Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 11. 2. 2019

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 11. 2. 2019

7. 2. 2019

14. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje proběhne 11. 2. 2019 od 10:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 174/1.patro, Plzeň, Škroupova 18

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 11. 2. 2019

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 11. 2. 2019

Program:

Zahájení, úvodní formality

1. Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - Bc. Josef Bernard

2. Změny ve Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje - Bc. Josef Bernard

3. Změny uvolněných funkcí členů Zastupitelstva Plzeňského kraje - Bc. Josef Bernard

4. Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Bc. Josef Bernard

5. Uzavření smlouvy s Libereckým krajem o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019- Bc. Josef Bernard

6. Schválení uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací schválených v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2019 – rozpočtová oblast Školství, tělovýchova a sport, správce rozpočtu Tělovýchova a sport - Bc. Josef Bernard

7. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Svojkovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Svojkovice - JUDr. Marcela Krejsová

8. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Hlohová – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Hlohová - JUDr. Marcela Krejsová

9. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Podhůří u Nepomuka a Kotouň - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x ČR - Správa železniční dopravní cesty, s. o. - JUDr. Marcela Krejsová

10. Bezúplatný převod pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Zadní Chodov - JUDr. Marcela Krejsová

11. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Česká Kubice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Česká Kubice - JUDr. Marcela Krejsová

12. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Manětín, Srbice u Mochtína, Bystřice nad Úhlavou, Točník u Klatov, Újezdec u Měcholup, Újezdec u Mochtína, Nedanice, Blovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýc - JUDr. Marcela Krejsová

13. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Skvrňany - JUDr. Marcela Krejsová

14. Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, k. ú. Popov u Stříbra, k. ú. Kokašice, k. ú. Nahý Újezdec - JUDr. Marcela Krejsová

15. Výkup pozemků v k. ú. Radonice u Milavčí – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x V.B., M.F., J.F., L.F., V.F., Z.F., Z.F. - JUDr. Marcela Krejsová

16. Výkup pozemku v k. ú. Kdyně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J.C.B. - JUDr. Marcela Krejsová

17. Výkup pozemků v k. ú. Milavče – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Ing. J. M., M. M., J. J., E. P., V. V., J. J., J. J., J. K., M. T., Zemědělské obchodní družstvo Mrákov - JUDr. Marcela Krejsová

18. Výkup spoluvlastnických podílů o celkové vel. 3/4 z celku na pozemcích v k. ú. Oselce – Dětský domov Nepomuk x J. P. J. P. - JUDr. Marcela Krejsová

19. Výkup pozemku v k. ú. Štichov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J.B. - JUDr. Marcela Krejsová

20. Výkup pozemku v k. ú. Přívozec - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x WASTWILL, s. r. o. - JUDr. Marcela Krejsová

21. Výkup pozemků v k. ú. Hory Matky Boží - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x A.G.,P.F. - JUDr. Marcela Krejsová

22. Prodej pozemku v k. ú. Žebnice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x T.K. - JUDr. Marcela Krejsová

23. Poskytnutí dotací na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji - Ivo Grüner

24. Aktualizace pravidel k vydávání pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu v souvislosti s realizací projektů v sociální oblasti financovaných ze strukturálních fondů EU - Mgr. Zdeněk Honz

25. „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj“ - rozdělení dotací - Mgr. Zdeněk Honz

26. Finanční dotace - Program podpory organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2019 - Mgr. Zdeněk Honz

27. Dotace schválené v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2019 - oblast Kultura - rastrová smlouva - Ing. Vladislav Vilímec

28. Výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2019 - poskytnutí neinvestičních dotací - Ing. Vladislav Vilímec

29. Žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí účelové dotace pro oblast prevence bezpečnosti silničního provozu (BESIP) na rok 2019 - Ing. Pavel Čížek

30. Darovaní úseku místní komunikace - 2. části nulté etapy MO Domažlická – Křimická v Plzni do vlastnictví Plzeňského kraje - Ing. Pavel Čížek

31. Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji - Mgr. Ivana Bartošová

32. Dodatek ke zřizovací listině - Mgr. Ivana Bartošová

33. Poskytnutí dotace žadateli Hospici svatého Lazara z.s. - Ing. Milena Stárková

34. Dotace jmenovitě schválené v rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 v rozpočtové oblasti Zdravotnictví – schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace - Ing. Milena Stárková

35. Dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje - Ing. Milena Stárková

36. Obec Třebčice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu - Mgr. Radka Trylčová

37. Obec Příkosice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu - Mgr. Radka Trylčová

38. Obec Olbramov - žádost o prodloužení termínu realizace projektu - Mgr. Radka Trylčová

Blok výborů:

39. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Václav Štekl

40. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Václav Votava

41. Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky ZPK - Mgr. Bohuslav Ebermann

42. Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK - Mgr. Jan Šašek

43. Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Jaroslav Šobr

44. Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje - Petr Vanka

45. Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje - Jan Látka

46. Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Rudolf Salvetr

Blok informativních zpráv:

47. IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK k 31. 12. 2018 - JUDr. Marcela Krejsová

48. IZ - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2017/2018 - Mgr. Ivana Bartošová

49. Dotazy, podněty a připomínky členů ZPK

50. Diskuse, různé

Závěr

Autor: Václav Cinádr