Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 17. 12. 2018

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 17. 12. 2018

16. 12. 2018

13. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje proběhne 17. 12. 2018 od 10:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 174/1.patro, Plzeň, Škroupova 18

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 17. 12. 2018

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 17. 12. 2018

Program:

Zahájení, úvodní formality

1. Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - Bc. Josef Bernard

2. Volba členů výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje - Bc. Josef Bernard

3. Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Bc. Josef Bernard

4. Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Plzeňského kraje od 1.1.2019 - Bc. Josef Bernard

5. Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 - JUDr. Marcela Krejsová

6. Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace RRRS JZ - JUDr. Marcela Krejsová

7. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Mladotice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Mladotice - JUDr. Marcela Krejsová

8. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Litice u Plzně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň - JUDr. Marcela Krejsová

9. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Plzeň – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň - JUDr. Marcela Krejsová

10. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Žebnice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Plasy - JUDr. Marcela Krejsová

11. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Pláně na Šumavě – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR – Povodí Vltavy, s. p. - JUDr. Marcela Krejsová

12. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Tachov, Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 x město Tachov - JUDr. Marcela Krejsová

13. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vejprnice, Horní Bříza, Kralovice u Rakovníka, Vojovice, Chlumčany u Přeštic, Vstiš, Vrčeň, Plánice, Kundratice I., Hejná, Kdyně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zast. státu ve věcech majetkových - JUDr. Marcela Krejsová

14. Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – jih, Plzeň – sever a Tachov x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci - JUDr. Marcela Krejsová

15. Bezúplatné nabytí pozemku k.ú. Ptenín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - JUDr. Marcela Krejsová

16. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kdyně, k. ú. Dobříkov na Šumavě a k. ú. Smržovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Kdyně - JUDr. Marcela Krejsová

17. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x městys Klenčí pod Čerchovem, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Klenčí pod Čerchovem - JUDr. Marcela Krejsová

18. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Trnová, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Trnová u Plzně - JUDr. Marcela Krejsová

19. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků - JUDr. Marcela Krejsová

20. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Němčovice, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Němčovice, k. ú. Olešná u Radnic - JUDr. Marcela Krejsová

21. Směna pozemků v k. ú. Veselá u Rokycan – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x KP - JUDr. Marcela Krejsová

22. Směna pozemků v k. ú. Domažlice – Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje x Nová poliklinika s. r. o. - JUDr. Marcela Krejsová

23. Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, k. ú. Vysoké Sedliště, k. ú. Hošťka, k. ú. Svatá Kateřina u Rozvadova, k. ú. Kundratice u Přimdy, k. ú. Doly u Boru; středisko Plzeň-sever, k. ú. Lednice, k. ú. Borek u Kozojed - JUDr. Marcela Krejsová

24. Výkup pozemků v k. ú. Liblín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Libštejnské lesy, s.r.o. - JUDr. Marcela Krejsová

25. Výkup pozemků v k. ú. Skvrňany – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x Lidové bytové družstvo v Plzni - JUDr. Marcela Krejsová

26. Výkup pozemku v k. ú. Nýřany - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x ČH, PH - JUDr. Marcela Krejsová

27. Výkup pozemků v k. ú. Kramolín u Nepomuka - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x BN, DN - JUDr. Marcela Krejsová

28. Výkup pozemku v k. ú. Staňkov-ves - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x VG - JUDr. Marcela Krejsová

29. Výkup pozemku v k. ú. Nový Kramolín - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x MH - JUDr. Marcela Krejsová

30. Výkup pozemku v k. ú. Bojanovice pod Rabím - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x PG, ŠL, JL - JUDr. Marcela Krejsová

31. Výkup pozemků v k. ú. Stod – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x OJ, JJ, DJ - JUDr. Marcela Krejsová

32. Výkup pozemku v k.ú. Plasy - Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici x Z. H. - JUDr. Marcela Krejsová

33. Výkup pozemku v k. ú. Vejprnice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x TS - JUDr. Marcela Krejsová

34. Prodej pozemků v k. ú. Strašín u Sušice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy – NS, LTPT - JUDr. Marcela Krejsová

