Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Nový průtah Kolince

Nový průtah Kolince

11. 12. 2023

Plzeňský kraj otevřel další dopravní stavbu. Tentokrát byl v pátek 8. 12. 2023 slavnostně dokončen průtah městysem Kolinec na Klatovsku, díky kterému se zrychlí cesta oblasti z Klatov na Sušicko.

 

Starosta městyse Kolinec Pavel Princ (STAN) při slavnostním otevření průtahu.

Starosta městyse Kolinec Pavel Princ (STAN) při slavnostním otevření průtahu.

Stavba průtahu Kolince byla společnou investiční akcí Správy a údržby silnic Plzeňského kraje (SÚSPK) a městyse Kolinec, jejíž předmětem byla rekonstrukce komunikace II/187 v průtahu obcí Kolinec, výstavba chodníků a přidružených ploch, rekonstrukce a vybudování inženýrských sítí, přestavba stávající pětiramenné křižovatky na okružní a rekonstrukce mostu ev.č. 187-007. „Naší velkou snahou bylo zpřístupnit oblast Sušicka a umožnit rychlejší dojezd. To se nám podařilo realizací dvou investičních akcí. Tou první, byl obchvat Brodu, tedy vesnice před Kolincem, kde původně vedly složité zatáčky. A tou druhou právě zkvalitnění průtahu Kolincem. Obě trasy už jsou pro motoristy zprůjezdněné,“ sdělil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek (STAN) s tím, že zatímco průtah Kolincem se dostal do finále, na obchvatu Brodu v tuto chvíli probíhají dokončovací práce. „Jsem rád, že obě tyto akce silně pomohly zrychlení dojezdu do Sušice,“ dodal Čížek.

Stavba průtahu byla zahájena na konci loňského května. V roce 2022 proběhla realizace první etapy v úseku od začátku obce ve směru od Klatov k mostu ev. č. 187-007. Od letošního února byla realizována druhá etapa od mostu na konec obce ve směru Sušice. Stavba probíhala z větší části za úplné uzavírky a doba výstavby činila 16 měsíců. „Dělali jsme všechno proto, abychom tento vánoční dárek stihli dát především motoristům ze Sušicka a Klatovska ještě před Vánoci a mám radost, že se to opravdu povedlo a proto děkuji všem, kteří na stavbě podíleli,“ poznamenal hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Náklady na realizaci stavby činily cca. 155 mil. Kč. Z toho 98 mil. Kč je podíl Plzeňského kraje a 57 mil. Kč je podíl městyse Kolinec. Zhotovitelem stavby bylo sdružení společností Swietelsky stavební s.r.o. a Silnice Klatovy a.s. Zpracovatelem projektu komunikací je společnost Ateliér M.A.A.T. s.r.o. a projektu inženýrských sítí společnost EKOEKO s.r.o..

V rámci stavby Plzeňský kraj prostřednictvím SÚSPK financoval opravu silnice, opravu navazujících sjezdů, místních a účelových komunikací, stabilizaci břehu potoka, odvodnění části komunikace, chráničky metropolitní sítě, most ev.č. 187-007 v obci Kolinec a dočasnou provizorní komunikaci pro výstavbu mostu. Městys Kolinec pak financoval chodníky, zastávkové a parkovací zálivy, stabilizaci svahu zdí, lávku přes Kalný potok, odvodnění části komunikace, přípojky žlabů a domovní dešťové přípojky, veřejné osvětlení, nové oplocení s podezdívkou, vodovodní přípojky, a vybudování kanalizace obce. Pro Kolinec šlo o největší investiční akci v dějinách obce. „Při plánování významného obchvatu Brodu jsme si dali podmínku, že bude udělán průtah Kolincem, protože zrychlení dopravy směrem od Klatov na Sušici by kvůli úzkým uličkám způsobil velkou dopravní zátěž. Kolinec přitom ani ze strany od Klatov ani od Sušice neměl chodníky. Projekt se připravoval tři roky a fakticky celá ta stavba, která byla dříve plánovaná na pět let, se zvládla za necelé dva roky a za to patří obrovský dík všem, kteří skvěle odváděli svoji práci,“ poděkoval starosta Kolince Pavel Princ (STAN).

Zdroj: https://www.plzensky-kraj.cz/

Fotoalbum


Mohlo by vás také zajímat

Jsme ČTYŘKOALICE

22. 7. 2024

Jsme ČTYŘKOALICE

Jsme ČTYŘKOALICE

22. 7. 2024

Jsme ČTYŘKOALICE

Malotřídka v Dolních Studénkách nadchla i ministra Beka

Mohlo by vás také zajímat

Jsme ČTYŘKOALICE

22. 7. 2024

Jsme ČTYŘKOALICE

Jsme ČTYŘKOALICE

22. 7. 2024

Jsme ČTYŘKOALICE

Malotřídka v Dolních Studénkách nadchla i ministra Beka