Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 5. 9. 2022

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 5. 9. 2022

5. 9. 2022

15. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje proběhne 5. 9. 2022 od 10:00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 174/1.patro, Plzeň, Škroupova 18

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 5. 9. 2022

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 5. 9. 2022

Program:
Zahájení, úvodní formality
1. Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Rudolf Špoták
2. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZPK - Eva Trůková
3. Zpráva o činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing ZPK - Pavel Javorský
4. Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti ZPK - Ing. et Ing. Jan Bozděch, Ph.D.
5. Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK - Ing. Vladimír Tichý
6. Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci ZPK - Bc. Jitka Kylišová
7. Zpráva o činnosti Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém ZPK - Mgr. Bc. Kamil František Šefl
8. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZPK - Bc. Pavel Strolený
9. Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky ZPK - Mgr. Jiří Pek
10. Zpráva o činnosti Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj ZPK - JUDr. Milan Chaloupka, MBA, LL.M.
11. Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj ZPK - Ing. Jan Vavřička
12. Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví ZPK - Bc. Karel Pressl
13. Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu ZPK - Petr Fišer
14. Změna ve Výboru pro veřejné zakázky ZPK - Rudolf Špoták
15. Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - Rudolf Špoták
16. Termíny zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2023 - Rudolf Špoták
17. Uzavření Deklarace o spolupráci mezi Ivano-Frankivskou oblastí z Ukrajiny a Plzeňským krajem - Rudolf Špoták
18. Rozdělení dotací na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji - Rudolf Špoták
19. Roční zpráva o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2021 - Rudolf Špoták
20. Individuální dotace obcím na zřízení kontaktních bodů pro komunikaci s PČR - Rudolf Špoták
21. Mimořádná dotace pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje - Rudolf Špoták
22. Vyjádření podpory Plzeňského kraje k návrhu zákonodárné iniciativy Zlínského kraje - Rudolf Špoták
23. Poskytnutí individuální dotace obci Merklín - schválení ZPK - Petr Vanka
24. Poskytnutí individuální dotace obci Vrčeň - schválení ZPK - Petr Vanka
25. Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice v roce 2022 - Petr Vanka
26. Poskytnutí dotací z dotačního titulu Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2022 - Petr Vanka
27. Poskytnutí dotace na podporu obecní prodejny - obec Dlažov - Petr Vanka
28. Venkovský dům Plzeňského kraje - schválení individuální dotace pro rok 2022 - Petr Vanka
29. Poskytnutí dotací z dotačního titulu Pomoc obcím, jejichž obecní úřad je stavebním úřadem v Plzeňském kraji pro rok 2022 - Petr Vanka
30. Integrované akce mikroregionů Plzeňského kraje 2022 - schválení dotací - Petr Vanka
31. Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje - Petr Vanka
32. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Malesice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň - Mgr. Roman Zarzycký
33. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Trhanov a k. ú. Poběžovice u Domažlic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR - Správa železnic, s. o. - Mgr. Roman Zarzycký
34. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Medná - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Srby - Mgr. Roman Zarzycký
35. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Medový Újezd - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Medový Újezd - Mgr. Roman Zarzycký
36. Bezúplatný převod pozemků a budovy bývalé kotelny v k. ú. Kdyně – Dům seniorů Kdyně, p. o. x město Kdyně - Mgr. Roman Zarzycký
37. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Dýšina – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x obec Dýšina - Mgr. Roman Zarzycký
38. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Horažďovice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Horažďovice - Mgr. Roman Zarzycký
39. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mirošov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Mirošov - Mgr. Roman Zarzycký
40. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Poběžovice u Domažlic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Poběžovice - Mgr. Roman Zarzycký
41. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Litice u Plzně - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň - Mgr. Roman Zarzycký
42. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Plzeň – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň - Mgr. Roman Zarzycký
43. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Doubravka – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň - Mgr. Roman Zarzycký
44. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Roudná u Horšovského Týna – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Srby - Mgr. Roman Zarzycký
45. Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Mgr. Roman Zarzycký
46. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Kout na Šumavě - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Kout na Šumavě - Mgr. Roman Zarzycký
47. Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu na pozemku v k. ú. Plzeň – Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Mgr. Roman Zarzycký
48. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vílov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ČR – Státní pozemkový úřad - Mgr. Roman Zarzycký
49. Bezúplatné nabytí pozemků k.ú. Horažďovice – PK – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ČR – Správa železnic, státní organizace - Mgr. Roman Zarzycký
50. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Korytany - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Rybník - Mgr. Roman Zarzycký
51. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Božkov, bezúplatný převod pozemku v k. ú. Božkov a v k. ú. Litice u Plzně - Mgr. Roman Zarzycký
52. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Doubravka, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Doubravka - Mgr. Roman Zarzycký
53. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Švihov - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Lhovice, Jíno a Švihov u Klatov - Mgr. Roman Zarzycký
54. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Dolní Bělá, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Dolní Bělá - Mgr. Roman Zarzycký
55. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Vísky, bezúplatné nabytí pozemku a bezúplatný převod pozemku v k. ú. Vísky - Mgr. Roman Zarzycký
56. Plzeňský kraj x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k.ú. Nýřany - Mgr. Roman Zarzycký
57. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Mladotice - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mladotice a k. ú. Strážiště u Mladotic - Mgr. Roman Zarzycký
58. Prodej pozemku v k. ú. Čbán – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - sever x JČ, MB - Mgr. Roman Zarzycký
59. Prodej pozemku v k. ú. Kramolín u Nepomuka – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x MČ - Mgr. Roman Zarzycký
60. Prodej pozemku v k. ú. Přešín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x KH - Mgr. Roman Zarzycký
61. Výkup pozemku v k. ú. Ondřejovice u Janovic nad Úhlavou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x EU - Mgr. Roman Zarzycký
62. Výkup pozemků v k. ú. Zahorčice na Šumavě – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JB - Mgr. Roman Zarzycký
63. Výkup pozemků v k. ú. Janovice nad Úhlavou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x KA - Mgr. Roman Zarzycký
64. Výkup pozemku v k. ú. Ondřejovice u Janovic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x VN - Mgr. Roman Zarzycký
65. Výkup pozemku v k. ú. Chotiměř u Blížejova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x JH, AH - Mgr. Roman Zarzycký
66. Výkup pozemku v k. ú. Loza – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x AP, VP - Mgr. Roman Zarzycký
67. Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy, k. ú. Zelená Lhota, k. ú. Dešenice - Mgr. Roman Zarzycký
68. Dodatky k pověření výkonem SOHZ - sociální služby - Martin Záhoř
69. Podpora sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů - rozdělení dotací - Martin Záhoř
70. Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2023 - Martin Záhoř
71. Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2022 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi - rozdělení dotací - Martin Záhoř
72. Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2022 - rozdělení dotací - Martin Záhoř
73. Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo – dofinancování - rozdělení dotací - Martin Záhoř - Na stůl
74. Žádosti měst Černošín a Blovice o poskytnutí účelových dotací na pořízení jízdních kol v rámci výuky BESIP - Ing. Pavel Čížek
75. Dodatek č. 42 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. - Ing. Pavel Čížek
76. Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č.19102021- Mikroregion Horní Berounka povodí Klabavy - Ing. Pavel Čížek
77. Žádosti o poskytnutí účelových dotací na výstavbu cyklostezek a cyklotras z dotačního programu Individuální dotace ODSH 2022 - poskytnutí dotací obcím Chotěšov a Kyšice - Ing. Pavel Čížek
78. Poskytnutí dotací z Dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2022 a uzavření veřejnoprávních smluv – 3. část - Ing. Josef Bernard
79. Poskytnutí finančních prostředků formou dotace z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2022, 2. část - Ing. Josef Bernard
80. Poskytnutí individuální dotace Vodohospodářskému sdružení Rokycanska na vyhotovení Studie proveditelnosti rozšíření a propojení skupinového vodovodu Rokycany – Hrádek – Strašice s obcemi na území okresu Rokycany - Ing. Josef Bernard
81. Prodloužení termínů realizace projektů - Ing. Josef Bernard
82. Nabytí podílů společnosti TWB Praha, s.r.o. - Ing. Josef Bernard
83. Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu - rok 2021 - Pavel Hais
84. Zrušení příspěvkové organizace Nemocnice Planá - Pavel Hais
85. Uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace městu Tachov - Pavel Hais
86. Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2022 - Pavel Hais
87. Změna účelu použití dotace dotačního titulu Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2022 - Ing. Vladimír Kroc
88. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z programu/titulu Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2022 – město Bělá nad Radbuzou - Ing. Vladimír Kroc
89. Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci projektu Základní školy a Odborné školy, Horšovský Týn, Nádražní 89, IČO:70842779, příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem - Ing. Vladimír Kroc
90. Schválení návratné finanční výpomocí u projektu Bezbariérové úpravy interiéru objektu sady 5. května 42 (KCVJŠ Plzeň) Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 - Ing. Vladimír Kroc
91. Prodloužení termínu pro realizaci projektu a pro předložení finančního vypořádání dotace poskytnuté obci Šťáhlavy z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2020 - Ing. Libor Picka
92. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 39102021 - Ing. Libor Picka
93. Prodloužení termínu pro realizaci projektu a pro předložení finančního vypořádání dotace poskytnutého z dotačního programu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2022 - Ing. Libor Picka
94. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací Plzeňského kraje zřizovaných v oblasti kultury - Ing. Libor Picka
95. Nákup knižního fondu knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2022 – poskytnutí dotací - 2. sběr žádostí - Ing. Libor Picka


Blok informativních zpráv:
96. IZ - Přehled akcí Plzeňského kraje plánovaných v Bruselu v rámci předsednictví České republiky v Radě EU ve II. pol. roku 2022 (CZ PRES) - Petr Vanka
97. IZ - Časový harmonogram přípravy a schvalování rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2023 a zásady pro přípravu a schvalování návrhu rozpočtu na rok 2023, včetně střednědobého výhledu rozpočtu Plzeňského kraje na roky 2024 a 2025 - Mgr. Roman Zarzycký
98. IZ - Informativní zpráva o finančním hospodaření Plzeňského kraje - aktuální stav - Mgr. Roman Zarzycký
99. IZ - Informativní zpráva o záměru výstavby nové Nemocnice následné péče v Plané - Mgr. Roman Zarzycký
100. Dotazy, podněty a připomínky členů ZPK
101. Diskuse, různé


Závěr

Autor: Václav Cinádr