35. Prodej pozemku v k. ú. Stvolny – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x RB - JUDr. Marcela Krejsová

36. Změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 517/18 ze dne 12.02.2018 a usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 678/18 ze dne 11.06.2018 – uzavření smlouvy o bezúplatném nabytí pozemků v různých k. ú. – Česká republika - SŽDC, s. o. - JUDr. Marcela Krejsová

37. Zrušení usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje, změna textu nebo termínů pro splnění usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje - JUDr. Marcela Krejsová

38. Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec – schválení bezúplatného nabytí pozemků v rámci stavební akce – SÚS PK, středisko Klatovy, změna přílohy usnesení ZPK č. 441/17 ze dne 18.12.2018 - JUDr. Marcela Krejsová

39. Pojistná smlouva č. 7721111798 - pojištění odpovědnosti zastupitelů kraje - JUDr. Marcela Krejsová

40. Napojení severního Rokycanska na dálnici D5 - Výkup pozemků, vyvlastnění - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany - JUDr. Marcela Krejsová

41. Individuální dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí - Ivo Grüner

42. Prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 - Ivo Grüner

43. Prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015 - Ivo Grüner

44. Prominutí vrácení dotace - obec Mlýnské Struhadlo - Ivo Grüner

45. Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice - 3. část - Ivo Grüner

46. Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje - Ivo Grüner

47. Dodatek č. 1 k dotační smlouvě s městem Přeštice č. 6/2017 – prodloužení termínu realizace projektu „Rozšiřování optické sítě města Přeštice 2017 - 2018“ - Ivo Grüner

48. Nevyhovění žádosti města Klatovy o změnu objektů v projektu Metropolitní síť Klatovy-V. etapa - Ivo Grüner

49. Žádost města Klatovy o snížení vratky dotace - Ivo Grüner

50. Založení ústavu „Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje, z.ú.“ - Ivo Grüner

51. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Plzeňského kraje - zařízení sociálních služeb - Mgr. Zdeněk Honz

52. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2019 - 2021 a Akční plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2019 - Mgr. Zdeněk Honz

53. Schválení uzavření smluv o účelových dotacích z rozpočtu Plzeňského kraje odboru sociálních věcí 2019 - Mgr. Zdeněk Honz

54. Nová výše vyrovnávací platby - sociální služby - Mgr. Zdeněk Honz

55. Dotace - sociální služby - Mgr. Zdeněk Honz

56. Dotace pro Nadační fond přátel památek Plzeňského kraje, zámek Šťáhlavy - prodloužení termínu pro realizaci akce a předložení finančního vypořádání dotace a změna účelu dotace - Ing. Vladislav Vilímec

57. Dotace na obnovu zámku v Kanicích - prodloužení termínu pro realizaci akce a předložení finančního vypořádání - Ing. Vladislav Vilímec

58. Dotační program „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ pro rok 2018 - poskytnutí dotace náhradníkovi Městu Manětín - Ing. Vladislav Vilímec

59. Poskytnutí účelové dotace pro Plzeňský Military Car Club, z. s. - Ing. Vladislav Vilímec

60. Poskytnutí účelové dotace - Slothmachine s.r.o. - film Úhoři mají nabito - Ing. Vladislav Vilímec

61. Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018 - 3. sběr žádostí - poskytnutí dotací - Ing. Vladislav Vilímec

62. Žádost městyse Všeruby o poskytnutí dotace za účelem financování stavební akce II/184 průtah Všeruby - Ing. Pavel Čížek

63. Žádost obce Chotěšov o poskytnutí účelové dotace na vybudování dílčí části cyklostezky na mezinárodní cyklotrase CT 3, v úseku Mantov - Vachtlův mlýn - Ing. Pavel Čížek

64. Žádost města Stod o poskytnutí účelové dotace na vybudování dílčí části cyklostezky na mezinárodní cyklotrase CT 3, v úseku podél řeky Radbuzy od ulice Nábřežní ve městě Stod k rybníku Divoký - Ing. Pavel Čížek

65. Darování úseku silnice II/190J městysu Všeruby - Ing. Pavel Čížek

66. Darování silnice III/18032a do majetku statutárního města Plzeň - Ing. Pavel Čížek

67. Darování úseku silnice III/18043 a silnice III/18043 I, III/18043 H, statutárnímu městu Plzeň - Ing. Pavel Čížek

68. Darování přeložky komunikace III/1992 a přestavby železničního mostu ev. km 390,703 na most silniční, v k. ú. Svojšín, do vlastnictví Plzeňského kraje - Ing. Pavel Čížek

