Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 10. 9. 2018

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 10. 9. 2018

10. 9. 2018

12. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje proběhne 10. 09. 2018 od 10:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 174/1.patro, Plzeň, Škroupova 18

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 10. 9. 2018

Pozvánka a program k zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 10. 9. 2018

1. Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - Bc. Josef Bernard

2. Rezignace člena Finančního výboru a Výboru pro veřejné zakázky ZPK - Bc. Josef Bernard

3. Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Bc. Josef Bernard

4. Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2018“ - Bc. Josef Bernard

5. Změna účelu použití dotace dotačního titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2018“ - Bc. Josef Bernard

6. Zrušení usnesení ZPK č. 407/17 ze dne 18. 12. 2017 - návratná finanční výpomoc Fotbalové asociaci ČR - Bc. Josef Bernard

7. Neposkytnutí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2018 – 2. kolo“ - Bc. Josef Bernard

8. Účelové dotace v rámci dotačního programu „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti v souvislosti s rozvojem průmyslových zón“ - Bc. Josef Bernard

9. Poskytnutí účelové dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - JUDr. Marcela Krejsová

10. Poskytnutí účelové dotace městu Poběžovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - JUDr. Marcela Krejsová

11. Poskytnutí účelové dotace městu Klatovy a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - JUDr. Marcela Krejsová

12. Schválení uzavření smlouvy o termínovém a revolvingovém úvěru - JUDr. Marcela Krejsová

13. Bezúplatný převod pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x město Blovice - JUDr. Marcela Krejsová

14. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kralovice u Rakovníka - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Kralovice - JUDr. Marcela Krejsová

15. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Vísky a Trokavec - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Vísky - JUDr. Marcela Krejsová

16. Bezúplatný převod pozemku – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Libkov - JUDr. Marcela Krejsová

17. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Malechov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Dolany - JUDr. Marcela Krejsová

18. Bezúplatný převod pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x město Tachov - JUDr. Marcela Krejsová

19. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Únehle – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Únehle - JUDr. Marcela Krejsová

20. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Nový Kramolín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Vlkanov - JUDr. Marcela Krejsová

21. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Třebíšov, Poleň, Mokrosuky, Nadryby, Lštění nad Zubřinou, Mezholezy u Černíkova, Milínov u Nezvěstic, Nezbavětice, Dnešice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - JUDr. Marcela Krejsová

22. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vítkov u Tachova, Poběžovice u Domažlic, Všeruby u Kdyně, Dlouhá Ves u Sušice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, Domažlice, Klatovy x ČR – Státní pozemkový úřad - JUDr. Marcela Krejsová

23. Bezúplatné nabytí nemovitostí v k. ú. Dvorec – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x město Nepomuk - JUDr. Marcela Krejsová

24. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Mezholezy u Černíkova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Mezholezy - JUDr. Marcela Krejsová

25. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Štichov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Štichov - JUDr. Marcela Krejsová

26. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Šidlákov, Hora Svatého Václava, Načetín u Drahotína – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Hora Svatého Václava - JUDr. Marcela Krejsová

27. Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci - JUDr. Marcela Krejsová

28. Bezúplatné nabytí pozemku a nově zřízeného odbočovacího pruhu v k. ú. Zářečí u Horažďovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Horažďovice - JUDr. Marcela Krejsová

29. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Nýrsko – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Nýrsko - JUDr. Marcela Krejsová

30. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Veselá u Rokycan – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Veselá - JUDr. Marcela Krejsová

31. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Planá u Mariánských Lázní – Dětský domov Čtyřlístek, Planá x ČR – Ministerstvo obrany, schválení uzavření darovací smlouvy - JUDr. Marcela Krejsová

32. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Šťáhlavy, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Šťáhlavy - JUDr. Marcela Krejsová

33. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Pernarec, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Málkovice u Pernarce a Březí u Pernarce - JUDr. Marcela Krejsová

34. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Kout na Šumavě, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků - JUDr. Marcela Krejsová

35. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Bolevec - JUDr. Marcela Krejsová

36. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Plzeň - JUDr. Marcela Krejsová

37. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Zbůch, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Zbůch - JUDr. Marcela Krejsová

38. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Merklín, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Merklín u Přeštic - JUDr. Marcela Krejsová

39. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Tisová, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Tisová u Tachova - JUDr. Marcela Krejsová

40. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Nemanice, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Lučina u Nemanic a Lísková u Nemanic - JUDr. Marcela Krejsová

41. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Lesy České republiky, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Březín, Lednice, Kaznějov, Mladotice, Krsy, Plešnice, Košetice u Hunčic, Chrančovice, Krukanice, Kozolupy u Plzně... - JUDr. Marcela Krejsová

42. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x obec Dýšina, bezúplatné nabytí pozemku, bezúplatný převod pozemků - JUDr. Marcela Krejsová

43. Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x městys Všeruby, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků - JUDr. Marcela Krejsová

