Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Myslíte si, že je kolem Dobřan, Litic a Lhoty co zlepšit?

Myslíte si, že je kolem Dobřan, Litic a Lhoty co zlepšit?

24. 5. 2023

Právě v této oblasti vzniká územní studie a nás zajímá váš názor na zdejší krajinu!

Buďte u vzniku krásnějšího a zdravějšího prostředí pro naši a následující generace a vraťte s námi život do krajiny.

Myslíte si, že je kolem Dobřan, Litic a Lhoty co zlepšit?

Myslíte si, že je kolem Dobřan, Litic a Lhoty co zlepšit?

V současné době probíhají práce na první části projektu (Analytická část), která slouží k popisu a vyhodnocení stávajícího stavu. V rámci sběru dat a informací o zájmovém území jsou kontaktovány dotčené obce, spolky a v neposlední řadě i místní obyvatelé.

Tímto bychom Vás rádi požádali o vyplnění následujícího krátkého dotazníku, který se zabývá především krajinou v zájmovém území od Dobřan po vzdutí nádrže České údolí. Budeme rádi za Vaše podněty a nápady, jak zlepšit okolí kde žijete. 

Dotazník najdete na webu: https://radbuza.sweco.cz/

Dotazník prosím odešlete do 31. 5. 2023.

Sledujte web Zdravá krajina, kde najdete příklady dobré praxe i možnosti, jak se zapojit do ozdravení krajiny Plzeňského kraje.

Autor: Jana Holatová