Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Pravidelné každoroční setkání zástupců Akčního spolku Čerchov plus a Svazku obcí Domažlicko

Pravidelné každoroční setkání zástupců Akčního spolku Čerchov plus a Svazku obcí Domažlicko

7. 12. 2023

V pondělí 27. listopadu 2023 se sešli starostové bavorského Akčního spolku Čerchov plus a českého svazku obcí „Domažlicko“ společně se svými projektovými manažerkami na svém pravidelném každoročním setkání. Loňská schůzka se uskutečnila na německé straně, nyní tedy bylo hostitelem této přátelské diskuze, která má tradičně sloužit k ohlédnutí za uplynulým rokem a též k plánování společných projektů a aktivit v dalším roce, Město Domažlice. 

Účastníci pravidelného každoročního setkání dne 27. 11. 2023, zleva: Wolfgang Daschner, Pavel
Bambásek, Helmut Heumann, Miroslav Rýdl, Dr. Stefan Spindler, Libor Picka, Zuzana Langpaulová,
Ines Niedziella, Ludwig Prögler, Stanislav Antoš, Sandro Bauer, Markus Ackermann, Jan Bozděch
(zdroj: Akční spolek Čerchov plus)

Účastníci pravidelného každoročního setkání dne 27. 11. 2023, zleva: Wolfgang Daschner, Pavel Bambásek, Helmut Heumann, Miroslav Rýdl, Dr. Stefan Spindler, Libor Picka, Zuzana Langpaulová, Ines Niedziella, Ludwig Prögler, Stanislav Antoš, Sandro Bauer, Markus Ackermann, Jan Bozděch (zdroj: Akční spolek Čerchov plus)

Kromě starostů partnerských českých a německých obcí, Markuse Ackermanna a Jana Bozděcha (Waldmünchen - Klenčí pod Čerchovem), Sandro Bauera a Stanislava Antoše (Furth im Wald - Domažlice), Helmuta Heumanna a Pavla Bambáska (Treffelstein - Babylon), Dr. Stefana Spindlera a Miroslava Rýdla (Rötz - Díly), přišli i starostové Ludwig Prögler (Tiefenbach) a Wolfgang Daschner (Gleißenberg), jakož i Libor Picka, starosta Bělé nad Radbuzou a současně předseda Svazku Domažlicko. V úvodu schůzky se přítomní ohlédli za společnou top akcí roku 2023: 2. přeshraničními závody dračích lodí, které se uskutečnily na jezeře Silbersee pod taktovkou obce Treffelstein. Prostřednictvím krátkého filmu a pořízených fotografií přenesly projektové manažerky Ines Niedziella a Zuzana Langpaulová přítomné velmi rychle zpět do slunného a jasného dne a současně skvělé atmosféry, která akci provázela, a vyvolaly konkrétní vzpomínky například i na tehdejší teplotu vody (loď s prominentními závodníky šla totiž ke dnu…). Všech 11 starostů se shodlo: závody dračích lodí se musí stát pevnou součástí společného každoročního kalendáře akcí! Závody dračích lodí 2024 se mají uskutečnit 8. června na rybníku Babylon, pořadatelem bude Město Domažlice a Pavel Bambásek avizoval, že „tentokrát si putovní pokál odvezeme zase zpátky do Čech“!

Dalším bodem setkání byly reporty jednotlivých partnerských obcí o společných aktivitách v uplynulém roce: od společných sportovních akcí, setkání mládeže, společných divadelních představení, přes jazykové kurzy až po vzájemné návštěvy tradičních slavností na druhé straně hranice, a všem bylo jasné: Zde se našly ty správné obce a jejich česko-německá partnerství jsou opravdu živá! Při výhledu na nový rok je zřejmé, že se rýsuje užší spolupráce obou svazků s nově vzniklou Destinační společností Český les. Kromě toho zazněl podnět, aby se oba svazky společně podíleli na každoroční akci Správy CHKO Český les „Den Českého lesa“. Příjemné povídání doplnilo následné drobné občerstvení, které zajistila česká strana, a do zimní noci se všichni přítomní rozešli s příjemným pocitem, že na druhé straně hranice mají spolehlivého partnera na komunální úrovni.

Zdroj: https://www.svazekdomazlicko.cz/