Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Nový most v obci Luženičky byl otevřen dva měsíce před termínem

Nový most v obci Luženičky byl otevřen dva měsíce před termínem

29. 11. 2022

O dva měsíce před původním termínem byla motoristům dána k užívání dopravní stavba v obci Luženičky, konkrétně v její části Luženice, na Domažlicku. Šlo o rekonstrukci křižovatky III/19362 a III/19363 a dále stavbu nového mostu, který nahradil most původní v havarijním stavu. Stavba včetně projekčních prací stála 15,38 mil. korun a byla plně hrazena z rozpočtu Plzeňského kraje.

Nový most v obci Luženičky byl otevřen dva měsíce před termínem

Nový most v obci Luženičky byl otevřen dva měsíce před termínem

Plzeňský kraj realizoval v roce 2022 dopravní investiční akce za celkem 545 milionů korun, které financoval z vlastního rozpočtu. Řada staveb byla také postavena z prostředků Krajské správy a údržby silnic Plzeňského kraje a další byly hrazeny z dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), což je kolem 380 milionů korun. Všechny stavby jsou řádně dokončené a je jich celkem 70,“ informoval během slavnostního otevření mostu a rekonstruovaných silnic v Luženici náměstek hejtmana Pavel Čížek.

Nový most byl vybudován na místě mostu původního o celkové délce přemostění 6,93 m a volné šířce 6,5 m s jednostranným chodníkem. Jeho mostní konstrukci tvoří plošně uložený uzavřený monolitický železobetonový rám se zavěšenými křídly. Zvýšila se i zatížitelnost mostu. V návaznosti na rekonstrukci mostu byla provedena přeložka STL plynovodu i přeložka kabelového vedení CETIN.

Rekonstruována byla rovněž křižovatka silnic III/19362 a III/19363 v celkové délce 138 m. „Z křižovatky byl odstraněn strom a došlo k šířkové úpravě jízdních pruhů. Silnice má nyní základní šířku jízdního pruhu 3,0 m a 3,25 m na hlavní trase. V celém rozsahu byla uplatněna nová konstrukce vozovky, byla provedena sanace podloží a úprava odvodnění,“ upozornil zástupce investora stavby Miroslav Doležal, generální ředitel Správy a údržby silnic PK. Nově byly také vyznačeny autobusové zastávky, chodníky, bylo provedeno osazení svislého a vodorovného značení, úprava zelených ploch a došlo i k úpravě vjezdů k sousedním nemovitostem.

„Rekonstrukce této dopravní stavby byla pro naši obec zcela zásadní. Most je umístěn uprostřed a rozděluje Luženice na dvě části. Je postaven na komunikaci směřující na nedaleký Horšovský Týn. Velmi děkuji všem zúčastněným stranám. Již dlouho jsem nezažil, aby tak rozsáhlá rekonstrukce probíhala v takovém tempu a bez větších komplikací. Jsme rádi, že můžeme most využívat již nyní, před příchodem zimního nečasu. Firma COLAS CZ a.s., jako zhotovitel, odvedla velmi dobrou práci,“ říká starosta obce Luženičky František Kopecký.
K předčasnému užívání byla stavba oproti původnímu harmonogramu prací motoristům zpřístupněna o dva měsíce dříve, tj. už v měsíci říjnu.
 

Autor: Václav Cinádr

Fotoalbum