Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Na regionální rozvoj a do oblasti životního prostředí investuje letos Plzeňský kraj rekordní sumy

Na regionální rozvoj a do oblasti životního prostředí investuje letos Plzeňský kraj rekordní sumy

14. 1. 2022

Plzeňský kraj vydá v letošním roce na regionální rozvoj rekordních 143 milionů korun. Meziročně je to podle schváleného rozpočtu o téměř 50 procent víc. Stejnou sumu vynaloží na životní prostředí, meziročně o necelou desetinu víc. Kraj si nechal zpracovat analýzu, z níž vyplynulo, že vydává ze všech 13 krajů (mimo Prahy) nejvíce peněz na programy rozvoje obcí a na podporu ekologických projektů, řekl náměstek hejtmanky pro regionální rozvoj Josef Bernard (STAN).

Na regionální rozvoj a do oblasti životního prostředí investuje letos Plzeňský kraj rekordní sumy

Na regionální rozvoj a do oblasti životního prostředí investuje letos Plzeňský kraj rekordní sumy

"I kraje, které mají daleko větší příjmy, tak v absolutních částkách, třeba v programu Program stabilizace a obnovy venkova (PSOV) nebo v podpoře na obecní vodovody, čistírny odpadních vod a kanalizace, zdaleka nedosahují takové podpůrné sumy jako my," uvedl.


Ve výdajích na regionální rozvoj je tradičně stěžejní položkou PSOV, kde má kraj v letošních kapitálových výdajích vyčleněno 100 milionů Kč, což tvoří 70 procent navrhovaného rozpočtu oblasti. Dotační titul je určen pro obce do 2000 obyvatel na opravy budov, místních silnic, požárních nádrží i kapliček, na veřejný rozhlas, osvětlení, dětská hřiště a územní plány. Loni na to vyčlenil kraj v rozpočtu 61 milionů Kč, z nichž podpořil 228 projektů. Obce tento program s jednoduchými žádostmi kvitují, řada z nich na jiné dotace kvůli nízkým příjmům nemá nárok. Venkov zaujímá v Plzeňském kraji téměř 70 procent území, 351 z 501 obcí má pod 1000 obyvatel.


Druhou hlavní položkou kapitoly regionální rozvoj jsou peníze na odstraňování havarijních stavů a na naléhavé potřeby obcí, kde je plánovaná částka 20 milionů Kč, dvojnásobek proti loňsku. Na stavby nebo opravy požárních zbrojnic, tedy na spolufinancování dotací ministerstva vnitra, půjde 10,7 milionu Kč, což vychází ze žádostí krajských hasičů. Na zachování prodejen v malých obcích, na titul zavedený už v roce 2018, dá letos kraj tři miliony korun. Stejnou sumu, také shodnou s loňskem, dostanou místní akční skupiny a mikroregiony.


V rozpočtu na životního prostředí jsou dvě zásadní položky, které tvoří 78 procent. Jde o dotace obcím na vodohospodářskou infrastrukturu ve výši 100 milionů Kč. Kraj peníze trvale posiluje také kvůli tomu, že je v zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu dlouhodobě na konci žebříčku regionů. "Dotace jsou nejvyšší v historii kraje, a to i ve srovnání s obdobím před covidovou krizí. A jsme docela velkorysí, protože občas některé obce podporujeme i individuálně mimo tuto částku, takže je velký předpoklad, že se celková sumu navýší," uvedl Bernard.


Na ekologické investiční projekty, zejména na překládací stanice odpadů a na akumulační nádrže, je v rozpočtu 11 milionů Kč. Dalších několik milionů půjde na připravené projekty na zadržování vody v krajině a na výsadbu stromů. Malé rodinné zemědělské farmy mohou získat čtyři miliony Kč, což je podle náměstka nejvyšší částka za dobu existenci kraje. V rozpočtu není podpora ochrany lesa, jejíž financování přešlo na ministerstvo zemědělství.
Na budování cyklostezek je v letošním rozpočtu kraje 40 milionů korun, meziročně téměř dvojnásobek. Na stavby a modernizaci sportovišť kraj vyčlenil 30 milionů, cože je ale oproti loňsku o 50 procent víc.
 

Autor: Václav Cinádr