Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Projekt Zdravá krajina Plzeňského kraje: Řešení dopadů klimatické změny a transformace krajiny pro budoucnost

Projekt Zdravá krajina Plzeňského kraje: Řešení dopadů klimatické změny a transformace krajiny pro budoucnost

2. 4. 2024

Sucho, vedro, nedostatek vody nebo bleskové povodně. Takové problémy dnes pálí lidi napříč Českem. Plzeňský kraj se rozhodl aktivně reagovat na změnu klimatu a připravil projekt Zdravá krajina, který má za cíl zlepšit ekologický stav krajiny a obnovit její přirozené funkce. U zrodu tohoto projektu stála Eva Volfová, spolu s Josefem Bernardem a Pavlem Čížkem.

O projektu Zdravá krajina si s Evou Volfovou povídala tajemnice Plzeňského kraje Jana Szczurková.

 

Projekt Zdravá krajina Plzeňského kraje: Řešení dopadů klimatické změny a transformace krajiny pro budoucnost

Projekt Zdravá krajina Plzeňského kraje: Řešení dopadů klimatické změny a transformace krajiny pro budoucnost

Jak vznikl nápad na tento projekt a kdy jste vlastně s projektem začali?

Téma jsme začali řešit během krajských voleb v roce 2020. Reagovali jsme na stále častější problémy spojené s klimatickou změnou, které trápily starosty a občany kraje. Zjišťovali jsme inspiraci v jiných krajích v Česku, jezdili do terénu, mluvili s odborníky, které tu v kraji máme. Hned po volbách jsme pak založili expertní skupinu, kde se nám sešlo asi 20 klíčových osob. Společně jsme navrhli postup, kterým se vydáme.

Co projekt Zdravá krajina obnáší?

Začali jsme datovou analýzou, která nám měla pomoci vidět realistický obraz kraje na základě dat o vodě, půdě, problémech s erozí, suchem, o přírodě atd., měli jsme dohromady asi 60 datových vrstev. Převzali jsme metodiku Institutu environmentálních výzkumů a aplikací Pardubického kraje. Nechali jsme zpracovat Regionální strategii adaptačních opatření Plzeňského kraje na zadržení vody v krajině (ReSAO). Identifikovali jsme 20 prioritních oblastí, ve kterých se kraj nyní zaměřuje na konkrétní opatření.

Jak si mám takovou “prioritní oblast” představit?

Je to analýzou vybrané povodí IV. řádu. To je taková územní jednotka tvořená povodím menšího toku, zahrnuje zpravidla několik katastrů obcí. Pro představu – v Plzeňském kraji je jich asi 800. Takže si dokážeš představit, že 20 je na jednu stranu hodně ambiciózní a na druhou stranu bychom potřebovali zlepšit krajinu ve většině z těch 800. Zkrátka, někde začít musíme a chtěli jsme na začátku mít dobré podklady a kompetentně si vybrat, kde začneme. Ono součástí analýzy byly už i první návrhy, co by se v povodích mělo dít.

No, počkej, a jak to tedy vyšlo? Kde se bude revitalizovat?

Eva Volfová: Už v roce 2022 se začalo pracovat v Dobřanech, dále následovalo Klatovsko, Přešticko, dále třeba povodí Chuchly na Domažlicku. Kraj postupně zadává územní studie krajiny a opatření se navrhují velmi podobně. Spolu s obcemi se pak připravují realizační projekty. Již dříve kraj zpracoval podobnou studii v Potvorově nebo komplexně řeší povodí Hracholusek. Zajímavá je přírodní rezervace Janovský mokřad, kde byly krajem vykoupeny pozemky ovlivněné činností bobra a zřízena rezervace. V těchto aktivitách kraj dále pokračuje.

Jak vypadá takové konkrétní opatření?

Převážně jde o zadržování vody v krajině, ale samozřejmě i o podporu přírody, tedy vytváření prostoru pro zvířata a rostliny. Obcím jde prakticky i o vyřešení různých problémů jako bahno na návsi, nebo právě ty časté povodně. Takže ta opatření jsou třeba zatravnění, vytvoření mokřadů, tůní, obnova pramenišť. Leckde je potřeba odstranit meliorace nebo nechat řece větší prostor, obnovit slepá ramena. Samozřejmě do toho patří i výsadby a členění dnešní jednotvárné krajiny.

A jak tyhle aktivity vnímá veřejnost? Přidávají se lidé k iniciativě kraje?

Klíčem k úspěchu projektu je aktivní zapojení všech zúčastněných stran, ať už jsou to obce, firmy nebo občané. Je vidět, když se tématu chopí aktivní starosta. Nebo přijde skupina občanů s nějakým zadáním. Vnímáme, že dnes je v kraji spousta lidí, které tohle téma zajímá. A je to jako s kapkami vody – kapka se skládá ke kapce. Změnu nemůže zajistit jedinec, potřebujeme lidi propojovat a krok po kroku měnit krajinu k lepšímu.

Děkuji Ti za rozhovor a těším se, až spolu některá nově upravená místa v kraji uvidíme.

 

Autor: Daniela Kaiserová

Fotoalbum