Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Od koncertů po sběrný dvůr

Od koncertů po sběrný dvůr

3. 1. 2024

Novoroční rozhovor s místostarostou města Nepomuk Pavlem Motejzíkem (STAN).

Místostarosta města Nepomuk Pavel Motejzík (STAN)
Foto:  Lukáš Mácha

Místostarosta města Nepomuk Pavel Motejzík (STAN) Foto: Lukáš Mácha

Jaké zajímavé akce a výročí nás v letošním roce čekají?

Rok 2024 zahrnuje tři výročí. 80 let tragédie amerického Liberatoru, 295 let svatořečení sv. Jana Nepomuckého a 880 let od první písemné zmínky o našem městě. Výročím Liberatoru propojíme New York a Nepomuk a vzpomínkové události budou probíhat na obou místech. V Nepomuku nás hlavní vojenská akce čeká 4. května, kdy se můžeme těšit na přehlídku historických vozidel, Ústřední hudbu Armády ČR se sólistkou Lucií Silkenovou či přelet stíhaček JAS-39 Gripen. Jana Vopalecká připravuje 2. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky dětského výtvarného projevu Svatojánské mosty. Město vydává brožuru, která ve čtyřech jazycích pojmenovává hlavní místa a vazby spojené s naším světcem v Nepomuku a okolí. Svatojánské muzeum připravuje velkou výstavu o císaři Františku Josefu I. Nepomucká pouť nás čeká 18.–19. května a 7. září zazní hity legendárních kapel Queen, Nightwish či pěveckých legend Andrei Bocceliho, Il Divo a mnoha dalších v podání světové divy Evy Urbanové na open-air koncertu k oslavě 880 let města.

Jak zvládá nepomucká kultura všeobecný růst cen?

V těžkých ekonomických dobách se kultura snaží více šetřit a zároveň zvyšovat tržby za vstupenky i za prodej zboží v infocentru. Tržby v kultuře se blíží milionu korun.

Plánujete změny v městské knihovně. Jaké?

Po nástupu do funkce místostarosty jsem začal aktivně řešit prostředí městské knihovny. Především dětské oddělení působí, že se zde čas zastavil v minulém století. V loňském roce se podařilo získat dotaci přes MAS sv. Jana z Nepomuku a letos by tak dětské oddělení mělo značně prokouknout. Počítá se s výraznou rekonstrukcí prostor a také s vybavením moderními technologiemi.

Připravuje se také modernizace sběrného dvora, co zahrnuje?

Modernizaci našeho sběrného dvora připravujeme v souvislosti s novou legislativou Evropské unie. Chceme ho rozšířit a zjednodušit lidem a firmám jeho využívání, např. ve formě zvýšené nájezdové rampy a většího množství kontejnerů a nádob. Na konci ledna podáváme žádost o dotaci, pokud vše půjde dobře, realizace proběhne v roce 2025. Snažíme se také postupně modernizovat zastaralé vybavení pro technické služby.

 Kdy se dočkáme nové cyklostezky ve směru na Žinkovy?

Zde jsme uspěli s dotací v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury, aktuálně soutěžíme zhotovitele a stavět chceme začít na jaře tohoto roku. Cyklostezka povede přes Daníčka I. a II. a dále podél státní silnice I/20 až k milníku na Borku. Velmi usnadní přístupnost těchto lokalit i navazující rekreační oblasti pro cyklisty i pro pěší.

Dočká se rekonstrukce také stará škola na náměstí?

Objevila se možnost získání finančních prostředků pro návštěvnická centra. Proto jsme se dohodli, že obnovu staré školy začneme rekonstrukcí navazující budovy infocentra, která zahrnuje půdní vestavbu, novou střešní krytinu a zřízení výtahu pro obě budovy. Stará škola byla kompletně zaměřena a v současné době se pro ni hledá vhodné využití.

Jste také předsedou Mikroregionu Nepomucko, jak je pro vás důležitá meziobecní spolupráce?

Po nástupu do funkce místostarosty jsem byl zvolen předsedou mikroregionu a následně místopředsedou celostátní Asociace dobrovolných svazků obcí. Měl jsem tak možnost více proniknout do projednávání novely Zákona o obcích a uplatnit zde praktické zkušenosti, které mám z dlouhého působení v meziobecní spolupráci. Mikroregion Nepomucko ročně do území přinese na dotacích zhruba 30 milionů korun a jsem přesvědčen, že spolupráce v rámci obcí bude do budoucna ještě potřebnější, než tomu bylo doposud.

Co byste popřál občanům do nového roku?

Měl jsem tu čest pronést projev při rozsvícení stromu ve Dvorci. Vyzdvihl jsem v něm především činnost místních spolků a popřál jim, aby i nadále byly aktivní a často přikládaly ruku k dílu. Jen tak mohou Dvorec i Nepomuk vzkvétat. Pevně věřím, že všichni čtenáři pod vánočním stromem nalezli zdraví, štěstí, vše dobré a také vynikající vztahy. Zároveň děkuji všem kolegyním a kolegům za spolupráci.

Autor: Hana Staňková  |  Zdroj: Nepomucké noviny