Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 4. 4. 2022

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 4. 4. 2022

4. 4. 2022

12. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na 04.04.2022 od 10:00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 174/1.patro, Plzeň, Škroupova 18

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 4. 4. 2022

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 4. 4. 2022

Program:
Zahájení, úvodní formality
1. Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - Rudolf Špoták
2. Volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Rudolf Špoták - na stůl
3. Změny ve výborech Zastupitelstva Plzeňského kraje - Rudolf Špoták
4. Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Rudolf Špoták
5. Ukončení spolupráce mezi Plzeňským krajem a Sverdlovskou oblastí - Rudolf Špoták
6. Dar státu Ukrajina prostřednictvím daru Velvyslanectví Ukrajiny v České republice - Rudolf Špoták
7. Dotace pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje - Rudolf Špoták
8. Žádost o prominutí vrácení dotace - město Bezdružice - Petr Vanka
9. Dotační titul Podpora místních akčních skupin s působností na území Plzeňského kraje 2022 - rozdělení dotací - Petr Vanka
10. Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2022 - schválení dotací - Petr Vanka
11. Poskytnutí dotace z dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2022 - 1. kolo - Petr Vanka
12. Prodloužení termínu pro splnění usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1650/20 - Petr Vanka
13. Dohoda o spolupráci v evropských záležitostech mezi Plzeňským krajem a Karlovarským krajem - Petr Vanka
14. Poskytnutí dotací z dotačního programu „OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji“ - Petr Vanka
15. Poskytnutí účelových dotací Západočeské univerzitě v Plzni na projekty z Akčního plánu Regionální inovační strategie Plzeňského kraje pro rok 2022 - Petr Vanka
16. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Štítary nad Radbuzou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Hostouň - Mgr. Roman Zarzycký
17. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Štěnovice, Merklín u Přeštic, Buková u Merklína - SÚS PK, středisko Plzeň-jih x ČR - Lesy České republiky, s. p. - Mgr. Roman Zarzycký
18. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Komorno, Nevolice, Chotiná, Výrov u Kralovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih, Domažlice, Plzeň-sever x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Mgr. Roman Zarzycký
19. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Mlázovy - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x městys Kolinec - Mgr. Roman Zarzycký
20. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Rokycany - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Rokycany - Mgr. Roman Zarzycký
21. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Radobyčice, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Radobyčice - Mgr. Roman Zarzycký
22. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Staňkov, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Staňkov-ves a v k. ú. Krchleby u Staňkova - Mgr. Roman Zarzycký
23. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Sušice, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Sušice nad Otavou - Mgr. Roman Zarzycký
24. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Hromnice - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Žichlice u Hromnic - Mgr. Roman Zarzycký
25. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Zruč - Senec - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Senec u Plzně a Zruč - Mgr. Roman Zarzycký
26. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Horní Bříza, bezúplatné nabytí pozemku a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Horní Bříza - Mgr. Roman Zarzycký
27. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Hartmanice, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Hartmanice - Mgr. Roman Zarzycký
28. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Dlouhá Ves, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemku v k. ú. Bohdašice - Mgr. Roman Zarzycký
29. Výkup podílů pozemků v k. ú. Zářečí u Horažďovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ZR, MH, LK, IS - Mgr. Roman Zarzycký
30. Výkup pozemků v k. ú. Vílov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JH, VH - Mgr. Roman Zarzycký
31. Výkup pozemku v k. ú. Hartmanice I – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x TP - Mgr. Roman Zarzycký
32. Výkup pozemku v k. ú. Přetín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x AW - Mgr. Roman Zarzycký
33. Výkup pozemků v k. ú. Černovice u Bukovce – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ZZ, BZ - Mgr. Roman Zarzycký
34. Výkup pozemku v k. ú. Kožlany – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x LK - Mgr. Roman Zarzycký
35. Výkup pozemků v k. ú. Chocenická Lhota, Komorno, Letiny, Zdemyslice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x Zemědělská společnost Komorno, a. s. - Mgr. Roman Zarzycký
36. Výkup pozemků v k. ú. Malechov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x KZ - Mgr. Roman Zarzycký
37. Výkup pozemku v k. ú. Opolenec - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ML - Mgr. Roman Zarzycký
38. Výkup pozemků v k. ú. Opolenec - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x OH - Mgr. Roman Zarzycký
39. Výkup pozemku v k. ú. Dobršín - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JB - Mgr. Roman Zarzycký
40. Výkup pozemku v k. ú. Zahorčice na Šumavě - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JN, ZN - Mgr. Roman Zarzycký
