Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Přeložku k D5 postaví za 296 milionů Roadfin stavby

Přeložku k D5 postaví za 296 milionů Roadfin stavby

18. 9. 2023

Plzeňský kraj výrazně ušetří na stavbě nové přeložky silnice druhé třídy II/232, která propojí sever Rokycanska s dálnicí D5. Pro kraj ji postaví společnost Roadfin stavby za 296 milionů korun bez DPH, odhadovaná cena byla 490 milionů korun. Informace nejdete na webu Plzeňského kraje. Cena v soutěži tak klesla o necelých čtyřicet procent.

náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek (STAN)

náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek (STAN)

„Smlouva je podepsána, stanoviště bude předáno do konce září,“ řekla mluvčí kraje Eva Mertlová. Kraj již mohl smlouvu uzavřít, Úřad pro ochranu hospodářské soutěž zamítl stížnost jednoho z účastníků, společnosti Berger Bohemia. Ta ve svém podání rozporovala především skutečnost, že kraj nestanovil ve smluvních podmínkách možnosti reakce na výkyvy cen stavebních materiálů. Antimonopolní úřad ale stížnost odmítl, rozhodnutí je pravomocné.

Roadfin v soutěži nabídl nejnižší cenu, na druhém místě byla společnost Pflaument Investment s cenou 318 milionů korun, třetí Firesta-FIŠER, rekonstrukce, stavby ve sdružení se společností Valcano. Celkem dorazilo osm nabídek.

Přeložka povede v úseku od napojení mimoúrovňové křižovatky na D5 (exit 62) se silnicí II/183 do Oseka. Po západním obchvatu Plzně půjde o druhou největší silniční stavbu v historii kraje. Chce na ni využít dotaci Evropského fondu pro regionální rozvoj (IROP).

Od dálnice povede trasa převážně volným nezastavěným územím na orné půdě, po trvalých travních porostech a ostatních plochách. Ukončena je severně od obce Osek v blízkosti rozhraní katastru Osek u Rokycan a Březina u Rokycan. Měřit bude 5,3 kilometru.

Stavba na více než dva roky

Přeložka silnice II/232 umožní přímé napojeni severního Rokycanska na D5, čímž významně přispěje ke zkvalitnění obslužnosti dané lokality a povede k dalšímu rozvoji tohoto území. „Odvede tranzitní dopravu z přilehlých obcí, což povede ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a také ke zvýšení kvality životního prostředí v dotčených obcích,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek (STAN).

Dosud sjíždějí vozy od Oseku kolem nemocnice do středu Rokycan a poté musejí projet po okruhu přes kruhové objezdy, najet na Soukenickou a Plzeňskou ulici až k výjezdu k dálnici D5. Po silnici druhé třídy II/232, která vede ze severního Rokycanska a severního Plzeňska, jezdí denně podle posledního sčítání téměř 5 000 vozidel, z nichž je 800 těžkých nákladních. Tato auta nová silnice odkloní a pojedou rovnou na dálnici.

Součástí stavby je také nové napojení stávajících komunikací úrovňovým křížením, most přes Voldušský potok, lávka a stezka pro pěší a cyklisty či přeložky inženýrských sítí. Hotovo by mělo být za 31 měsíců po zahájení stavby.

 

Zdroj: https://zdopravy.cz/

Fotoalbum