Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 8. 4. 2019

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 8. 4. 2019

8. 4. 2019

15. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje proběhne 8. 4. 2019 od 10:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 174/1.patro, Plzeň, Škroupova 18

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 8. 4. 2019

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 8. 4. 2019

Program:

Zahájení, úvodní formality

1. Změna ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK - Bc. Josef Bernard

2. Volba zástupce do Výboru regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 - Jihozápad - Bc. Josef Bernard

3. Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Bc. Josef Bernard

4. Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2019“ - Bc. Josef Bernard

5. Dodatek k darovací smlouvě pro Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje - Bc. Josef Bernard

6. Dotace pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje - Bc. Josef Bernard

7. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Nadačním fondem regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje – dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 - Bc. Josef Bernard

8. Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků - Bc. Josef Bernard

9. Schválení uzavření darovací smlouvy statutárnímu městu Plzeň na projekt „Sportmanie 2019“ - Bc. Josef Bernard

10. Poskytnutí investiční dotace z programu/titulu „Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje“ - Bc. Josef Bernard

11. Poskytnutí investiční dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2019“ - Bc. Josef Bernard

12. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Bezvěrov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - sever x obec Bezvěrov - JUDr. Marcela Krejsová

13. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Přehýšov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Přehýšov - JUDr. Marcela Krejsová

14. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Dýšina – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x obec Dýšina - JUDr. Marcela Krejsová

15. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mirošov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Mirošov - JUDr. Marcela Krejsová

16. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Železná Ruda - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR - JUDr. Marcela Krejsová

17. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Skvrňany a v k. ú. Křimice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň - JUDr. Marcela Krejsová

18. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Pocinovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Pocinovice - JUDr. Marcela Krejsová

19. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Lštění nad Zubřinou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Blížejov - JUDr. Marcela Krejsová

20. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Tlumačov u Domažlic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Tlumačov - JUDr. Marcela Krejsová

21. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Štítary nad Radbuzou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Hostouň - JUDr. Marcela Krejsová

22. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Stod, Manětín, Senec u Plzně, Čeminy, Bíluky, Ujčín, Újezd u Plánice, Biřkov, Obytce, Pocinovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - JUDr. Marcela Krejsová

23. Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – sever, Domažlice a Tachov x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci - JUDr. Marcela Krejsová

24. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Úněšov, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Úněšov, Podmokly u Úněšova, Budeč u Číhané, Čbán, Štipoklasy u Číhané - JUDr. Marcela Krejsová

25. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Plzeň - JUDr. Marcela Krejsová

26. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Heřmanova Huť, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Horní Sekyřany a Vlkýš - JUDr. Marcela Krejsová

27. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x městys Kolinec, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kolinec - JUDr. Marcela Krejsová

28. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x městys Liblín, bezúplatné nabytí pozemku, bezúplatný převod pozemků - JUDr. Marcela Krejsová

29. Výkup pozemku v k. ú. Skláře u Mnichova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x BK, OP - JUDr. Marcela Krejsová

30. Výkup pozemku v k. ú. Plešnice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - sever x LV - JUDr. Marcela Krejsová

31. Výkup pozemku v k. ú. Dobřany - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x IP, PR, LŠ - JUDr. Marcela Krejsová

32. Výkup pozemku v k. ú. Oprechtice na Šumavě - Správa a údržba silnic

33. Výkup pozemku v k. ú. Němčice u Kdyně - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x MS - JUDr. Marcela Krejsová

34. Výkup pozemku v k. ú. Kokašice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x MK - JUDr. Marcela Krejsová

35. Výkup pozemků v k. ú. Koloveč - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Římskokatolická farnost Koloveč - JUDr. Marcela Krejsová

36. Výkup pozemku v k. ú. Strýčkovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x DT - JUDr. Marcela Krejsová

37. Výkupy pozemků v k. ú. Milavče - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x VB, JB, VH, MH, VO, JU, MS - JUDr. Marcela Krejsová

38. Směna pozemků v k. ú. Záhoří u Milče – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x OL - JUDr. Marcela Krejsová

39. Směna pozemků v k. ú. Nevolice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x SJM JV a LV - JUDr. Marcela Krejsová

40. Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, k. ú. Olbramov; středisko Klatovy, k. ú. Děpoltice, k. ú. Červená u Kašperských Hor; středisko Plzeň-sever, k. ú. Lité, k. ú. Blažim u Bezdružic - JUDr. Marcela Krejsová

