Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Plzeň má městskou realitní agenturu

Plzeň má městskou realitní agenturu

5. 2. 2024

Město Plzeň realizuje projekt, díky němuž pomáhá lidem, jimž může hrozit sociální vyloučení, se získáním bydlení. Zároveň poskytuje garance majitelům bytů. Projekt s názvem Podpora dostupnosti bydlení v Plzni je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

Rekonstruovaný městský byt.
ilustrační obrázek

Rekonstruovaný městský byt. ilustrační obrázek

„Hlavním cílem projektu je pomoci zajistit bydlení lidem, kterým by mohlo hrozit sociální vyloučení, a to nejen v městských nájemních bytech. Zároveň chceme pomoci těm, kteří bydlení hledají, propojit je s majiteli volných bytů. Vlastníkům zajistíme garance, aby neměli obavy do projektu se zapojit,“ uvedla radní města Plzně pro oblast bytovou včetně sociálního a dostupného bydlení Světlana Budková (STAN).
Realitní agentura města Plzně (RAMP) propojí pronajímatele s nájemcem. Ti se spolu domluví na výši nájemného a uzavřou nájemní smlouvu. Agentura bude garantovat pronajímateli čtyři měsíční nájmy. Tyto čtyři garantované měsíční nájmy však budou stanoveny podle výše cen nájmů uvedených v cenové mapě ke dni uzavření nájemní smlouvy. Garanční plnění ze strany agentury se vztahuje na pohledávky nájemce i na škody způsobené v pronajatém bytě, a to po dobu sjednanou v garanční smlouvě.
„Zároveň pronajímatel bude mít jistotu, že nájemci poskytuje podporu náš sociální pracovník oddělení prevence ztráty bydlení, který mu pomůže se zabydlením, bude mu dále pomáhat například se zajištěním práce a podáním žádostí o sociální dávky. Bude dohlížet, aby dostál všem svým závazkům, či pomáhat projednávat třeba i případná nedorozumění se sousedy. Tato míra podpory je individualizovaná, aby odpovídala potřebám nájemce a jeho rodiny, a také pronajímatele,“ vysvětlila Světlana Budková (STAN) a upozornila, že mezi RAMP a pronajímatelem bude sepsána dohoda o spolupráci, kde bude uveden i seznam poskytovaných garancí.
RAMP spolupracuje s městským Kontaktním místem pro bydlení v Jagellonské 563/8, na které se obrací osoby v bytové nouzi s žádostí o pomoc. „Tyto dvě organizace společně shromažďují informace o zájemcích o bydlení, ověřují jejich finanční situaci, spolehlivost a kompetence k samostatnému bydlení, na základě kterých bude probíhat párování vhodného kandidáta s nabídkou bytů,“ uvedla vedoucí Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňovaná Magistrátu města Plzně Lenka Walterová a dodala, že prostřednictvím pracovníků RAMP budou zajišťovány prohlídky nemovitostí a připravována administrativní zajištění vztahu mezi nájemcem a pronajímatelem.
 

Zdroj: plzenskenovinky.cz