44. Výkup pozemku v k. ú. Veselá u Rokycan – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x V. V., Z. V. - JUDr. Marcela Krejsová

45. Výkup pozemku v k. ú. Nekmíř – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Z. J. A. M. - JUDr. Marcela Krejsová

46. Výkup pozemku v k. ú. Skvrňany – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x ČR – Správa železniční dopravní cesty, s. o. - JUDr. Marcela Krejsová

47. Výkup pozemků v k. ú. Chříč - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x V. T. - JUDr. Marcela Krejsová

48. Výkup pozemku v k. ú. Postřekov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x V. T. - JUDr. Marcela Krejsová

49. Výkupy pozemků v k. ú. Trnová u Plzně - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x manželé Š., K. Š. - JUDr. Marcela Krejsová

50. Výkup pozemku v k. ú. Břasy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x MOL Česká republika, s.r.o. - JUDr. Marcela Krejsová

51. Výkup spoluvlastnického podílu o vel. 1/8 z celku na pozemcích v k. ú. Doubravka – Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 x J. K. - JUDr. Marcela Krejsová

52. Výkup pozemku v k. ú. Hora Svatého Václava - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Římskokatolická farnost Poběžovice - JUDr. Marcela Krejsová

53. Výkup pozemku v k. ú. Luženice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J. a M. H. - JUDr. Marcela Krejsová

54. Prodej pozemků v k. ú. Nové Městečko - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x P. Š. - JUDr. Marcela Krejsová

55. Prodej pozemku v k. ú. Žilov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x J. R., S. W. - JUDr. Marcela Krejsová

56. Prodej pozemků v k. ú. Postřekov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J. J. - JUDr. Marcela Krejsová

57. Prodej pozemku v k. ú. Libkov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x S. Š. - JUDr. Marcela Krejsová

58. Prodej pozemku v k. ú. Kamenná Hora – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x manželé Č. - JUDr. Marcela Krejsová

59. Prodej pozemku v k. ú. Všepadly - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J. H. - JUDr. Marcela Krejsová

60. Prodej pozemků v k. ú. Klatovy – Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy x SM assets s.r.o. - JUDr. Marcela Krejsová

61. Prodej pozemku v k. ú. Skapce – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x R. S. S. - JUDr. Marcela Krejsová

62. Prodej pozemků v k. ú. Staňkov-město – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Staňkov - JUDr. Marcela Krejsová

63. Prodej pozemku v k. ú. Čermná – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x M. J. - JUDr. Marcela Krejsová

64. Pozemkové úpravy – SÚSPK, středisko Klatovy, k. ú. Oldřichovice u Děpoltic, k.ú. Svojše, k. ú. Liščí u Chudenína; středisko Plzeň-jih, k. ú. Losina, k. ú. Vstiš, k. ú. Ves Touškov, k. ú. Mantov; středisko Tachov, k. ú. Damnov - JUDr. Marcela Krejsová

65. Zrušení usnesení ZPK č. 434/17 z 18. 12. 2017 - výkup pozemků v k. ú. Doubravka u Bělé nad Radbuzou - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x D. D. - JUDr. Marcela Krejsová

66. Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec – schválení výkupu pozemků v rámci stavební akce – SÚS PK, středisko Klatovy, změna přílohy usnesení ZPK č. 441/17 ze dne 18.12.2017 - JUDr. Marcela Krejsová

67. Napojení severního Rokycanska na dálnici D5 – změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 259/17 ze dne 12. 06. 2017 - JUDr. Marcela Krejsová

68. Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje - Ivo Grüner

69. Poskytnutí dotací z dotačního titulu Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2018 - Ivo Grüner

70. Prominutí vrácení dotace - obec Malý Bor - Ivo Grüner

71. Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice - 2. část - Ivo Grüner

72. Poskytnutí dotace z dotačního programu „Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou“ - Ivo Grüner

73. Přidělení dotace z dotačního programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2018“ - 3. kolo - Ivo Grüner

74. Dodatek č. 1 k dotační smlouvě s městem Klatovy č. 5/2017 – Částečná změna připojovaných objektů a prodloužení termínu realizace projektu „Metropolitní síť Klatovy - VI. etapa“ - Ivo Grüner

75. „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, druhé kolo“ - rozdělení dotací - Mgr. Zdeněk Honz

76. „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2018 - Plzeňský kraj, další kolo“ - rozdělení dotací - Mgr. Zdeněk Honz

77. Výše vyrovnávacích plateb 2019 - sociální služby - Mgr. Zdeněk Honz

78. Prominutí povinnosti uhradit penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně organizaci 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně, IČO: 68782004, se sídlem Kořen 60, 349 53 Olbramov - Mgr. Zdeněk Honz

79. Neschválení finanční dotace - Diakonie ČCE - středisko Praha - Mgr. Zdeněk Honz

80. Dodatek č. 5 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 - 2018 - Mgr. Zdeněk Honz

81. Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2019 - 2023 - Mgr. Zdeněk Honz

82. Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2018 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi - rozdělení dotací - Mgr. Zdeněk Honz

83. Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2018 - rozdělení dotací - Mgr. Zdeněk Honz

84. Poskytnutí účelové dotace - Slothmachine s.r.o. - Ing. Vladislav Vilímec

85. Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018 - 2. sběr žádostí - poskytnutí dotací - Ing. Vladislav Vilímec

86. Dodatek č. 13 zřizovací listiny Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, p. o. - Ing. Vladislav Vilímec

87. Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje - poskytnutí dotací - Ing. Vladislav Vilímec

88. Poskytnutí finanční podpory de minimis společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. na provoz mezinárodních linek č. 000255 a č. 000020 - Ing. Pavel Čížek

89. Žádost dobrovolného svazu obcí Horní Berounka, povodí Klabavy o poskytnutí účelové dotace na vybudování dílčího úseku cyklostezky na cyklotrase CT 3, v úseku Rokycany, podél ulice Plzeňská - Ing. Pavel Čížek

90. Žádost obce Předenice o poskytnutí účelové dotace na opravu místní komunikace, která vyústí ze silnice číslo III/18027 za obcí Předenice směrem do místní části Nový Mlýn - Ing. Pavel Čížek

91. Žádost obce Mochtín o poskytnutí účelové dotace na vybudování dílčího úseku cyklostezky na významné regionální cyklotrase číslo 305, v úseku Mochtín, od bývalého mlýna k silnici číslo III/1719 - Ing. Pavel Čížek

92. Žádost Mikroregionu Radnicko o poskytnutí účelové dotace na investiční přípravu a vybudování dílčích úseků projektu Berounka Trails - Ing. Pavel Čížek

93. Žádost Svazku českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“ o poskytnutí dotace na zajištění provozu autobusové linky č. 000423 pro rok 2018 - Ing. Pavel Čížek

94. Darování silnice III/1992H do majetku obce Svojšín - Ing. Pavel Čížek

95. Dodatek č. 27 ke Zřizovací listině SÚS PK - Ing. Pavel Čížek

96. Dodatek č. 2 ke Koordinační smlouvě ze dne 29.04.2015 k projektu silniční stavby „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ - Ing. Pavel Čížek - Na stůl

97. Předložení projektu „Plzeňský kraj atraktivní“ do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech - Mgr. Ivana Bartošová

98. Poskytnutí dotací - podpora aktivit cestovního ruchu v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji - Mgr. Ivana Bartošová

99. Poskytnutí neinvestiční finanční dotace Allianci francaise de Plzeň, z.s. - Mgr. Ivana Bartošová

100. Dodatky ke zřizovacím listinám - Mgr. Ivana Bartošová

101. Navýšení účelové neinvestiční finanční dotace žadateli Hospic svatého Lazara z.s. - Ing. Milena Stárková

102. Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu - rok 2017 - Ing. Milena Stárková

103. Poskytnutí investiční dotace žadateli město Plasy – Lékařský dům - Ing. Milena Stárková

104. Změna stanov společnosti Klatovská nemocnice, a.s. - Ing. Milena Stárková

105. Obec Třebčice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu - Mgr. Radka Trylčová

106. Obec Hlohová – žádost o prodloužení termínu závěrečného vyhodnocení dotace - Mgr. Radka Trylčová

107. Poskytnutí finančních prostředků formou dotace z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2018, 2. část - Mgr. Radka Trylčová

108. Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2018 a uzavření veřejnoprávních smluv - Mgr. Radka Trylčová

109. Poskytnutí finančních postředků z Dotačního programu překládací stanice odpadu - podpora přípravných prací (2018) a uzavření veřejnoprávních smluv - Mgr. Radka Trylčová

110. Technická infrastruktura pro managementová opatření v evropsky významné lokalitě Dobřany a současně v přírodní památce Šlovický vrch - Mgr. Radka Trylčová

111. Poskytnutí individuální dotace na realizaci lesní tůně č. 1 na pozemku p. č. 1579 v k. ú. Dřevec - Mgr. Radka Trylčová

Blok výborů:

112. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Václav Štekl

113. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Václav Votava

114. Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Bohuslav Ebermann

115. Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Jan Šašek

116. Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Jaroslav Šobr

117. Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje - Petr Vanka

118. Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje - Bc. Jiří Struček

119. Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje - Jan Látka

120. Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Rudolf Salvetr

Blok Informativních zpráv:

121. IZ - Nepřijetí investiční dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2018“ - Bc. Josef Bernard

122. IZ - Termíny zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 - Bc. Josef Bernard

123. IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za II. čtvrtletí 2018 - JUDr. Marcela Krejsová

124. IZ - Časový harmonogram přípravy a schvalování rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 - JUDr. Marcela Krejsová

125. Dotazy, podněty a připomínky členů ZPK

126. Diskuse, různé

Závěr

Autor: Václav Cinádr