Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Plzeň má návod, jak hospodařit s dešťovou vodou

Plzeň má návod, jak hospodařit s dešťovou vodou

14. 11. 2023

Plzeň má nový dokument, který řeší její hospodaření s dešťovými vodami. Koncepce nazvaná Plzeňské standardy hospodaření s dešťovými vodami se stane podkladem při rekonstrukcích a budování různých typů staveb na území města, jejím cílem je přispět k ochraně životního prostředí a hospodárně zacházet s vodními zdroji.  

 Foto: tawatchai07 on Freepik

Foto: tawatchai07 on Freepik

„Standardy slouží jak široké veřejnosti, která se zajímá o problematiku udržitelnosti a řešení blízkých přírodě, tak především účastníkům výstavby. Jim přibližuje nejen administrativní kroky provázející výstavbu, ale hlavně možnosti a také požadavky na to, jak mají postupovat při aplikaci principů odvodnění. Definují také kritéria, která je nutné při návrhu a realizaci systému dodržet,“ přiblížil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar (STAN).

Hlavním cílem pořízení městských standardů je nastavit jasná pravidla, která urychlí proces přechodu k systémovému zavedení takzvané modrozelené infrastruktury, tedy infrastruktury zohledňující a chránící životní prostředí v 21. století a snažící se o maximální využívání a obnovu přírodních zdrojů. V takovém případě už by nemělo docházet k tomu, že větší či menší lokality Plzně budou v důsledku přívalových srážek vyplaveny přeplněným kanalizačním systémem. Opatření jsou prevencí sucha, pomohou chránit třeba kvalitu vody a podobně. Pracuje se i s budováním vegetačních střech, propustných povrchů, vsakovacích objektů, akumulačních nádrží nebo s výsadbou keřů a stromů.

Standardy jsou ke stažení na odkazu níže.

Zdroj: https://plzenskyrozhled.cz/