřední činnosti, snižování provozních nákladů zřizovaných organizací energetickými úsporami či lepší hospodaření s majetkem kraje. Koalice bohužel zvyšuje provozní náklady úřadu a omezuje dotace do regionu,“ říká Pavel Čížek, předseda zastupitelského klub TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj.
 
„Navržený rozpočet Plzeňského kraje dál prohlubuje nesystémové schodkové hospodaření levicové koalice“, shrnuje člen krajského finančního výboru za TOP 09 Tomáš Jílek a dodává: „Vyrovnání schodku se zapojením všech dostupných rezerv rozpočtu nemůže zakrýt skutečnost, že navržený rozpočet rezignuje na řešení prohlubující se ztráty krajského zdravotnictví, neřeší problémy s výpadky dotačních příjmů, zejména tzv. korekce a v oblasti investic se spoléhá na monstrózní zadlužení přesahující, při započtení letos přijatých úvěrů, 1,5 miliardy korun. Rizika, která vyplývají už jen z obsluhy takového dluhu, se ekonomický náměstek Václav Šlajs rozhodl ignorovat.“
 
Rozpočet také výrazně dotuje krajské nemocnice. Zvláště alarmující je nejvyšší ztráta ve výši 135 milionů Kč nové nemocnice v Klatovech. „Aby měl kraj prostředky na Klatovskou nemocnici, snížil dotaci Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje tak, že uvažuje o zrušení jedné sanitky v okrese Tachov. Obáváme se proto, že v tomto okrese bez vlastní nemocnice by tak mohlo dojít k ohrožení zdraví i života pacientů," říká Marek Ženíšek člen krajského Výboru pro zdravotnictví a sociální věci za TOP 09.
 
„Velmi nás mrzí, že krajem nebyly akceptovány požadavky Starostů na zvýšení prostředků v oblasti životního prostředí, jako je podpora vodohospodářské infrastruktury nebo dotace na hospodaření v lesích. Na tyto účely kraj získal delimitací prostředky státu a nyní je využívá v jiných oblastech,“ říká Marek Sýkora, zastupitel Plzeňského kraje a starosta Dobřan.
 
Navržený rozpočet na jedné straně snižuje dotace krajským příspěvkovým organizacím, zejména středním školám a na druhé straně navyšuje prostředky na úřad, na vnitřní správu. Minimum prostředků plánuje koalice na opravy stávajících krajských silnic a na druhé straně rozbíhá velmi drahé stavby nových úseků silnic. Stavět se budou na úvěr s předpokladem získání evropských dotací. Dalším velkým problémem rozpočtu je omezení dotací na památky, životní prostředí i na cestovní ruch a to přesto, že kraj na tyto dotace také dostal v minulosti přiděleny prostředky ze státního rozpočtu.
 
Oceňujeme snahu řešit problémy kraje s pomocí evropských fondů. Proto jsme podpořili záměr zažádat o 100% dotace na rekonstrukci silnic 2. a 3. třídy z programu ROP Jihozápad. Souhlasili jsme i se záměrem řešit předfinancování těchto staveb budoucím vysoutěženým investičním úvěrem.