Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Setkání členů Destinační společnosti Český les

Setkání členů Destinační společnosti Český les

4. 3. 2024

Kulturní centrum Pivovar hostilo v úterý 27. února jednání Destinační společnosti Český les. Jejími členy jsou města a obce z Domažlicka a Tachovska a další subjekty spojené s turistickým ruchem v této oblasti.

Zdroj foto: https://www.domazlice.eu/

Zdroj foto: https://www.domazlice.eu/

Mezi probíranými tématy byly například infrastruktura pro rozvoj turistiky nebo plány a priority této organizace. Město Domažlice na setkání zastupoval starosta Domažlic Stanislav Antoš. Přítomni byli i ředitelka DS Český les Lenka Křížková, tachovský starosta Petr Vrána, radní Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka (STAN), ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO Český les Tomáš Peckert i zástupci vedení dalších obcí nebo místních akčních skupin.

Hlavními cíli organizace je vytvoření podmínek pro trvale udržitelný a konkurenceschopný rozvoj cestovního ruchu na území organizace, usazovat se o zlepšení image regionu jako atraktivní turistické destinace, zajišťovat jednotný komplexní turistický servis pro návštěvníky Českého lesa a získávat prostředky z veřejných i soukromých zdrojů pro naplnění cílů spolku.

Zdroj: https://www.domazlice.eu/