Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 19. 12. 2022

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 19. 12. 2022

19. 12. 2022

18. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje proběhne 19. 12. 2022 od 10:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 174/1.patro, Plzeň, Škroupova 18

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 19. 12. 2022

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 19. 12. 2022

Program:
Zahájení, úvodní formality
1. Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Rudolf Špoták
2. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Eva Trůková
3. Zpráva o činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing Zastupitelstva Plzeňského kraje - Pavel Javorský
4. Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje - Bc. Karel Pressl
5. Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. et Ing. Jan Bozděch, Ph.D.
6. Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Jiří Pek
7. Zpráva o činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Jiří Hanousek
8. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Petr Kovařík
9. Zpráva o činnosti Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Bc. Kamil František Šefl
10. Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zastupitelstva Plzeňského kraje - Jan Látka
11. Zpráva o činnosti Výboru pro digitalizaci, IT a otevřený kraj Zastupitelstva Plzeňského kraje - JUDr. Milan Chaloupka, MBA, LL.M.
12. Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Vladimír Tichý
13. Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje - Bc. Jitka Kylišová
14. Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Jan Vavřička
15. Zpráva o činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje - Jiří Uhlík, MBA
16. Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje - Petr Fišer
17. Změny ve výborech Zastupitelstva Plzeňského kraje - Rudolf Špoták
18. Schválení rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu Plzeňského kraje na roky 2024 a 2025 a schválení poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřízeným Plzeňským krajem - Bc. Pavel Strolený
19. Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - Rudolf Špoták
20. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva od 1.1.2023 - Rudolf Špoták
21. Schválení uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2023 - rozpočtová oblast Zastupitelé - Rudolf Špoták
22. Změny uzavřených veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace - Rudolf Špoták
23. Poskytnutí dotací z dotačního programu Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou - Rudolf Špoták
24. Darování dalších šesti elektrocentrál Ivano-Frankivské oblasti na Ukrajině - Rudolf Špoták
25. Prodloužení termínu čerpání dotace na realizaci projektu Optická síť v obci Milínov - etapa II. a III. - Petr Vanka
26. Prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2018 - Petr Vanka
27. Poskytnutí dotace na rekonstrukci požární zbrojnice - obec Velhartice - Petr Vanka
28. Venkovský dům Plzeňského kraje - schválení 2. individuální dotace pro rok 2022 - Petr Vanka
29. Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje - Petr Vanka
30. Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje, ve znění Aktualizací č. 1,2 a 4 - Petr Vanka
31. Teritoriální pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje pro období 2023+ - Petr Vanka
32. Aktualizace č. 3 krajské přílohy k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci – Regionální inovační strategie Plzeňského kraje - Petr Vanka
33. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Břasy - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Břasy - Martin Záhoř
34. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Nový Kramolín - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Nový Kramolín - Martin Záhoř
35. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Kamenný Újezd u Rokycan – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Kamenný Újezd - Martin Záhoř
36. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Soběšice u Sušice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Soběšice - Martin Záhoř
37. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mirošov, k. ú. Příkosice a k. ú. Rokycany – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Správa železnic, s. o. - Martin Záhoř
38. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Bručná - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň - Martin Záhoř
39. Bezúplatný převod pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o. - Martin Záhoř
40. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Rokycany – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Rokycany - Martin Záhoř
41. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Poběžovice u Domažlic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Poběžovice - Martin Záhoř
42. Bezúplatné nabytí pozemků k.ú. Pňovany a Malovice u Erpužice – PK – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov a Plzeň - sever x ČR – Správa železnic, státní organizace - Martin Záhoř
43. Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Martin Záhoř
44. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Cebiv, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Cebiv - Martin Záhoř
45. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - jih x obec Mileč, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mileč - Martin Záhoř
46. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Blížejov, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Chotiměř u Blížejova, k. ú. Blížejov, k. ú. Malonice nad Zubřinou - Martin Záhoř
47. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Úherce - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Úherce u Nýřan - Martin Záhoř
48. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x obec Šťáhlavy, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Šťáhlavy a k. ú. Šťáhlavice - Martin Záhoř
49. Výkup pozemku v k. ú. Rozsedly – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JJ - Martin Záhoř
50. Výkup pozemku v k. ú. Janovice nad Úhlavou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x PP, LV - Martin Záhoř
51. Výkup pozemku v k. ú. Brtí - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MJ - Martin Záhoř
52. Výkup pozemku v k. ú. Brtí - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x PK - Martin Záhoř
53. Výkup pozemků v k. ú. Čepice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x VS - Martin Záhoř
54. Výkup pozemku v k. ú. Klatovy - Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy - ČR, Státní pozemkový úřad - Martin Záhoř
55. Výkup pozemku v k. ú. Klatovy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x České dráhy, a. s. - Martin Záhoř
56. Výkup pozemku v k. ú. Týnec u Janovic nad Úhlavou - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MM, AMM - Martin Záhoř
57. Změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 898/22 ze dne 05. 09. 2022 - Martin Záhoř
