Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Plzeňský kraj má studii na zlepšení kvality vody v nádrži Hracholusky

Plzeňský kraj má studii na zlepšení kvality vody v nádrži Hracholusky

9. 1. 2019

Hracholuská přehrada patří mezi oblíbená místa pro letní relaxaci. Jenže sinice a zelená voda tuhle krásu trošku kazí. Už v dohledné době by se kvalita vody mohla zlepšit.

Plzeňský kraj má studii na zlepšení kvality vody v nádrži Hracholusky

Plzeňský kraj má studii na zlepšení kvality vody v nádrži Hracholusky

Řešení, jak kvalitu vody výrazně zlepšit, představil Plzeňský kraj. Už před dvěma lety vznikla pracovní skupina, která se pravidelně setkává se zástupci obcí v okolí přehrady, s odborníky, s provozovateli vodárenských soustav a dalšími subjekty. První etapou bylo spuštění rozsáhlého monitoringu jakosti povrchových a odpadních vod v povodí Hracholusek. Od dubna 2017 až do konce března loňského roku se zkoumala data z více než 30 řek, říček a potoků, z 8 rybníků a 24 čistíren odpadních vod.

Ze získaných dat bylo možné vypozorovat významné zdroje fosforu nebo jeho sloučenin, které významně podporují vznik sinic a růst řas. Jednalo se o přítoky řeky Mže nebo přítoky samotné nádrže. Hodně fosforu je například v Hamerském potoce, v Horní Úhlavce nebo Sedlišťském potoce. Naopak Kosový nebo Úterský potok jsou schopné fosfor zadržovat.

Opatření, jak zlepšit vodu v přehradě, je několik a týkají se pochopitelně i obcí a měst v okolí řeky Mže. Někde bude nutné vybudovat kanalizaci a tu připojit na čistírnu odpadních vod, někde bude nutné modernizace čističek. V návrhu jsou také kořenové čistírny odpadních vod, mokřady nebo biologické nádrže. Změnit by se měl i režim na rybnících v povodí vodní nádrže Hracholusky, které jsou intenzivně využívány pro chov ryb a vodní drůbeže.

Celkem je navrženo 173 opatření v povodí za více než jednu miliardu korun, která potrvají pět až deset let. "Záleží teď hodně na městech a obcích. Nejdřív se musí odstranit fosfor na přítoku," uvedl Lukáš Vlček z VRV. Podle Marka Mati z DHI vycházela doporučení z obrovském množství dat až od roku 1997. "Jde o první nádrž v Čechách, která by byla takto komplexně řešená. Na Moravě se takto čistí dvě," uvedl.

Obce jsou sice ze 71 procent připojené na ČOV, ale fosfor mají povinnost čistit jen sídla s více než 2000 obyvateli, například Tachov a Stříbro ho odstraňují z 95 procent. Ostatní obce by si měly doplnit "jen" zásobník na chemikálie a dávkovací čerpadla.

Autor: Václav Cinádr  |  Zdroj: Český rozhlas