Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Plzeňský kraj bude mít do roka adaptační strategii proti suchu a povodním

Plzeňský kraj bude mít do roka adaptační strategii proti suchu a povodním

9. 6. 2021

Plzeňský kraj bude mít do roka Regionální strategii adaptačních opatření (ReSAO). "Zmapujeme celý region a jasně definujeme, co je nutné zhruba do 20 let v krajině udělat pro zadržování vody i zabránění povodním," řekl náměstek hejtmanky Josef Bernard (STAN) při podpisu smlouvy se zpracovatelem, společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba (VRV).

Foto: Jiří Komárek, cs.wikipedia.org, CC BY-SA 4.0

Foto: Jiří Komárek, cs.wikipedia.org, CC BY-SA 4.0

Chce, aby se strategie stala pro kraj dokumentem, jako je třeba územní plán. Bude analyzovat největší problémy, dalšími etapami budou projekty a stavby, které pomohou čelit jak případnému suchu, tak povodním.

"Už jednáme se starosty, někteří už ta opatření dělají. Ale potřebujeme komplexní analýzu na celé území kraje, abychom věděli, do jakého projektu máme vrhnout třeba 15 milionů korun tak, aby nám to přineslo okamžitě co největší efekt," uvedl Bernard. Podle Bernarda nepůjde o velké projekty, "protože se bude většinou odstraňovat beton a zpřírodní se toky řek". Díky strategii také kraj získá lepší přístup k dotacím EU.

"Musíme provést analýzu celého území kraje, kde je 200 povodí čtvrtého řádu (až k potokům). Pro představu jedno povodí je město Klatovy. U každého musíme zjistit problémy území a vytvořit zásobník možných opatření, která by se tam dala aplikovat," řekl ředitel divize VRV Pavel Menhard. Z 200 území bude zvoleno deset až 20, kde by se měly dělat úpravy jako první. "Musí tam být podpora místních obyvatel včetně majitelů pozemků. Budeme přihlížet k záměrům, které už jsou někde navrhovány," uvedl Menhard. VRV bude spolupracovat s Českou zemědělskou univerzitou a Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy. Bude se hodnotit 72 ukazatelů, jako jsou eroze, srážky, půdní sucho, klima a další.

"Jde o to opravit krajinu po desetiletích, kdy byla hodně intenzivně využívaná zemědělsky a lesnicky a ty vodní toky byly zkrácené asi o třetinu. Kdyby se zkrátil člověku krevní oběh o třetinu, tak by moc dobře nemohl fungovat a krajina to také tak má," uvedla Eva Volfová, konzultantka kraje a soudní znalkyně v oboru ochrany přírody. Podle ní je třeba do krajiny vracet život. "První je třeba zadržet tam vodu," uvedla. Podle ní teď čeká zpracovatele mimo jiné sběr příkladů dobré praxe.

Koncept komplexního řešení problematiky sucha a povodní už má Pardubický kraj. "Dělají to skvěle. Můžeme se dobře inspirovat. Vytipovali si projekty, které mohou hned a rychle realizovat za únosné peníze a dva už hotové teď předvádí lidem," dodal Bernard.

Autor: Václav Cinádr