41. Dodatek k dotační smlouvě s městem Rabí - Ivo Grüner

42. Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019 - schválení dotací - Ivo Grüner

43. Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava - Ivo Grüner

44. Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2019 - rozdělení finanční dotace - Mgr. Zdeněk Honz

45. Poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury - Ing. Vladislav Vilímec

46. Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2019 - poskytnutí dotací - Ing. Vladislav Vilímec

47. Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2019 - poskytnutí dotací - Ing. Vladislav Vilímec

48. Žádost obce Břasy o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění fungování a rozvoje přívozu Darová pro rok 2019“ - Ing. Pavel Čížek

49. Žádost obce Nadryby o poskytnutí dotace na opravu služebny a přívozu - Ing. Pavel Čížek

50. Žádost města Nepomuk o poskytnutí dotace na částečné pokrytí neuznatelných nákladů akce „Nepomuk–Dvorec přestupní uzel“ - Ing. Pavel Čížek

51. Žádost města Přeštice o poskytnutí dotace na částečné pokrytí neuznatelných nákladů na realizaci akce „Přeštice – přestupní uzel“ - Ing. Pavel Čížek

52. Žádost města Nýřany o poskytnutí účelové dotace na částečné pokrytí neuznatelných nákladů na realizaci akce „Přestupní uzel Nýřany“ - Ing. Pavel Čížek

53. Žádost města Blovice o poskytnutí účelové dotace na částečné pokrytí neuznatelných nákladů akce „Blovice – autobusové nádraží Sýkorova ulice“ - Ing. Pavel Čížek

54. Darování uličních vpustí a odrazových zrcadel do majetku statutárního města Plzeň - Ing. Pavel Čížek

55. Darování části silnice II/605 do majetku statutárního města Plzeň - Ing. Pavel Čížek

56. Uzavření smlouvy mezi SFDI, SÚS PK a Plzeňským krajem o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019 - Ing. Pavel Čížek

57. Dodatek č. 29 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. - Ing. Pavel Čížek

58. Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2019 - poskytnutí dotací - Mgr. Ivana Bartošová

59. Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2019 - poskytnutí dotací - Mgr. Ivana Bartošová

60. Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2019 – poskytnutí dotací - Mgr. Ivana Bartošová

61. Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Techmanií Science Center o.p.s. – dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 - Mgr. Ivana Bartošová

62. Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o. p. s. – realizace Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje - Mgr. Ivana Bartošová

63. Poskytnutí účelové dotace Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Plzni - Mgr. Ivana Bartošová

64. Poskytnutí účelové dotace Západočeské univerzitě v Plzni - Mgr. Ivana Bartošová

65. IZ – Strategie v oblasti NPK – další postup - Ing. Milena Stárková

66. Poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace na akci Avon pochod Klatovy 2019 - Ing. Milena Stárková

67. Zvýšení základního kapitálu společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. - schválení peněžitého vkladu - Ing. Milena Stárková

68. Schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv - dotační program Podpora včelařství (2019) - Mgr. Radka Trylčová

69. Poskytnutí individuálních dotací na podporu provozu záchranných stanic v roce 2019 - Mgr. Radka Trylčová

70. Poskytnutí dotací z Dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2019 a uzavření veřejnoprávních smluv - Mgr. Radka Trylčová

71. Obec Mnichov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu - Mgr. Radka Trylčová

72. Obec Hradešice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu - Mgr. Radka Trylčová

73. Obec Drahotín – žádost o prodloužení termínu realizace projektu - Mgr. Radka Trylčová

74. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Václav Štekl

75. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje – Jan Látka

76. Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Bohuslav Ebermann

77. Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Jan Šašek

78. Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Jaroslav Šobr

79. Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje - Petr Vanka

80. Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje - Bc. Jiří Struček

81. Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje - Bc. Světlana Budková

82. Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Rudolf Salvetr

83. Žádost o prominutí povinnosti odvodu a penále příjemci dotace Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú. - Ing. Milena Stárková

84. Informativní zpráva o přehledu dlouhodobého majetku ve vlastnictví Plzeňského kraje k 31. 12. 2018 - JUDr. Marcela Krejsová

85. Informativní zpráva o činnosti Evropského regionu Dunaj - Vltava za rok 2018 - Ivo Grüner

86. Dotazy, podněty a připomínky členů ZPK

87. Diskuse, různé Závěr

Autor: Václav Cinádr