58. Koupě pozemků v k. ú. Domažlice pro potřeby Domažlické nemocnice, a.s. x JS - Martin Záhoř
59. Koupě bytové jednotky č. 480/1 na adrese Pod Makovým vrchem 480, Holýšov - Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace x JS - Martin Záhoř
60. Prodej pozemku v k. ú. Nová Ves u Kdyně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x AN - Martin Záhoř
61. Prodej pozemku v k. ú. Rokycany – Rokycanská nemocnice, a. s. x společnost STAVRA, s.r.o. - Martin Záhoř
62. Prodej pozemku v k. ú. Medná – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x KK - Martin Záhoř
63. Souhlasné prohlášení k pozemku v k. ú. Osvračín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x JCh, SCh - Martin Záhoř
64. Pozemkové úpravy - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih, k. ú. Honezovice, k. ú. Hradišťany - Martin Záhoř
65. Zrušení usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje, změny termínů splnění usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje - Martin Záhoř
66. Pojistná smlouva č. 8849005552 - pojištění odpovědnosti zastupitelů kraje - Martin Záhoř
67. Schválení uzavření smluv o účelových dotacích z rozpočtu Plzeňského kraje odboru sociálních věcí 2023 - Martin Záhoř
68. Spolek Aleš, z.s. - Žádost o změnu čerpání dotace, přesun mezi položkami - Martin Záhoř
69. Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. krajská organizace Plzeňského kraje - Žádost o změnu čerpání dotace, přesun mezi položkami - Martin Záhoř
70. Vyrovnávací platby na rok 2023 - sociální služby - Martin Záhoř
71. Program pro poskytování návratných finančních výpomocí na zajištění poskytování sociálních služeb v roce 2023 - rozdělení finančních prostředků - Martin Záhoř
72. Dodatek č. 2 k pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu - Martin Záhoř
73. Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy – změna účelu čerpání dotace - Martin Záhoř
74. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2023 - 2025 - Martin Záhoř
75. Dodatek č. 25 zřizovací listiny CSS Stod, příspěvková organizace - Martin Záhoř
76. Darování části silnice III/19125 do majetku obce Javor a vyřazení z kategorie silnice - Ing. Pavel Čížek
77. Schválení poskytnutí NFV příspěvkové organizaci SÚS PK na předfinancování výdajů souvisejících s realizací silniční stavby Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa - Ing. Pavel Čížek
78. Schválení poskytnutí NFV příspěvkové organizaci SÚS PK na předfinancování výdajů souvisejících s realizací projektu Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy v lokalitách Kyjov, Zálesí a Snopoušovy - Ing. Pavel Čížek
79. Dodatek č. 43 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. - Ing. Pavel Čížek
80. Rozsah základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě v roce 2023 - Ing. Pavel Čížek
81. Rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě v roce 2023 - Ing. Pavel Čížek
82. Zrušení usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1093/19 ze dne 08.04.2019 - Ing. Pavel Čížek
83. Žádost o poskytnutí účelové dotace na projekt dopravního značení a realizaci dopravního značení dálkové cyklotrasy č. 37 v úseku hraniční přechod Železná - město Plzeň - Ing. Pavel Čížek
84. Prodloužení termínů realizace projektů a u obce Nemanice také termínu pro podání žádosti o změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje - Ing. Josef Bernard
85. Poskytnutí individuální dotace obci Olšany na realizaci projektu Odkanalizování obce Olšany - Ing. Josef Bernard
86. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 16 zpracovaná v roce 2022 - Ing. Josef Bernard
87. Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace - obec Vrhaveč, obec Běšiny - dotační program Podpora protipovodňových opatření 2017 - Ing. Josef Bernard
88. Schvalování Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe, Plánu dílčího povodí Berounky, Plánu dílčího povodí Horní Vltavy a Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje pro území v působnosti Plzeňského kraje - Ing. Josef Bernard
89. Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) 2022 - mimořádné průběžné kalkulace - Pavel Hais
90. Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) poskytované nemocnicemi - předběžné výše vyrovnávacích plateb v roce 2023 - Pavel Hais
91. Dotace schválené jmenovitě v rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2023 v rozpočtové oblasti Zdravotnictví – schválení uzavření smluv - Pavel Hais
92. Darování movitého majetku Nemocnici Lysets - Pavel Hais
93. Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole elektrotechnické, Plzeň, příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem - Ing. Vladimír Kroc
94. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z programu/titulu Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2022 – prodloužení termínu Handball klub Slavia VŠ Plzeň, z.s. - Ing. Vladimír Kroc
95. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z programu/titulu Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2022 – prodloužení termínu městu Bělá nad Radbuzou - Ing. Vladimír Kroc
96. Dodatky ke zřizovacím listinám - Ing. Vladimír Kroc
97. Schválení poskytnutí další návratné finanční výpomoci Střední průmyslové škole, Tachov, Světce 1, příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem - Ing. Vladimír Kroc
98. Schválení návratné finanční výpomoci u projektu Energetické úspory - Gymnázium, Blovice, Družstevní 650, Blovice, 336 13 Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem - Ing. Vladimír Kroc
99. Schválení návratné finanční výpomocí u projektu Modernizace ZŠ, Tachov, P. Jilemnického Základní školy a Mateřská školy, Tachov, Petra Jilemnického 1995, příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem - Ing. Vladimír Kroc
100. Dotace v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2023 - oblast Kultura - rastrové smlouvy - Ing. Libor Picka
101. Poskytnutí účelové dotace v oblasti kultury – obec Díly – Pomníček u Dobré vody - Ing. Libor Picka
102. Prodloužení termínu pro realizaci projektu a pro předložení finančního vypořádání individuální dotace poskytnuté z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2021 – výroba filmu Tancuj, Matyldo! - Ing. Libor Picka
103. Prodloužení termínů pro realizaci projektů a pro předložení finančního vypořádání dotací poskytnutých z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2021 - Ing. Libor Picka
104. Změna společenské smlouvy společnosti TWB Praha, s.r.o. - Ing. Libor Picka
105. Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál - Ing. Libor Picka


Blok informativních zpráv:
106. IZ - Informace o činnosti zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu za rok 2022 - Petr Vanka
107. IZ - Informativní zpráva o finančním hospodaření Plzeňského kraje - aktuální stav - Bc. Pavel Strolený
108. IZ - Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji - Ing. Vladimír Kroc
109. Dotazy, podněty a připomínky členů ZPK
110. Diskuse, různé


Závěr

Autor: Václav Cinádr