41. Výkup pozemku v k. ú. Úterý - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x LZ - Mgr. Roman Zarzycký
42. Prodej pozemku v k. ú. Vlkýš – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - sever x TL - Mgr. Roman Zarzycký
43. Prodej pozemku v k. ú. Osek u Rokycan – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x manželé PK a IK - Mgr. Roman Zarzycký
44. Prodej pozemku v k. ú. Hvožďany u Poběžovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x JP - Mgr. Roman Zarzycký
45. Prodej pozemku v k. ú. Mladotice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x PV, MV - Mgr. Roman Zarzycký
46. Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy, k. ú. Kašperské Hory - Mgr. Roman Zarzycký
47. Uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 8849003788 - pojištění odpovědnosti zastupitelů kraje - Mgr. Roman Zarzycký
48. Krajská rada seniorů Plzeňského kraje, p.s. - čerpání dotace - Martin Záhoř
49. Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2022 - rozdělení finanční dotace - Martin Záhoř
50. Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj pro rok 2022 - rozdělení dotací – druhá splátka z rozpočtového provizoria; změna výše vyrovnávací platby – Sdružení občanů EXODUS, z.s. - Martin Záhoř
51. Dodatek č. 10 zřizovací listiny DKS Žinkovy, příspěvková organizace - Martin Záhoř
52. Žádost obce Břasy o poskytnutí dotace na projekt Zajištění fungování a rozvoje přívozu Darová pro rok 2022 - Ing. Pavel Čížek
53. Žádost Svazku českých měst a obcí Domažlicko o poskytnutí dotace na zajištění provozu autobusové linky č. 520 pro rok 2022 - Ing. Pavel Čížek
54. Žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí účelové dotace pro oblast prevence bezpečnosti silničního provozu (BESIP) na rok 2022 - Ing. Pavel Čížek
55. Uzavření smlouvy mezi SFDI, SÚS PK a Plzeňským krajem o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2022 - Ing. Pavel Čížek
56. Dodatek č. 40 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. - Ing. Pavel Čížek
57. Poskytnutí dotace z Dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy – 1. část - Ing. Josef Bernard
58. Prodloužení termínů v rámci realizace projektů a u obce Puclice a městysu Chudenice i termínů pro podání žádostí o změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje - Ing. Josef Bernard
59. Poskytnutí individuálních dotací na podporu provozu záchranných stanic v roce 2022 - Ing. Josef Bernard
60. Dotační program Podpora včelařství (2022) - schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv - Ing. Josef Bernard
61. Poskytnutí individuální dotace žadateli městu Klatovy - Pavel Hais
62. Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, obecně prospěšnou společností – realizace Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje - Ing. Vladimír Kroc
63. Schválení uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací schválených v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2022 – rozpočtová oblast Školství, tělovýchova a sport - Ing. Vladimír Kroc
64. Poskytnutí účelové dotace Západočeské univerzitě v Plzni - Ing. Vladimír Kroc
65. Poskytnutí účelové dotace Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Plzni - Ing. Vladimír Kroc
66. Dodatek ke zřizovací listině - Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 - Ing. Vladimír Kroc
67. Schválení poskytnutí účelové dotace statutárnímu městu Plzeň - Sportmanie Plzeň 2022 a Roadshow Plzeňského kraje 2022 - Ing. Vladimír Kroc
68. Poskytnutí investiční dotace z programu/titulu Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2022 - Ing. Vladimír Kroc
69. Schválení návratné finanční výpomocí u projektu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Sušice, U Kapličky 761, příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem - Ing. Vladimír Kroc
70. Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2022 - poskytnutí dotací - Ing. Libor Picka
71. Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2022 - poskytnutí dotací - Ing. Libor Picka
72. Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2022 - poskytnutí dotací - Ing. Libor Picka
73. Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2022 - poskytnutí dotací - Ing. Libor Picka
74. Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2022 - poskytnutí dotací - Ing. Libor Picka
75. Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava - Ing. Libor Picka
Blok výborů:
76. Zpráva o činnosti Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Vladimír Kroc
77. Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje - Bc. Jitka Kylišová
78. Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Vladimír Tichý
79. Zpráva o činnosti Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj Zastupitelstva Plzeňského kraje - JUDr. Milan Chaloupka, MBA, LL.M.
80. Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Jiří Pek
81. Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. et Ing. Jan Bozděch, Ph.D.
82. Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje - Bc. Karel Pressl
83. Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje – Petr Fišer
84. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Bc. Pavel Strolený
85. Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch ZPK - Jan Látka
86. Zpráva o činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje - Jiří Uhlík, MBA
87. Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Jan Vavřička


Blok informativních zpráv:
88. IZ - Informativní zpráva o finančním hospodaření Plzeňského kraje - aktuální stav - Mgr. Roman Zarzycký
89. IZ - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2020/2021 - Ing. Vladimír Kroc
90. Dotazy, podněty a připomínky členů ZPK
91. Diskuse, různé


Závěr

Autor: Václav Cinádr