Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Rok v Přešticích s novým vedením: Společně k moderní a udržitelné budoucnosti

Rok v Přešticích s novým vedením: Společně k moderní a udržitelné budoucnosti

31. 10. 2023

Uplynul rok od komunálních voleb, které sedmitisícovému městu Přeštice přinesly nové vedení. V loňských volbách zvítězil Tomáš Chmelík (STAN), který post starosty převzal po Karlu Naxerovi (TOP09).

Rok v Přešticích s novým vedením: Společně k moderní a udržitelné budoucnosti

Rok v Přešticích s novým vedením: Společně k moderní a udržitelné budoucnosti

Tomáš Chmelík není v prostředí komunální politiky žádným nováčkem. Své politické zkušenosti budoval čtyři roky jako člen kontrolního výboru města a další čtyři roky v městském zastupitelstvu. To mu umožnilo rychle se adaptovat na pracovní procesy v místní samosprávě a usnadnilo začátek působení v roli aktivního starosty města. „Samozřejmě bylo důležité poznat všechny spolupracovníky a zaměstnance, stejně tak bylo na začátku důležité rychle se seznámit s rozběhnutými projekty,“ říká o svém nástupu do funkce starosta Přeštic Tomáš Chmelík.

Za uplynulý rok se pod jeho vedením podařilo uskutečnit několik významných aktivit. Starosta Chmelík uvádí: „Jsem rád, že se nám podařilo navázat na předchozí aktivity v oblasti udržitelného rozvoje a proměnit je ve členství v celoevropské iniciativě Paktu starostů a primátorů. V současné době zpracováváme akční plán pro udržitelnou energii a klima, zaměřený na ochranu životního prostředí a energetické úspory. Připravujeme projekty instalace fotovoltaiky na provoz čistírny odpadních vod a úpravny vody. Získali jsme také dotaci na elektromobil pro potřeby městského úřadu, což má smysl zejména pro krátké cesty v rámci města. A není to vše – před námi je rekonstrukce největšího dětského hřiště v městském parku.“

Komunikace s občany má pro nové vedení města zásadní význam. Modernizovalo webové stránky a otevřelo novou platformu v podobě facebookové stránky města, což umožňuje občanům rychlý přístup k informacím. Otevřenost města se ukazuje i širším užitím komunikační sítě Munipolis, ze které lze zasílat aktuální informace občanům napřímo v rámci aplikace, formou SMS nebo e-mailem. Zároveň ji město využívá ke sběru podnětů prostřednictvím pocitové mapy a hlášení závad. Starosta také avizuje: „Připravujeme novou vizuální identitu města včetně nového loga, propagačních předmětů a turistických materiálů. Chceme, aby prezentace města působila svěže a moderně. Pro příští rok chystáme spuštění participativního rozpočtu, kdy budou občané sami rozhodovat o rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města. Také máme v plánu inovace v oblasti odpadového hospodářství, aby byl systém spravedlivější a motivující.“

Další důležitou změnou je pozice městského architekta, který se bude podílet na zlepšení veřejných prostranství a revitalizaci města. Vhodný kandidát vzejde z výběrového řízení na konci září. Jedním z prvních úkolů nového městského architekta bude zpracování manuálu veřejných prostranství a příprava postupné revitalizace.

Tomáš Chmelík zdůrazňuje úsilí v oblasti sociální péče: „Letos se uskutečnil již druhý ročník úspěšného Dne sociálních služeb Přešticka, na kterém se prezentují významní poskytovatelé sociálních služeb v regionu. S podporou evropských fondů, které se městu podařilo získat v předchozím období, jsme uvedli do provozu dva nové elektromobily pro Pečovatelskou službu Přeštice. Letos jsme spustili službu Senior Taxi, která je staršími lidmi využívána pro dopravu na nákupy, k lékaři, či do nemocnic v Plzni, Stodu nebo Klatovech. Projekt OPZ+ nám poskytl významné finanční prostředky na rozvoj Kulturního a komunitního centra pro nadcházející roky. Jako třešničku na dort pak právě Kulturní a komunitní centrum Přeštice v létě uspořádalo první ročník příměstského tábora pro seniory. V oblasti sociální péče pracuje v Přešticích spousta nadšených a motivovaných profesionálů a je velká radost s nimi spolupracovat.“

Přeštice také investují do volnočasových aktivit, a proto podpořili cyklistiku vybudováním nabíjecí stanice pro elektrokola na Masarykově náměstí. V plánech Plzeňského kraje je propojení mezinárodní cyklotrasy Plzeň – Německo, jehož jeden úsek povede kolem Přeštic bezpečně mimo silnice. Tyto aktivity si dávají za cíl zvýšení komfortu obyvatel i atraktivity města pro návštěvníky.

Nové vedení města Přeštice je odhodláno pokračovat v úsilí za zlepšením kvality života obyvatel a v rozvoji města. Zároveň je odhodláno zapojit občany do rozhodování o jeho budoucnosti a stát se moderním, udržitelným městem s otevřenou komunikací. Určitě se máme na co těšit!