69. Změna usnesení RPK č. 1598/18 ze dne 5.2.2018. Možnost předložení žádosti o podporu silniční stavby (projektu) „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni“ rovněž do vyhlášené 70. výzvy IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II“ - Ing. Pavel Čížek

70. Dodatek č. 28 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace - Ing. Pavel Čížek

71. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci a o podmínkách úhrady při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti mezi Středočeským a Plzeňským krajem a mezi Jihočeským a Plzeňským krajem - Ing. Pavel Čížek

72. Rozsah základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě v roce 2019 - Ing. Pavel Čížek

73. Rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě v roce 2019 - Ing. Pavel Čížek

74. Poskytnutí neinvestiční dotace z programu/titulu „Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu v roce 2018“ - Mgr. Ivana Bartošová

75. Dodatky ke zřizovacím listinám - Mgr. Ivana Bartošová

76. Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) poskytované nemocnicemi - předběžné výše vyrovnávacích plateb v roce 2019 - Ing. Milena Stárková

77. Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu se společnostmi Domažlická nemocnice, a.s., a Stodská nemocnice, a.s. - Ing. Milena Stárková

78. Záměr převzetí zdravotnické dopravní služby poskytované ZZS PK v Domažlicích společností Domažlická nemocnice, a.s., a schválení nepeněžitého vkladu - Ing. Milena Stárková

79. Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2018, 3. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků - Mgr. Radka Trylčová

80. Dotační program podpora zpracování projektových dokumentací - vodohospodářská infrastruktura 2018, 2. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků - Mgr. Radka Trylčová

81. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 12 zpracovaná v roce 2018 - Mgr. Radka Trylčová

82. Město Nepomuk - žádost o prodloužení termínu realizace projektu - Mgr. Radka Trylčová

83. Obec Vrhaveč - prodloužení termínu realizace projektu - dotační program Podpora protipovodňových opatření 2017 - Mgr. Radka Trylčová

84. Obec Běšiny - prodloužení termínu realizace projektu - dotační program Podpora protipovodňových opatření 2017 - Mgr. Radka Trylčová

85. Obec Pernarec – žádost o prodloužení termínu realizace projektu - Mgr. Radka Trylčová

86. Město Měčín – žádost o prodloužení termínu realizace projektu - Mgr. Radka Trylčová

87. Obec Běšiny – prodloužení termínu realizace projektu u poskytnuté individuální dotace - Mgr. Radka Trylčová

88. Obec Vrhaveč – prodloužení termínu realizace projektu u poskytnuté individuální dotace - Mgr. Radka Trylčová

89. Obec Skašov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu - Mgr. Radka Trylčová

90. Obec Mířkov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu - Mgr. Radka Trylčová

91. Obec Kovčín – žádost o prodloužení termínu realizace projektu - Mgr. Radka Trylčová

92. Obec Chomle - žádost o prodloužení termínu realizace projektu - Mgr. Radka Trylčová

 

Blok výborů:

93. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Václav Štekl

94. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 - Ing. Václav Štekl

95. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Václav Votava

96. Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 - Ing. Václav Votava

97. Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeńského kraje - Mgr. Bohuslav Ebermann

98. Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 - Mgr. Bohuslav Ebermann

99. Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku - Mgr. Jan Šašek

100. Plán činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK na rok 2019 - Mgr. Jan Šašek

101. Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK - Mgr. Jaroslav Šobr

102. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 - Mgr. Jaroslav Šobr

103. Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje - Petr Vanka

104. Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 - Petr Vanka

105. Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje - Bc. Jiří Struček

106. Plán činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 - Bc. Jiří Struček

107. Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje - Jan Látka

108. Plán činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 - Jan Látka

109. Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Rudolf Salvetr

110. Plán činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 - Mgr. Rudolf Salvetr

 

Blok informativních zpráv:

111. IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za III. čtvrtletí 2018 - JUDr. Marcela Krejsová

112. IZ o činnosti zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu za rok 2018 - Ivo Grüner

113. Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji - Mgr. Ivana Bartošová

-----------------------------------------------------------------------------------------------

114. Dotazy, podněty a připomínky členů ZPK

115. Diskuse, různé

Závěr

Autor: Václav Cinádr